۲۴ ساعت

16 ژانویه
۳دیدگاه

منافق کیست؟

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۶ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

منافق کیست؟

سه علامت در منافق ظاهرست

زان سبب مقهور  قهر قاهرست

 وعده‌ های او همه باشد خلاف

قول او  نبود بغیر از کذب و لاف

مومنان  را  کم رعایت  می کند

هم  امانت  را  خیانت  می کند

شیخ فرید‌الدین « عطار »  

منافق از نفاق  « خارج شدن »  گرفته  شده ، در لغت  به  معنی «  دو چهره،  دروغگو ریاکار و فاسق »  را گویند ؛  مترادف  منافق:  دو گانگی  ظاهر و باطن ، مفسد ، متکبر، محیل و فریب کار؛ متضاد منافق: صادق، راستگو و با اخلاص؛ وجمع منافق: « مُنَافِقانَ، مُنَافِقُونَ و مُنَافِقِینَ » می باشد.  

مُنَافِق: اهل نفاق ، اهل فساد و اهل نیرنگ است! 

منافق:  تکیه بر استکبار،  تکبر ، حسادت ،  بخل ،  ریا ،  مکر ، غرور ، کینه،  طغیان، فسق و فساد دارد؛ نفاق اعتقادی و نفاق عملی ازخصوصیات اوست؛  طمع بر دنیا داشته و با حیله، چال و نیرنگ در جستجوی  جمع آوری کالای زندگی و زیور آن است.

مُنَافِق:  متملق ، چاپلوس ، شرین  زبان ، محیل  و فریب کار است ؛ با استفاده  از روش « اصلاح طلبی  و خیرخواهی »  تبلیغاتی  وارونه  کرده و زمینه  فسق و فساد  را  برای منافع خود مساعد میسازد؛  با چال و نیرنگ امراض  زهرآلود «  فتنه،  جهل،  نادانی  و کوردلی » را در جامعه  ترزیق  مینماید تا باعث انحطاط و سقوط  اجتماع  بشری گردد.

 مُنَافِق: اهل دروغ ، اهل خیانت و اهل رذائل اخلاقی است!

منافق:  دست به تظاهر و ریاکاری میزند؛ ظاهرى مهربان و باطن خبیث دارد؛  درهنگام صحبت کردن، دروغ میگوید؛ در امانت، خیانت میکند و خلاف قول ،عمل مینماید.

مُنَافِق: در جریان  مشاجره  و دعوا « آرامش، عصاب و زبان »  خود را  حفظ ، کنترول و رعایت کرده  نمیتواند  و بدون درنظرداشت آداب اجتماعی  و کرامت انسانی، به جانب مقابل دشنام میدهد و ناسزا میگوید.    

مُنَافِقِ: اهل غرور، اهل شرارت و اهل تهمت‌ زدن است! 

منافق:  شرارت پیشه و اهل بهتان  و افتراء است؛  تخم «  غرور،  خود خواهی ،  شک، حسادت و کدورت » را  درتفکر و روح  خود و در اجتماع ، کشت و زرع  کرده و حاصل آن  را «  درد ، أه،  ناله، فتنه ، غم ،  تشدد ، ظلم ، ستم  و تباهی » درو میکند.

مُنَافِقِ: به « حق ، حقیقت ، مبدأ و معاد » ؛ ایمان و یقین  ندارد! 

منافق شخصیت  پیچیده ، مغلق  و خطرناک  دارد؛  مصاب  به  مرض مهلک  و  ساری «  شک ، فتنه، جهل و عناد » است ؛ حق  و حقانیت را تکذیب  و انکار میکند  و ایمان و یقین  به « مبدأ  و معاد »  ندارد.  بناَ ؛ الهی  او را  از نعمت  خود  محروم  کرده ، در روز رستاخیر نامه آعمال  خود را از«  پشت سر »  گرفته و هیزم  جنهم  خواهند شد.  

آی پروردگار عزیز و حکیم! 

میدانم  که  درگاه  عفو و بخشش تو بزرگ است  و بنده گانت  را که «  توبه کنند ، ایمان بیاورند و عمل صالح انجام  دهند»  مورد عفو و بخشش  قرار میدهی  و بدیها  و گناهان آنها را به نیکیها  مبدل میسازی.        

