۲۴ ساعت

20 ژوئن
۱ دیدگاه

یک خرما و خروارها ثواب!

تاریخ نشر شنبه  ۳۰ جوزا  ۱۳۹۴ – ۲۰   جون  ۲۰۱۵ هالند

افطار در کابل

بنام خدا وبه یاد شهدا! 

یک خرما و خروارها  ثواب!

بیایید دراین ثواب بزرگ سهیم شوید.

کابل جان، ۳۰جوزا۱۳۹۴ – ۳ رمضان۱۴۳۶

سلام گرم ازسرزمین سوخته وازقلب شکسته؛

ماه مبارک رمضان است؛ روزها بسیاردرازوهوا بسیار گرم.

آیا شما میدانید که هم کیشان وهموطنان شما دراین شرایط سخت ودشوارروزه میگیرند اما بعضی شان حتی توان خریدن یک قوطی خرما برای افطاررا ندارند؟

ادامه نوشته…