۲۴ ساعت

22 نوامبر
۴۱دیدگاه

گرامیداشت از سی و ششمین سال وفات

تاریخ  نشر چهار شنبه اول قوس  ۱۳۹۶ –  ۲۲  نوامبر  ۲۰۱۷–  هالند

گرامیداشت از سی و ششمین سال وفات پدر گرامی ما

زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

تقدیم کننده : محمد مهدی بشیر

امروز دوشنبه اول قوس سال ۱۳۹۶خورشیدی مصادف است به سی و ششمین سالروز وفات پدر گرامی  ما شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی شخصیت ادبی و فرهنګی کشور.

استاد علی اصغر بشیر هروی شخص ادیب، شاعر، نویسنده، مؤرخ، محقق، منجم و طنز نویس کشور بود که از وی  تآلیفات و تتبعات زیادی تحت عناوین حالات پیر هرات ، شاهراه تورغندی هرات ، قندهار، هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی ، خمیرخان ،کلیات سنایی ، سیری درملک سنایی ، شیوهء داستانسرایی امیر خسرو واندیشه های پیر هرات بجا مانده که بصورت کتابهای مستقل چاپ شده اند و در آرشیف ملی و کتاب خانه عامه کابل موجود است ، زیرا مرحوم پدرم قبل از ترک افغانستان کتاب های زیادی را با بعضی از مقالات خود را برای استفاده هموطنان بخصوص فرهنگیان و جوانان به اختیار ایشان گذاشت که هر یک از آثار یاد شده درجای خودش ارج فراوان دارد .

درست ۳۶ سال قبل در سحر گاه اول قوس سال ۱۳۶۰خورشیدی  پدر عزیز ما زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی در کنار کاغذ و قلمش در شهر تهران کشور ایران جهان فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت ودر عصر روز دوم قوس در شهر مقدس مشهد در بهشت رضا در حالیکه تعداد زیادی از دوستان ، قلم بدستان ، فرهنگیان و نویسنده گان کشور ما و ایران حضور داشتند  به خاک سپرده شد .

وی پس از کودتای ثور ۱۳۵۷ مانند هزاران هموطنش مجبور به ترک کشور شد  ودر مهاجرت و در غربت سرای ایر ان مسئولیت دونشریهء مهم فرهنگی هموطنانش را تا دم مرگ بعهده داشت.

از استاد بشیر هروی تعدادی کتب چاپ شده  به یادگار مانده ولی تعدادی از آثار شان به علت مشکلات اقتصادی ، کم توجهی حکومات سابقه و بی  فرهنگ و سر انجام بعلت به درازا کشیدن جنگ و مصیبت ها در وطن و با ورود به اصطلاح مجاهدین خاین  به کابل و شروع جنگهای تنظیمی و چور وچپاول خانه ها و ادرات دولتی ،  آثار فرهنگی کشور  توسط بعضی از این بی فرهنگها  تعدادی از نوشته های پدرم هم  مانند هزاران آثار تاریخی و فرهنگی کشور ما یا به سرقت رفته و یا هم توسط این دشمنان فرهنگ مردم سوختانده شده و تعدادی هم شاید به همان شکل دستنویس نزد بعضی از فرهنگیان کشور ما موجود باشد که امیدوارم روزی لطف کنند یک کاپی آنرا بدسترس سایت ۲۴ ساعت بگذارند تا دوستان و خواننده گان ما از آن مستفید شوند.

اکثر  نویسنده گان ، شاعران  ، پژوهشگران ، فرهنگیان و قلم بدستان کشور  با  کار های فرهنگی پدر ما آشنایی کامل دارند و در مورد شان محافلی دایر و مقالات و اشعاری زیادی را سروده اند .که چند تا  از آنها را تقدیم شما عزیزان  مینمایم :

شاد روان استاد محمد محسن صابر هروی نویسنده ، شاعر ، پژوهشگر و هنرمند مشهور افغانستان به یاد بود زنده یاد استاد بشیر هروی پارچه شعری را سروده است که اکنون مطالعه مینمایید.

استاد صابر هروی در سال ۱۳۰۶ در شهر هرات تولد شده و  در پنجم جدی ۱۳۷۹ در خارج از کشور در غربت جان به حق سپرده است. روانش شاد و یاد شان گرامی باد .