بنأ؛ به درگاه  الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ  تو تضرع  میکنم  تا  با فضل  و مرحمت  خویش  گناهانم  را ببخش؛ از« نفاق  اعتقادی و نفاق  عملی » در امان دار؛  قدمهایم  را  در راه  خیر و سعادت انسانی پایدار بدار تا در روز رستاخیزو عدالت؛ نامه آعمال خود  را بدست راست گرفته و از عذاب آتش جهنم ، نجاتم یابم.

امین یا رب العالمین

منابع و ماخذ :                                                                                        

ــ سوره ۲: البقره ، ایات  مبارکه « ۸ تا  ۱۸ » در  مورد  منافقین : «  ایمان راستین ندارند ، به خدا و مومنان نیرنگ میزنند، دردل شان مرض است، فساد مکنید مى‏ گویند ما خود اصلاحگریم  درحالیکه  در میان تاریکیهایى  روان هستند،  کرند ، لالند،  کورند و به  راه حقیقت  نمى ‏آیند. ».                   

ــ سوره ۶۳: المنافقون ، ایات مبارکه « ۱ تا ۱۰ » : در مورد منافقین «  دوچهره ، دروغگو، متکبر و فاسقان هستند ، ایمان راسخ  ندارند  و در وقت مرگ نادم میشوند».                               

ــ سوره ۸۴: الانشقاق ، ایات مبارکه « ۱۰ تا ۱۲» در مورد نامه عمل از پشت سرداده شده و…     

ــ سوره ۱۷: الإسراء ، ایه مبارکه « ۷۱ » : در مورد نامه اعمال  به دست  راست و کسب پاداش. 

ــ سوره ۹: التوبه ، ایه مبارکه « ۶۷» : منافقین دو چهره هستند ، امربه بدی ،زشتی و کار نفاق میکند ، الهی را فراموش کرده ، خدا هم انها را  فراموش کرده است.                                         

ــ سوره ۹: التوبه ، ایه مبارکه « ۶۸» : خدا منافقین را لعنت کرده وعذابى پایدار در جهنم دارند.    

ــ سوره ۴: النساء ، ایه مبارکه « ۱۳۸ » عذاب سختی الهی منتظر منافقین است.                        

ــ سوره ۷۲ : الجن ، ایه مبارکه « ۱۵ »  منحرفین؛ هیزم جهنم خواهند بود» .                            

ــ سوره ۲۵: الفرقان، ایه مبارکه « ۷۰ » : کسى که توبه کند ، ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ، الهی  بدیهایشان را به نیکیها تبدیل مى ‏کند.                                                                          

ــ صحیح بخاری : حدیث « ۳۳ و ۳۴ »  در مورد  صفات منافق « درغ ، خیانت و دشنام » .          

ــ تفسیر احمد: سورۀ ۱۸: المؤمنون ؛ مولف : امین الدین « سعیدی ــ سعید افغانی »                   

ــ  تفسیر سوره البقره ، ایات مبارکه « ۱ تا ۲۰ »  کتاب مبین: استاد مولانا عبدالغنی « بدری».

 

13 دسامبر
۱ دیدگاه

مُؤْمِن کیست؟

تاریخ نشر: چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مُؤْمِن کیست؟

بسوزد مومن از سوز  و جودش  

 گشود هرچه بستند از گٹودش   

 جلال    کبریائی    در    قیامش  

 جمال  بندگی  اندر   سجودش  

اقبال « لاهوری »

مُؤْمِن:  از « امن » گرفته شده  و در لغت  بمعنی :  با ایمان ،  دیندار و متدین را گویند؛ مترادف  مؤمن:  بادیانت،  پرهیزگار،  متقی  ، معتقد  به  الله تعالی  و خدا پرست  است؛ متضاد مؤمن:  کافر، منکر ،  بی خدا  و  بی کتاب؛  جمع  مُؤْمِن:  «  مؤمنون  ، مؤمنان  و یا  مؤمنین »  و مونث آن «  مُّؤْمِنَهً » میباشد.

