۲۴ ساعت

06 ژوئن
۱ دیدگاه

شهنشهِ حٌسن !

تاریخ نشر: پنجشنبه ۱۷  جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۶ جون  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

شهنشهِ حسن !

روم ز شهر تو ای  بی وفا به جای  دیگر

دو دسته  دل   بسپارم  به  دلربای  دیگر

خدای هر دو   جهان  باد  یار و  یاور تو

روم به جای دیگر سر نهم  به پای  دیگر

تمام  عمر  جفا  کردی  و  شکستی عهد

اجازه ده  که  کشم  جور بی وفای  دیگر

نمی روم ز درت دور ای شهنشه ی حسن!

اضافه  کن  به    گدای  درت  گدای دیگر

تمام  روی   جهان  را  وجب  وجب دیدم

نبود مثل  تو ای شوخ ، خوشنمای دیگر

نه رفته یی  به خدا ای  وطن  ز یاد جببن

نفس کشم  به هوای  تو در  فضای  دیگر

جبین حازم

 ۱۵ جوزا /خرداد سال ۱۴۰۳ ه ش

 و ۴ جون سال ۲۰۲۴ میلادی

آلمان

27 می
۱ دیدگاه

حٌسنِ جانان

تاریخ نشر: دوشنبه ۷ جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۷ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

حٌسنِ جانان

بی عشق  زندگانی    موج   سراب  باشد

بی او نفس  کشیدن ، رنج  و عذاب باشد

شعر وشراب وشاهد گر دست هم بگیرند

عیش  ونشاط  و مستی پا در رکاب باشد

گرصد فلک  بجنبد  یک  قطره هم نریزد

گر عاشقان  حق  را  در جام   آب  باشد

درکار عشق  بازی  غفلت    مجاز  نبود

بوسیدن    لبانش    کار    ثواب    باشد

فرصت کمین مستی بی نشه نیست هرگز

در چشم می گساران  دریا  شراب  باشد

عالم تمام غرق است در جاده ی رسیدن

گر تو بیابی خود  را یک  انقلاب  باشد

تفسیر حسن جانان از فهم ما بیرون است

شرح و بیان هستی  دور از  کتاب باشد

جهل وفسون چه داند سر منزل سعادت

خورشید را نبیند چشمی که خواب باشد

از حلقه ی دو زلفش کی می توان رهیدن

مرغی که در کمند صد پیچ و تاب باشد

از وهم  نا رسایی   بستیم   باب  عزت

حیف است حسن خوبان پشت حجاب باشد

در عالم تعیین هر  کس  رود به راهی

آن را که عشق نبود ،مرده حساب باشد

در مکتب شهامت ،گردن خمی گناه است

لانه رها نمودن   مرگ ،  عقاب باشد

پرسید ازسر لطف حال «جبین» خود را

گفتم:که دل پرازخون ،جگر کباب باشد

جبین حازم

 ششم جوزا سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی

 ۲۶ می ۲۰۲۴ میلادی

 آلمان