۲۴ ساعت

06 مارس
۲دیدگاه

آنسوی تنهایی …

تاریخ نشر جمعه ۱۵ حوت  ۱۳۹۳ – ششم  مارچ ۲۰۱۵ هالند

شعر فردایی

آنسوی تنهایی …

آمو فردایی 

محترم آمو فردایی

محترم آمو فردایی

وقتی تنهایی من

میرسد تا به تهِ تاریکی

ادامه نوشته…

26 اکتبر
۱ دیدگاه

جیغ کوتاه …

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۴ هالند

جیغ کوتاه …
آمو فردایی

محترم آمو فردایی

محترم آمو فردایی

آی ! شهر خاموش

از نفس های تان

گرمی هیچ دردی بر نمی خیزد

چقدر زمستان پرست اید

ادامه نوشته…