مُؤْمِن اهل  توبه ، ایمان  و عمل صالح است!                                                        

مُؤْمِن به الله سبحانه و تعالی ،  فرشتگان  و  کتب اسمانی  ایمان  راسخ  دارد ؛ عقیده  و ایمانش باعث آرامش و مجاهدت نفس او میگردد ؛ از زبان و دستش همه آسوده هستند؛ با گناه  و معصیت ، توبه  و هجرت میکند ؛  در کلام الله  تدبر، تفکر و به آن عمل  صالح مینماید و همچنان با  یقین  در جستجوی و کسب نور هدایت الهی میباشد.

مُؤْمِن اهل دیانت، تواضع  و فروتنی است!

مُؤْمِن حقیقی  دارای طهارت جسمانی و نفسانی میباشد ؛ نماز را که  کلید اساسی بهشت است  به خضوع ،خشوع  و در وقت  معین  میخواند؛  از گفتار و عملکرد  لغو و بیهوده  پرهیز میکند ؛ در حفظ  عفت و پاکدامنی  ریاضت  کرده  و در راه  الهی  انفاق  مینماید.

مُؤْمِن اهل امن ، امانت  و رستگاری است!                                                    

مُؤْمِن به مال ، جان  و امانت کسی  خیانت و تعرض  نمیکند ؛  از حسادت ، کینه،  تکبر، دروغ ، غیبت ، زنا ،  تهمت و خباثت  اجتناب  میورزد  و بخاطر رسیدن  به  رستگاری: « نماز، نور؛ علم ، دوست؛ عـقل ، راهنما و عمل خیرخواه ، دین  وجدانی » او میباشد.

مُؤْمِن اهل اوصاف حمیده ، اخلاصمندی و آیینه مُؤْمِن  است!

مُؤْمِن هم  در گفتار، هم  درعمل  و هم  در کردار،  اهل  اوصاف حمیده  است ؛  با شنیدن نام  پرعظمت رب العالمین ، قلبش  بلرزه  می افتد  و هرگاه آیات مبارکه الهی  را بشنود، ایمانش افزون  میشود و همچنان  توکل  به  ذات الهی  دارد  و در  راه رسیدن به  خیر و سعادت ؛  از ستم  و اسیب  نمیترسد  و به  پدر و مادر خویش احسان و نیکی میکند

مُؤْمِن قوی و نیرومند ؛ بهتر از مُؤْمِن  ضعیف است !

مُؤْمِن «  قوی ، نیرومند ،  توانمند ، عالم ، متدین ،  نیکوکار، خیر اندیش  و خیرخواه » در نزد الهی  بهتر و محبوبتر از مُؤْمِن  ضعیف است و همچنان  الهی  بدیهای او  را  با انجام دادن «  توبه، ایمان  و عمل صالح »  به نیکی  و حسنات  تبدیل  میکند.

 الهی !           

 آی پروردگار با عظمت ، بخشاینده  و مهربان!                                                    

گواهی  میدهم  که جزتو ؛ هیچ  خدایی  واحد و یکتای نیست.                                  

گواهی میدهم که عظمت و حکمت تو ؛ وجودم  را میسوزاند و ایمانم را محکمتر میسازد.

گواهی میدهم  که نور کلام مقدس تو؛ رهنما و هدایت به راه « الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ » است.

بناً ؛ از درگاه  مقدس  تو استدعا  دارم:                                                      

 قلبم  را از پلیدی ‌، ناپاکی ، گناه  و  خباثت ؛  پاک  ساز  تا   منحیث  یک  مُؤْمِن  حقیقی توام  با «  توبه ، ایمان  و اعمال  صالح  » برای آرامش ،  جان ، مال  و خیر و سعادت بشریت، سعی  و تلاش نمایم.

امین یا رب العالمین

ماخذ و منابع :  

ــ سوره ۲۳: المؤمنون ، ایات ۱ الی ۱۰ : در نماز خضوع و خشوع  ؛ پرهیزاز لغو و بیهوده ؛ دادن زکات ؛ پاکدامنی ؛ أدای حق در أمانت  و خواندن  نماز دراوقات معین.

  ـ سوره ۸: الأنفال، ایه « ۲» : مُؤْمِن بیاد خدا؛ دلش ترسان، ایمانش افزون وتوکل به الله تعالی دارد.

  ــ سوره ۸: الأنفال ، ایه « ۳» : مُؤْمِن نماز میخواند و به روزی انفاق میکند.  

   ــ سوره ۸: الأنفال ، ایه « ۴» : مُؤْمِن نزد الله تعالی درجات و آمرزش و نیکو دارد.                     

