۲۴ ساعت

19 آوریل
۱ دیدگاه

تو شنبه

تاریخ نشر : ۳۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۹ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تو شنبه

او به من گفت:

امروز چند شنبه است؟

گفتم: تو شنبه

لبخند زدو گفت:

یعنی چه؟

گفتم :یعنی تو

هفت روز هفته ام

مکثی نمود و زمزمه کرد:

آی دیوانه

صامدی

۱۹ اپریل ۲۰۲۴ 

ملبورن – آسترالیا

18 آوریل
۳دیدگاه

خانه خراب

تاریخ نشر : پنجشنبه ۳۰ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۸ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا 

خانه خراب

هم  هوا  و هم  زمین   و هم  دل   دریا  بیاب

گر شکافی عمق آن ، حاصل  ترا  آن  دُر ناب

در بلاغت  یا جذالت  گر نباشد  معنی   و فهم

آتشش افگن، بسوزان جفت  آنرا  چون کباب

گر غلو  کردی   ببین :   عاقبت   آسیب  آن

در تعادل  فکر کن ،  معنی هستی   را  بیاب

در جهان دُر گران  در عمق ها  پنهان  شده

گربجویی آن دُرناب ، آری درون خود بیا ب

معرفت   را  با   تحجر  یا  غلو  فاسد  نکن

عقل را پاسش بدار،مثل مردمان آن سوی آب

تا کجا اذهان مردم را بخواب  عادت  دهیم؟

تا بکی با سیل پرسش مانده ایم ما بی جواب؟

تا کجا بی پای استدلال ، لنگان  می رویم؟

تا کجا در پشت  در ،  در انتظار  روز ناب

آه بیا ای دوست آوازدیگر، سازدیگر سازکن

یا بیا تفسیر کن،با تامل آواز این ساز و رباب

رفت آخر آن بهاران ، کو نشاط   سبز یارا ن

تا به کی با داد و بیداد، ای هاون کوبیم در آب

چشم و گوشت باز کن :در پشت آن و این نرو

خود بیا تشخیص ده ، با چشم خود آب از سراب

این صدای درد تاریخ ، از نیستا ن  شماست

دود سوزش آسمان پوشاند، ای خانه  خراب

آتشی افگند در باغم، که می سوزد تمام هستی ام

واه ازین بوی که بر خیزد،  ازین  سوز کبا ب

 صامدی

۱۸ اپریل ۲۰۲۴

ملبورن – آسترالیا

15 آوریل
۳دیدگاه

جنگ

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۵ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

جنگ

نفرین به جنگ

نفرین به جنایت

نفرین به تبار بینی چرک

ای وای

من نمیخواستم اما ،هست

جنگ این دوزخ اندیشه،هست

چند بار گفتم که مرگ بر جنگ

اما می بینم که مرگ و جنگ هست

در آسمان عصری که مدعی تکامل است

آخر چرا  به من بگو

 دود و  جنگ است؟

گویند به من که چرا

با دهل و رقص و چنگ لبخند نمی زنی؟

مکثی کنم  و آهسته بگویم

اگر این چنین باشم

مرگ بر من

مرگ بر من،اگر ریشه های درخت ذهنم را

مرداب غفلت  و به من چه

مردابی کند

صامدی

۱۵ اپریل ۲۰۲۴

ملبورن – استرالیا

11 آوریل
۳دیدگاه

خیال

تاریخ نشر : پنجشنبه ۲۳ حمل ( فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۱ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خیال

سال هاست

چند نسل

سجده می کنیم

پای خیال خود

دل خوش این خیال

تنبور می زنیم

که ما انسان قرن اکنونیم

غافل از باخت چند قرن

و چند نسل افیونی خیال

یک قطره از شراب خرد ورزی

اگر داری

بریز در کامِ  تشنهِ  ما

صامدی

۱۱ اپریل ۲۰۲۴

ملبورن – استرالیا

30 مارس
۱ دیدگاه

ایستاده ام

تاریخ نشر : شنبه ۱۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

ایستاده ام

آن کشتی ام

که تسلیم تلاطم دریا نمیشوم

آری نمیشوم:

حاشا نمیشوم:

هرگز نمیشوم:

بنگرچه سان

بر سلی موج بوسه می زنم

رویین تنم،با این تنم

ایستاده ام و برشکست تو لبخند می زنم

شلاق بدست کور

بر پشت من نویس:

باخون من نویس:

آزاده ام٫زندان دیده ام

نه یک بار

که بار بار دیده ام

تصمیم من همین

سوگند به عقل و عشق

تا پای جان

این جان نیم جان

تا پای دار ظلم

لبخند زنان گویم

آزاده ام،آزاده ام

آزاده هم می میرم

صامدی

ملبورن – آسترالیا

26 مارس
۱ دیدگاه

پناه ام ده

تاریخ نشر: سه شنبه ۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۶ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

پناه ام ده

پناهنده ام
پناه ام ده
در حریم تنت
من با پاسپورت عشق آمده ام
عبور کرده ام با پای دل
گرچه راه هموار نبود
و دشت ها پر از خار
اما عشق از آغاز تا امروز
و از امروز تا فردا
سرش به دار است از جنس منصور
به سکه سکه اشکم
خریده ام این گل
که فرش راه کنم
پا گذار بر چشمم
و اما بگو اجازه است
بیایم بر حریم تنت؟
دیگر خسته ام
راه بده به قربانگاه
اسماعیلت را
پناهنده ام ، پناه ام ده
بزن مُهر به این برگه ام بنام خدا
به جغرافیای تنت ، حس دیگری دارم
اگر به مَهر زنی مُهرک عبورم را

صامدی

ملبورن – آسترالیا 

21 مارس
۱ دیدگاه

تحریم دیدار

تاریخ نشر: پنجشنبه ۲ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۱ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا 

تحریم دیدار
به دستور استبداد

تحریم دیدارم
از زادگاه ام
با تمامی حس پینج گانه ام
دوستت دارم وطنم
اما زور ، زور است و ناپایدار
و یک روز پای زخمی ام می بوسد
خاکت را، باور کن خاکم:
به شرافت انسان و بی شرفی تاریخ
که هر چه می خوانم ،بوی خون می دهد
درب این تحریم باز خواهد شد
با کلید هوشیاری
اینک تورم اشتیاقم دو برابر شده
مثل تورم اجناس مورد زندگی
دوستان بیایید:

زنجیر این تحریم را می شود باز کرد
با دستان خرد جمعی
باور کنید ما
ناگزیر یک تاریخ تسلیم و تقدیر نیستیم
هیچ چیزی از قبل نوشته نشده
ما می نویسیم کتاب زندگی را
با همین دستان جمعی خود
ما انسانیم نه گوسفند
من جزم و عزم دارم تا بشگافم دل این کوه باور را
با من بیا
تا با هم بگسلیم زنجیر های زنگار زده باور را
و به تجربه گیریم هوای آزادی را
نه بی بندو باری و پرنو را
بیا بنوشیم شراب هوشیاری
گناه اش به گردن من
و بیاد آوریم خفت این همه زندگی را
در زیر چتر تاریک استبداد
نفسم یاری کن

صامدی

ملبورن – استرالیا

 

02 مارس
۱ دیدگاه

فراموش نکن

تاریخ نشر: شنبه ۱۲ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فراموش نکن

اول مارچ را فراموش نکن

یک ماچ بگیر

پسرم ،دخترم

از دستان مادر و پدر پیرت

تا هشت مارچ

که من

بوسم دست مادرت

صامدی

ملبورن – آسترالیا

اول مارچ ۲۰۲۴

01 مارس
۱ دیدگاه

نگو زن کم عقل است !

تاریخ نشر : جمعه ۱۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – اول مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

نگو زن کم عقل است!

بیاد ها می مانی

مریم میرزا خانی

ستاره درخشانی

در آسمان ریاضی

نفرین به سرطان بدخیم

کین سان گرفت جانی

ثبت است در کتاب دانش

نامت چو ماری کوری

بودی تو افتخار و هستی

از جنس زن،در همزبانی

صامدی

ملبورن – آسترالیا

 

 

19 فوریه
۱ دیدگاه

من کوزه ام

تاریخ نشر: دوشنبه ۳۰ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۹ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

من کوزه ام

من کوزه ام

برساخته خاک رس

که خود سلی می خورد از موج آب

اما من آب را و شراب را

در دل خود جا دهم

خیام نیشابوری

مرا خوب می شناخت

صامدی

ملبورن – آسترالیا

16 فوریه
۱ دیدگاه

فربه شدن جهل

تاریخ نشر: جمعه ۲۷ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فربه شدن جهل

بعد از چندی

از منی که

سکوت را در بغل دارم

از شکاف اندیشه

فربه شدن جهل را

در زادگاه ام میبینم

و در زیست گاه ام

عرق شرم جاریست

از جبین احساسم

صامدی

۶ فبروری ۲۰۲۴ 

ملبورن – آسترالیا

14 فوریه
۱ دیدگاه

تاریخ را ورق بزن

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۵ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تاریخ را ورق بزن

پای رخش فرهنگ ما

 دیریست لنگ است

 و چشم جهان بینی ما کور

 تاریخ را ورق بزن

 از ملای لنگ تا عمر کور

 تامل کن

 ونقد کن

 من فرزند همین تاریخم !