در سوگ شادروان استاد بشیر هروی

بشیر مرد و نمردست خاطرا ت بشیر

همیشه زنده بوده دانش و صفات بشیر

بشیر مرد و بود بعد مرگ او جاوید

نجوم و شعر و مقال و تفکرات بشیر

به(طنز) وفهم و پژوهشگری یکی استاد

زبانزد همه باشد مطایبات بشیر

مؤرخی که امین و محققی که ذهین

به ژرف بود و مکمل مطالعات بشیر

به شعر ونثر ونجوم و به طنز بی همتا

پر از معانی و مفهوم نگارشات بشیر

به اهل ذوق و قلم یا به عامی وعالم

به جمله بود مؤجه مناسبات بشیر

گذشت روز و شب وماه وسال عمر او

همش به گسترش علم و فن حیات بشیر

صبور صاحب آزرم بود و خوش برخورد

کسی ندیده خلآ در تصورات بشیر

به عمر خویش شکایت ز روزگار نکرد

صد افرین به حیا داری و ثبات بشیر

زنده یاد استاد صابر (هروی)

استاد بى بدیل

محترم استاد محمد اسحاق “ ثنا ”

٢۳ نوامبر ٢٠١٠

ونکوور کانادا

باشد “ بشیر” شاعر نیکو سخنورى

در آسمان شعر درخشنده اخترى

اشعار دلکشش به مذاق سخن شناس

خوش مى خورد چو آب روان بخش کوثرى

حرفش  حقیقت است و کلامش کلام ناب

از آن خلد به قلب عدو همچو خنجرى

در بین شاعران سخن ساز دور ما

استاد بى بدیل بود همچو انورى

گر شعر یا که نثر روانش چو بنگرى

از کینه و عداوت تبعیض او برى

از حادثات کشور خود با زبا ن شعر

آورده است به طنز چه مقبول دفترى

گر دوستدار شعر و اگر اهل دانشى

اشعار او به غور بخوانى نه سر سرى

دست گشاده داشت و محبت شعار او

با جمله دوستان چه کهتر چه مهترى

دارد “ ثنا ” ز خالق دادار این امید

بخشد گناهش  اینکه به الطاف اکبرى

محمد اسحاق

٢۳ نوامبر ٢٠١٠

ونکوور کانادا

اوستاد اوستادان ادب

محترم استاد محمد ناصر طهوری

شاعران : گل ، او گلستان ادب

مرد فرهنگ غنا مند دری

شاعر راد و برومند دری

نام نامی اش (علی اصغر بشیر)

در میان همکنانش بی نظیر

در (شناسایی اختر) بی بدیل

درعلوم او عالی القدر و جلیل

عالم دانندهء راز حیات

فاضل بالاتر از وصف و صفات

گرچه اکنون رفته زین دنیای دون

جاودانی یاد او بادا فزون

بود شمع انجمنها در هرات

اوستاد خوش سخنها در هرات

با همه دانشوری ها و کمال

بود اندر دوستی ها ، بی مثال

در تواضع ، چو درخت پر ثمر

اهل دانش گشته از او بهره ور

ذهن او فرهنگیان را چون کتاب

بهرهرپرسش، بسی حاضرجواب

پرسش کس بی جواب از اونماند

هیچکس ، بی اکتساب از اونماند

یادم آید کان بزرگ استاد شعر

آن بزرگ استاد خوش بنیاد شعر

بود درشهر(هری) چون شبچراغ

دور او پروانه های پر ز داغ

من به سان ذره و خورشید او

در دل و جانم همی تابید او

من ازو راز الست آموختم

یک کتاب از هر نشست آموختم

من برآن گشتم که بهر(دیهقان)