ــ سوره ۴۸: الفتح ، ایه « ۴» : خداوند در مُؤْمِن آرامش فرستاد وبه ایمانش افزود.                    

ــ سوره ۲: البقره ، ایه « ۱۸۵» : مُؤْمِن به خدا، فرشتگان و کتابهای اسمانی ایمان دارد.  

ــ سوره ۲۰: طه ، ایه « ۱۱۲» : مُؤْمِن کار شایسته میکند و از ستم و اسیب نمیترسد.                 

ــ  سوره ۱: الفاتحه ، ایات « ۱ الی ۷ » :  در مورد صفات ، توحید و هدایت الهی .                     

ــ سوره ۵: المائده ، ایه مبارکه « ۹۳ » : کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏ اند و تقوا پیشه کنند ، گناه ان بخشیده  و خدا نیکوکاران را دوست دارد .

 ــ سوره ۱۷: الإسراء، ایه مبارکه « ۲۳» : الهی را عبادت کنید، به پدرومادر احسان ونیکی نماید.  

 ــ سوره ۴: النساء ، ایه مبارکه « ۱۴۶ »: خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشید.                 

ــ سوره ۲۵: الفرقان، ایه مبارکه « ۷۰ » : کسى که توبه کند ، ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، الهی  بدیهایشان را به نیکیها تبدیل مى ‏کند.  ــ تفسیر احمد: سورۀ ۱۸: المؤمنون ؛ مولف : امین الدین « سعیدی ــ سعید افغانی »                   

ــ  تفسیر و ترجمه سوره المومنون  و همچنان  دروس  انترنیتی : استاد مولانا عبدالغنی « بدری»،  شیخ استاد صالح محمد « پردل » ، استاد عبدالصمد « قاضی زاده » و مولانا عبدالقدوس « دهقان ».

    

 

01 مارس
۳دیدگاه

تَکَبُّر « استکبار » چیست؟

تاریخ نشر چهار شنبه دهم حوت ۱۴۰۱– اول مارچ ۲۰۲۳ هالند

تَکَبُّر « استکبار »: در اصطلاح  ادبیات  عبارت  از «  بزرگنمایی ،  خودنمایی ،  بزرگ پنداشتن ،  مغروربودن ،  به خود غره بودن ،  جاه طلبی ، غرور ،  کبر و عُجب » را  گویند  که مترادف تَکَبُّر:  « خودبینی ، خودپرستی ، بد ذاتی،  جاه طلبی ، خودخواهی ، خودستایی ، خودپسندی، بزرگ منشی، زورگویى ،  طغیان  و سرکشی »   و متضاد تَکَبُّر: «  تواضع ،  فروتن ،  شکیبا ،  صبور،   بردبار، حلیم  و شاکر »  میباشد.

ادامه نوشته…

31 ژانویه
۲دیدگاه

حرام چیست؟

تاریخ نشر سه شنبه ۱۱ دلو ۱۴۰۱– ۳۱ جنوری ۲۰۲۳ هالند

نمی ‌خورم  به  حلال  و حرام من سوگند

به جان عشق  که بالاست از حلال و حرام

« مولانا بلخی »

حرام : در اصطلاح  ادبیات « ناروا ، ناشایست ، تباه و نفله » را میگویند ، درلغت به معناى « منع » است؛  مترادف حرام :«  ممنوع ، غیر شرعی ، نا مشروع  وغیر قانونی »  و متضاد حرام :«  جایز، روا،  مجاز،  مشروع ،  قانونی  و حلال »  میباشد.

ادامه نوشته…

08 ژانویه
۳دیدگاه

بُخُل « بخیل و حسود » کیست ؟

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸جدی ۱۴۰۱– هشتم جنوری ۲۰۲۳ هالند

بُخُل  به  صورتهای  گوناگونی «  بُخْل ،  بُخُل ،  بُخُول ،  بَخْل  و بَخَل »  قرائت شده ؛  و در اصطلاح عبارت از  « بخیل ، حسود و خسیس»  میباشد و همچنان «  تنگ چشمی ، تنگ نظری ، مال پرستی  خودخواهی و…»  را نیز میگویند که در مقابل « سخاوت ، سخی ، کریم  و بخشنده »  قرار دارد.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم …

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی 

دوست معزز و دانشمند محترم محمد مهدی « بشیر » مدیر مسوول ارگان نشراتی « ۲۴ ساعت » !