 و حاضر به جواب.

 صامدی

ملبورن – استرالیا

۱۴ فبروری ۲۰۲۴

13 فوریه
۱ دیدگاه

پرچمِ عدالت

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۴ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۳ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

پرچمِ عدالت

اپارتاید جنسی

 نهایت کور فکریست

 شناخت زن و مرد

 به عنوان انسان

در کنار هم

 با حقوق برابر

 نهایت روشن بینیست

بیا پرچم عدالت را

 در بلندای فهم

 و درک زبان زمان

 بکوبیم

 صامدی

ملبورن – آسترالیا

12 فوریه
۱ دیدگاه

سپیدار بلند اندیشه

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۳ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۲ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

سپیدار بلند اندیشه

جغدان شب اندیش

 بوف کوران شب آواز

 برخیزید از شاخه های

سپیدار اندیشه ام

این جا ، جای عقابان است

 که با صدای شان

 نوید می دهند، پرواز را به

 اوج

 گم شوید چرک جامگان

 تاریخ نفاق و خون و خشونت

: من از جنس صبح و بیداری

 و پویایی ام

 سپیدار بلند اندیشه ام

 نمی لرزد به باد چند

 من استقامت را

من مقاومت را با زبان سبز

 سبز سبز

 در فصل بهار تفکر ، چشم

در راه ام

چشم در راه ام ، در شب

 اندیشه ی تان

 سپیدار بلند اندیشه ام

 هراس و ترس و لرزیدن را

 بباد بسپار

 و خود ایمان داشته باش :

 به بهار، که می آید از

 راه شاید اندکی دور

 اما می آید !

 می آید !

 می آید !

 صامدی

ملبورن – استرالیا

10 فوریه
۱ دیدگاه

لبخند بزن

تاریخ نشر: شنبه ۲۱ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۰ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

لبخند بزن

تسلیم درد نشو

 لبخند بزن : ژکوندم

 در چهره،مونا لیزا

 بگذار داونچی خود

 حیران این لبخند بماند

 دردت بجانم

صامدی

ملبورن – استرالیا

05 ژانویه
۱ دیدگاه

جوی آب روان

تاریخ نشر: جمعه ۱۵ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۵ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

جوی آب روان

افکار

مادر را آرام نمی ماند

وقتی خورشید، لباس شب عوض کرد

و پیراهن زر دوز به تن

بر کلبهٔ متروک مادر

از راه پنجره به او سلام کرد

تبسم مادر، پذیرایی ملیحی بود

بر این مهمان سحر خیز

خود مانی، مهربان و دیانت شعار شهر

مادر در سر زمین غنی خلقت

کلبهٔ محقر را

با پارچهٔ چهار لا شدهٔ صبر جاروب کرد

و خاکروبه های غم و اندوه را

به دور از حویلی ریخت

پردهٔ ژولیدهٔ خیال را کنار زد

آتش افروخت 

از انبار کاغذ ، چوبک و پلاستیک

محصول دست کودکان

آماده کرد چای دود آلود

در قطعی کهنه

و در چاینک پتره یی ایام

سر سفره باچند تا نان محدود

و پیاله ها زینت یافته بود

مادر بسم الله گفت:

در هر پیاله به مقیاس شکران چای

به مقدار عدل ، شکر

وقتی مادر از هوای معطر بوستان عطوفت و عاطفه 

که از وسعت و گستردگی قلب اش عزیمت عبور

 از پل محبت را داشت

با تبسم و تکریم 

نانهای خشک را

به عمر و علی قسمت کرد

در لابه لای امواج تف چای

که طیف خوشبختی مادر 

میخواست در آسمان ترسیم شود

شعری سکوت ذهنش را می شکست:

«جام جهان نماست ضمیر منیر دوســت

اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟»

صامدی

 

02 ژانویه
۱ دیدگاه

بوزون هیگز – Higgs boson

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۲ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

بوزون هیگز – Higgs boson

شناخت ذره بوزون هیگز
یعنی ذره خدا
پایان شناخت فهم فزیک کوانتوم نیست
جستجو عقل
برای پیدایی ذره بنیادین
رقص کنان ،سیالند

صامدی