۲۴ ساعت

01 آگوست
بدون دیدگاه

ترور سیاسی…..یا قطعنامه و نامگزاری

 هموطن گرامی ، سلام ، سلامونه

هموطنان که به قضایا و حوادث سیاسی افغانستان مسئولانه و دلسوزانه می اندیشند ، مکلف اند که از معلومات و آگاهی های دست داشتۀ خویش سایر وطنداران را  از بازی های عقب پرده چه در گذشته و چه در حال و  پیامد های شوم آنکه آیندۀ مجهول را رقم میزند ، آگاه سازند!

بناً در ضمیمه این مقدمه ، نوشته افغانستان شناس معروف امریکایی ، آقای بروس ریچاردسن را با ترجمۀچند مطلب به خصوص یک بخش آن که  ( مواد مخدر ….) و بازیگران عمده و سیاسی آنرا به وضاحت معرفی میدارد  شاید برای هموطنان عزیزما خالی از دلچسپی نخواهد بود ، خدمت میفرستم .

با عرض حرمت

صوفیه عمر

******************************************

 ترور سیاسی…..یا قطعنامه و نامگزاری به معنی دیگر

صوفیه عمر

۲۷ جولای،۲۰۱۲

تاریخ نشر چهار شنبه یازدهم اسد ۱۳۹۱ –  اول آگست۲۰۱۲  

ترور یکی از قدیمترین ابزار سیاست و قدرت بوده که قدامت آن از زمان ثبت تاریخ آغاز میگردد.

اسامه بن لادن: کشتن اسامه بن لادن در اول ماه می ۲۰۱۱ در شهرابت آباد پاکستان، در میان حقوقدانان آتش انتقاد را در سطح جهانی بر علیۀ اوباما و سیاست خارجی دستګاه اداری او شعله ور ساخت. اوباما و ادارۀ وی برای رفع انتقاد جهانیان و برای حمایۀ مردم امریکا از یک جنگ غیر ضروری و بی پایان به ابداع کلمات جدید و قانونی ساختن آن در امریکا و قوانین بین المللی اقدام نمودند. 

ادامه نوشته…