جای  مسرت  است  که  بدینوسیله  بهترین  و  صمیمانه ترین  تبریکات  قلبی خویش را بمناسبت  پانزده همین  سال  تاسیس ارگان  نشراتی  « ۲۴ ساعت  »  بحضور بزرگوار  شما  شخصیت  فرهنگی  کشور،  همه همکاران بزرگوار  قلمی  و هموطنان معظم ؛  تقدیم  مینمایم . 

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۱ دیدگاه

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم…

تاریخ  نشر یکشنبه  چهارم میزان  ۱۴۰۰– ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی

دوست دانشمند و بزرگوار محمد مهدی« بشیر » مدیر مسوول ارگان نشراتی وزین « ۲۴ ساعت » ! 

الله سبحانه و تعالی را  شکر گزارم  که  برایم  توفیق عنایت  فرمود  تا  بمناسبت  چهارده همین  سال  تاسیس ارگان  نشراتی  وزین « ۲۴ ساعت »  گرمترین  تبریکات  خویش  را حضور شما  شخصیت  فرهنگی کشورعزیز مان افغانستان ، تقدیم  مینمایم .

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح  و تفاهم …

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

برادر دانشمند و بزرگوار محمد مهدی « بشیر» مدیر مسؤول سایت وزین « ۲۴ ساعت » !

مسرت دارم  که  بدینوسیله  صمیمانه ترین  تبریکات قلبی  خویش را  بمناسبت « سیزدهمین » بهار سایت وزین «  ۲۴ ساعت »  به  حضور مبارک  شما  شخصیت  فرهنگی  کشور  و همه  کارکنان و همکاران  محترم سایت « ۲۴ ساعت » ، تقدیم  میدارم .

ادامه نوشته…

13 سپتامبر
۲دیدگاه

کلید سعادت و خوشبختی !

تاریخ نشر یکشنبه ۲۳ سنبله  ۱۳۹۹ – ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

آی عزیز !  این دنیا ؛  تحفه  الله سبحانه  و تعالی  برای بشریت است !  بیا ؛  برای عمران ،  آبادی، زندگی سالم و سعادتمند  توام با  صلح و آرامش ، خلوص نیت و اعمال صالح  برای خیر و سعادت و خوشبختی ، جد و جهد کنیم .

ادامه نوشته…

13 ژوئن
۲دیدگاه

یما « سعیدی » حریف سرسخت خود را ….

تاریخ نشر  شنبه  ۲۴ جوزا  ۱۳۹۹ –  ۱۳  جون ۲۰۲۰ هالند

یما « سعیدی » حریف سرسخت خود را شکست داد !

یما «  سعیدی »  بتاریخ  « ۱۲  جون ۲۰۲۰  مطابق ۲۳  جوزا ۱۳۹۹  »  هژدهمین مسابقه  بوکس حرفوی  خود را بعد  از شرایط قیودات و قرنطین کرونا ؛  با محترم جی « سپینسه » بوکسر ورزیده کشور گانا ، درشهر برلین کشور جمهوری فدرالی المان ، انجام داد و بالایش پیروز شد .

ادامه نوشته…

19 نوامبر
۲دیدگاه

اولین سالروز وفات استاد نجم الرحمن (مواج) 

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۸ عقرب  ۱۳۹۸ –  ۱۹  نوامبر  ۲۰۱۹ هالند 

دوستان محترم  ، همکاران گرامی ، شاعران ، نویسنده گان و فرهنگی های محترم سلام وعرض ادب !

طوریکه اکثر شما اطلاع دارید از مدتی است که صحتم خوب نیست و هفته یک تا دو تا  مرتبه سر و کارم به داکتر وشفاخانه است و از چند ماه به این طرف باوجودیکه روزانه اضافه از ده مطلب برایم میرسد و چون تمام روز کار رسمی دارم و شبها بعد از ساعت هشت  تقریبآ دو تا دو ونیم ساعت وقت برایم گذاشتم  که ایمیل هایم را ببینم و یکی دو مطلب کوتاه را انتخاب و نشر کنم و مطالب بزرگ و دنباله دار را عزیزان و همکاران ما حدود یک هفته قبل برایم میفرستند که هر شب ده تا پانزده دقیقه سرش کار میکنم و تا کارش تمام شود و نشر مینمایم.

