۲۴ ساعت

07 مارس
۱ دیدگاه

راته ویل ېې

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم آسیه محرابی

محترمه خانم آسیه محرابی

آسیه محرابی

۸  مارچ  ۲۰۱۴

راته ویل ېې

درباندې ویاړم

خوښ یم چی پر هر غوره بحث کی ونډه اخلې.

. ډیره فعاله یې

ادامه نوشته…