۲۴ ساعت

07 دسامبر
بدون دیدگاه

گزارش ولایتی

جان محمد نبی زاده

جان محمد نبی زاده

جان‌محمد نبی‌زاده ـ تخار

مردم تخار در معرض تهدید بیماری‌هایی

ناشی از کمبود آیودین

تاریخ نشر چهارشنبه  شانزدهم قوس ۱۳۹۰ هفتم  دسامبر ۲۰۱۱

از یک‌سال به این‌طرف که در شهر تالقان، آسیاب‌های کوچک تولید نمک برای کارهای صنعتی و ساختمانی به فعالیت آغاز کرده و نمک خوراکی بدون آیودین را  نیز به بازار عرضه می‌کنند، فروش نمک آیودین‌دار، کاهش یافته و فابریکه نمک آیودین‌دار در آستانه رکود قرار دارد.

حمیدالله، کارگر فابریکه‌ی نمک آیودین‌دار می‌گوید: «مدتی است که چند آسیاب نمک در تالقان ایجاد شده و نمک بدون آیودین را به نرخ ارزان‌تر در بازار، به فروش می‌رسانند. این کار سبب شده که فروش نمک فابریکه‌ی ما در بازار کم شود».

ادامه نوشته…

25 اکتبر
بدون دیدگاه

گزارش ولایتی

جان‌محمد نبی‌زاده- تالقان

زنان روستایی تخار پودر کالاشویی تولید می‌کنند

جان محمد نبی زاده

جان محمد نبی زاده

موسسه‌ی انکشاف اقتصادی زنان و جوانان افغان که یک نهاد اجتماعی همکار ریاست امور زنان ولایت تخار است، در یک دوره‌ی ۵ ماهه‌ی آموزشی، روش تولید پودر کالاشویی و سواد خواندن و نوشتن را به ۶۰ تن از زنان بیوه و بی‌بضاعت قریه‌ی لخستان ولسوالی ورسج ولایت تخار، آموزش داده است.

شماری از زنان و دختران روستایی که در این برنامه شرکت کرده بودند، می‌گویند که پس از فراغت از کورس‌های حرفوی و سوادآموزی ریاست امور زنان این ولایت، حالا می‌توانند بخوانند، بنویسند و پودر کالا شویی تولید کنند.

ادامه نوشته…