با عرض معذرت این مطلب عالی را دانشمند محترم آقای برهان الدین سعیدی برایم فرستادند و چون طویل بود وعکس های زیادی هم  داشت آنرا مختصر نمودم و از خواننده گان عزیز یکه میخواهند تمام این مطلب را مطالعه نمایند میتوانند به سایت های دیگر مراجعه نمایند.

 چون فردا ۲۰ نوامبر مصادف است به اولین سالگرد وفات استاد نجم الرحمن « مواج » شاعر، نویسنده ، محقق و شخصیت علمی وطن ما ، روحش شاد و یاد و خاطره هایش گرامی باد. 

بنده چند سطری ازنوشته محترم سعیدی را  امشب نشر نمودم چون فردا هم به وظیفه میروم و هم سالروز وفات مرحوم مواج است. از دوستان عزیز تقاضا میکنم که لطفآ مشکل مرا درک کنند تا نشرات سایت ۲۴ متوقف نشود .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

***************************

استاد نجم الرحمن « مواج » 

اهل علم و قلم و انسان خیرخواه بود!

نوشته : محترم  برهان الدین « سعیدی »

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا

تاریخ نشر پنجشنبه ۴ میزان  ۱۳۹۸ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی

السلام علیکم دوست  دانشمند  محترم  محمد مهدی « بشیر »  صاحب ! 

سپاسگزارم  که  الله سبحانه و تعالی  برایم  توفیق  نصیب  کرد  تا بمناسبت  دوازدهمین   سال  تاسیس  ارگان نشراتی  وزین سایت « ۲۴ ساعت  »  صمیمانه ترین  تبریکات  قلبی  خویش  را  حضور مبارک شما  شخصیت  فرهنگی  کشور و همه همکاران  قلمی  و هموطنان عزیز؛  تقدیم  مینمایم . 

ادامه نوشته…

20 جولای
۵دیدگاه

صوفی « عشقری » شاعری؛ عشق و محبت !

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۰ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

صوفی « عشقری » شاعری؛ عشق و محبت !

محترم برهان الدین « سعیدی »

صوفی غلام نبی « عشقری» ولد عبدالرحیم خان مشهور به « بازرگان »  ولد  شیرمحمد مشهور به « داده شیر »  است که در سال « ۱۲۷۱ هجری شمسی » در شهر کهنۀ کابل ، واقع  در منطقه « بارانۀ کابل »  چشم به دنیا گشود .

ادامه نوشته…

10 ژوئن
۳دیدگاه

شب قدر

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۰ جوزا  ۱۳۹۷ –  دهم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

شب قدر

محترم برهان الدین « سعیدی »

شب قدر « لَیْلَهِ الْقَدْر » ؛  شبی  مقام  و منزلت ؛ شبی  تقدیر، ارزیابی ، اندازه و ارزش ؛  شبی انوار «  حکمت ، برکت و رحمت » ؛  شبی عبادت و بندگی  و شبی  شکران  از نعمات ذات حق  و حقیقت میباشد.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۱ دیدگاه

دهمین سالگرد « ۲۴ ساعت » مبارک باد !

تاریخ  نشر سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۶  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

 دهمین سالگرد « ۲۴ ساعت » مبارک باد !

هدف و دیدگاه  نشراتی «  ۲۴ ساعت »

 کما فی السابق  بیطرفانه و به منظور تقویه و رشد

 آزادی بیان ،  پیروزی حق  بر با طل میباشد

محترم برهان الدین  « سعیدی »

برادرمحترم و دانشمند محمد مهدی « بشیر» مدیر مسؤول سایت وزین « ۲۴ ساعت » !

صمیمانه ترین  تبریکات و تمنیات نیک  خویش  را  بمناسبت  دهمین  سالگرد  تآسیس سایت وزین انترنیتی «  ۲۴ ساعت »  به حضور فرزانه شما ، همکاران قلمی و علاقمندان « ۲۴ ساعت»  تقدیم میدارم .

ادامه نوشته…

25 ژوئن
۱ دیدگاه

بمناسبت عید سعید فطر !

