۲۴ ساعت

02 می
۴دیدگاه

غمگینم

تاریخ نشر: پنجشنبه ۱۳ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن -آسترالیا .

غمگینم

به  حال  ملت   بد   روزگار غمگینم 

به روزی تیره تر ازشام تار غمگینم 

ازان غمامه که  آتش زند گلستان را 

ازان تگرگ که سوزد  بهار غمگینم 

دلم گرفته ودلگیری قصه اش مفت است 

به دل  بگو که   مرا  واگذار غمگینم 

خوشی و خوش خبری رفته از قلمرو ما

میان توده ی  گرد  و  غبار غمگینم 

کنون که قبروکفن داشتن زخوش بختیست 

به کشته گم شده ی بی مزار غمگینم 

جوان وپیروکهول از وطن فرارشدند 

به  حال  هموطن  بی  دیار  غمگینم

توان گریه زما رفت و خنده شد نابود

کنون به حسرت لبخند ، زار غمگینم 

نه عید داریم و نه شاد وخرمی محمود 

به نحس  بختی  مردم  هزار غمگینم

احمد محمود امپراطور

دوشنبه ۱۲ ثور ۱۴۰۱ خورشیدی 

که برابر میشود به ۰۲ می ۲۰۲۲ ترسایی