تاریخ نشر یکشنبه چهارم  سرطان  ۱۳۹۶ – ۲۵ جون ۲۰۱۷–  هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام ارگان نشراتی  صلح و تفاهم  مولانا سعید افغانی

بمناسبت عید سعید فطر !

عید سعید فطر را به تمام  مسلمانان و بخصوص به کسانیکه با انجام  اعمال احسن و عبادات خالصانه الله تعالی ؛ در تهذیب و تزکیه نفس  و تقویت روح انسانی  خود پرداخته اند ، از صمیم  قلب مبارک باد میگویم.

ادامه نوشته…

27 می
۲دیدگاه

ماه مبارک رمضان

تاریخ نشر شنبه ششم  جوزا ۱۳۹۶ –  ۲۷  می  ۲۰۱۷  –  هالند

ماه مبارک رمضان

محترم برهان الدین « سعیدی »

حقیقت این است که هر عمل احسن  انسان  که  توام  با «  اخلاصمندی،  نیت و اراده  پاک » باشد و آن عمل صالح  بخاطر « خیر و سعادت نفس خود و خیر و سعادت بشریت »  صورت گیرد ، از جمله بهترین  بنده  الله تعالی بوده و مورد رحمت قرار میگیرد.   ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۱ دیدگاه

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا

 تاریخ نشر دوشنبه پنجم میزان   ۱۳۹۵ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی

۲۴ ساعت بمثابه یک ارگان  فرهنگی  آزاد ، غیر وابسته  و بدون  تعصب ، در جایگاه عالی  و بلند مطبوعاتی  وآزادی  بیان  قرار گرفته است

دوست  دانشمند  محترم  محمد مهدی « بشیر »  مدیر مسوول  ارگان  نشراتی  « ۲۴ ساعت » ! 

جای مسرت  است که  حق تعالی  برایم  توفیق  نصیب  کرد  تا بمناسبت  نهمین  سال  تاسیس  ارگان  نشراتی « ۲۴ ساعت  »  بهترین  و  صمیمانه ترین  تبریکات  قلبی  خویش  را حضور بزرگوار  شما  شخصیت  فرهنگی  کشور،  همه همکاران  معظم  قلمی  و هموطنان عزیز؛  تقدیم  نمایم .

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم

تاریخ نشر شنبه چهارم میزان ۱۳۹۴ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵ هالند

               *******************************************

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام  تبریکی ارگان  نشراتی صلح  و تفاهم مولانا سعید افغانی

بمناسبت هشتمین سال تاسیس سایت  وزین ۲۴ ساعت

دوست معظم  و دانشمند محترم  محمد مهدی « بشیر »  مدیر مسؤول  سایت « ۲۴»  ساعت !
  جای نهایت مسرت است  که  بهترین  و صمیمانه ترین  تبریکات  خویش  را  به مناسبت  هشتمین  بهار تاسیس سایت وزین  « ۲۴ ساعت »  حضور گرامی شما ، همکاران عالیقدر و هموطنان عزیز تقدیم  مینمایم .  

ادامه نوشته…

17 جولای
۱ دیدگاه

پیام ارگان نشراتی صلح و تفاهم

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۷جولای  ۲۰۱۵ هالند

logo-www.said-afghani.org

پیام ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی
بمناسبت عید سعید فطر !

هموطنان مسلمان و متدین!
عید سعید فطر را به تمام هموطنان شریف و نجیب افغانستان و کافه روزه دارانی که در ماه مبارک رمضان بخاطر کسب لطف و مرحمت درگاه الهی با زهــد و تقوی توام با عباد ت و ریاضت « روح ، قلب و نفس » خود پرداخته اند ، از صمیم قلب تبریک میگویم.

ادامه نوشته…

01 جولای
۳دیدگاه

استدعا !

تاریخ نشر چهار شنبه دهم  سرطان ۱۳۹۴ – اول جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان الدین « سعیدی »

محترم برهان الدین « سعیدی »

استدعا !

برهان الدین « سعیدی »

الهی !

میدانم  که  تو با  حکمت  خویش ،  قران  کریم  را  به  خاطر  رستگاری بندگانت به  خاتم النبئین حضرت محمد « ص » نازل کردی  و در آن هدایت روشن و اشکار دادی که در حقانیت آن  شک و  تردید نکنید  و فقط  آن را  مایه  رهنما و هدایت  خود قرار دهید ،  تا  به سعادت  برسید .

ادامه نوشته…

فرشاد بشیر اولین افغان و جوانترین عضو

تاریخ نشر سه شنبه ۱۵ ثور  ۱۳۹۴ –  پنجم می ۲۰۱۵ هالند

فرشاد جان

112

bashir_196091aفرشاد « بشیر » فرزند محمد مهدی « بشیر » نواسه  استاد علی اصغر« بشیر هروی»شخصیت فرهنگی، ادیب، شاعر، نویسنده، مؤرخ، محقق، منجم و طنز نویس است که  در  سال « ۱۹۸۸ م  مطابق   ۱۳۶۶ هجری شمسی »  در شهر کابل در یک  فامیل مشهور فرهنگی  چشم به دنیا گشود .

فرشاد « بشیر»  چهارمین فرزند  محترم مهدی « بشیر » که از جمله شخصیت های فرهنگی سابقه دار و مشهور کشور است و همین اکنون  مسوولیت رهبری سایت وزین انترنیتی  « ۲۴ ساعت »  را به عهده دارد ، میباشد و در « سال ۱۹۹۷ م » همراه با فامیلش به مهاجرت مجبور و در کشور هالند پناهنده  شدند. 

ادامه نوشته…

06 آوریل
۱ دیدگاه

اولین قوماندان قطعه راکت اردو افغانستان

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۷ حمل ۱۳۹۴ –  ششم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم عبدالکریم « خیرخواه »

محترم عبدالکریم « خیرخواه »

دگروال عبدالکریم « خیرخواه » اولین قوماندان

قطعه راکت اردو افغانستان

برهان الدین « سعیدی »
مورخ : ۶ / ۴ / ۲۰۱۵ 

محترم برهان الدین « سعیدی »

محترم برهان الدین « سعیدی »

عبدالکریم « خیرخواه »  فرزند  خزانه  دار عبدالقدیرخان « الکوزی »  فرزند  سردار محمد عثمان خان  است . سکونت اصلی شان  منطقه ارغنداب ولایت قندهار  بوده  و درسال «  ۱۳۰۲ » هجری شمسی در فرزه  کودامن متولد شده است .

ادامه نوشته…

10 مارس
۱ دیدگاه

اعلان فوتی

تاریخ نشر سه شنبه ۱۹ حوت  ۱۳۹۳ – دهم  مارچ ۲۰۱۵ هالند

اعلان فوتی

بسمم اللله

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام ــ  صدق الله العظیم

صالحه « نوتاش »  خانم ، مرحوم سید جاوید « فاطمی »  برادر ،سید حنیف « نوتاش» ، سید رضا «نوتاش» ، سید روشان « نوتاش»، سید افغان «نوتاش»  پسران .

عالمه «فخری» ، سیده « سید » ، قادسه « ترین » و ملالی «نوتاش» دختران ، محمد رحیم « فخری » ، سید احسان «سید » ، ویس «ترین»  و زاشاه  دامادان .

ادامه نوشته…

26 فوریه
۲دیدگاه

۳۰ مین سال وفات استاد سعید افغانی

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۶  فبروری ۲۰۱۵ هالند

شاد روان  مولانا دوکتور محمد سعید « سعید افغانی »

شاد روان مولانا دوکتور محمد سعید « سعید افغانی »

بنام خداوند بخشاینده و مهربان
امروزپنجشنبه « ۲۶ فبروری ۲۰۱۵ م » مطابق «۷ حوت ۱۳۶۳ » مصادف است به « ۳۰ مین » سالگرد وفات مولانا دوکتور محمد سعید « سعید افغانی » .
مولانا سعید افغانی نه تنها یک طالب العلم ، با استعداد سرشار و خسته گی ناپزیر در آموزش علوم عصر خود بود ، بلکه عالمی جهید در علوم فلسفه و تصوف اسلامی ، دانشمندی وارد تاریخ و فرهنگ کهن سال کشورو منطقه خویش و در تمام این عرصه ها استاد توانا و آموزگار هنرمند و دانایی نیز بود . خداوند تعالی مغفرتش نماید و بهشت برین نصیبش باد .
امین یا رب العالمین

برهان الدین سعیدی

ادامه نوشته…