یک رساله چاپ سازم آن زمان

خواستم یک آیت از قرآن پاک

آورم بر آن که گردد تابناک

آیتی در باب کشت و زرع و کار

زان شدم نزد فقیهان بار بار

آیتی بهرم نوشتند آن کسان

تا به صدر آن کتاب آرم نشان

روز دیگر نزد استادم شدم

نزد یار جاودان یادم شدم

گفت: چون شد آن کتاب دیهقان

ساختم بهروی آن آیت ، عیان

نام حق را بر زبان آورد وخواند

بر سر چشمان خود آن آیه ماند

گفت: املایش  غلط  بنوشته اند

سخت ماهر گرچه دراین رشته اند

گفتم :   آنان    قاریان   عالمند

قاریان   و    حافظان    عالمند

گفت :  شاید اشتباهی  کرده اند

نیست عمدا، کی گناهی کرده اند

اینک  اکنون  آورم قرآن بخوان

شکل  املای  درست  آن   بدان

گفتم: این آیت چسان  پیدا  شود

نک کدامین جزء وصفحه،واشود؟

ساخت بهرم  او  ستاد  با  وقار

نام جزء و  سوره اش را آشکار

بعد از آن  قرآن حق را برگشود

آیت  موصوف   را  بهرم  نمود

دیدم آن آیت ، چنان کو گفته بود

اند آن جا ، چون در ناسفته بود

من به فهم ودرک آن دانای راز

بیشتر   پی  بردم  از روی نیاز

کو، نه تنها، شاعر ممتاز بود

در ادب ، بی مثل و بی انباز بود

او نه تنها بود در تاریخ ، فرد

در جهان علم و دانش ، راد مرد

او، نه تنها در نجوم استاد بود

در ادب ، مرد  بزرگ و راد بود

بل به صرف ونحو وتفسیر کلام

بود بی  همتای عصرش والسلام

من ، روانش شاد خواهم از خدا

جاودانش  یاد  خواهم   از  خدا

کابل – بامداد یکشنبه

۱۰ / ۱۰ / ۱۳۶۸

ناصر طهوری

پدر گرامی ما اضافه از ۵ سال مسؤولیت جریده ( ترجمان )  یگانه نشریه  ادبی ، انتقادی و اجتماعی کشور  را به عهده داشت که یکی از معروفترین جراید طنز کشور بود که  نارسایی های جامعه را با زبان شیرین طنز و کارتون  بیان مینمود.

دوستان عزیز و علاقمندان کتاب میتوانند دو اثر نایاب استاد بشیر هروی را بنام های اندیشه های عرفانی پیر هرات که تمامآ نشر شده  و کتاب هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی که ۲۵۱ حکایت  آن در سایت ۲۴ ساعت نشر شده  با کلیک کردن بالای آدرسهای ذیل :

https://www.24sahat.com/archive/content/blogsection/19/24/10/190/

***********

https://www.24sahat.com/category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c/

مطالعه کنند.

روحشان شاد ، یاد و خاطره هایشان  گرامی باد.

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

هالند اول قوس ۱۳۹۶

 

۴۱ پاسخ به “گرامیداشت از سی و ششمین سال وفات”

 1. admin گفت:

  تکرار : اکثر نویسنده گان ، شاعران ، پژوهشگران ، فرهنگیان و قلم بدستان کشور با کار های فرهنگی پدر ما آشنایی کامل دارند و در مورد شان محافلی دایر و مقالات و اشعاری زیادی را سروده اند .که چند تا از آنها را تقدیم شما عزیزان در این مطلب نمودم . مهدی بشیر

 2. اشعار استاد صابر هروي گفت:

  روان استاد معظم و مغفور ، شاعر نامدار و نستوه کشور کاکا جان بزرگوارم محترم شادروان علی اصغر بشیر هروی گرامیترین در بلندترین های جنان شاد و یاد های مهربان و پربار شان ماندگارترین باد!!!

  • admin گفت:

   تشکر از حسن نظر خواهر گرامی خانم زهره صابر هروی ، روح شاد روان استاد ثابر هروی شاد . شما زنده باشید. مهدی بشیر

 3. پروین ناصری میرزایی گفت:

  روح شان شاد و جنت فردوس جایگاه شان باد!

 4. عزیزالله توانا گفت:

  روح استاد گرامی مان شاد و یاد
  شان گرامی باد !

  • admin گفت:

   تشکر جناب آقای توانا عزیز ، خداوند رفته گان شما را هم بیامرزد . موفق باشید. مهدی بشیر

 5. ذبیع الله فیض آبادی گفت:

  روح این بزرگ مرد دانشمند شاد و جنت مکانش باد

 6. نذیر ظفر گفت:

  روح أین إبر مرد تاریخ شاد باد و بهشت عدن مکانش باد و فیوض و برکاتش بر فرزندان رشیدش گسترده باد

  • admin گفت:

   درود به برادر گرامی آقای ظفر عزیز ، ممنون حسن نظر تان . شما زنده باشید. مهدی بشیر

 7. عزیزه عنایت گفت:

  روح شان شاد و بهشت برین جای شان باشد .

  • admin گفت:

   خواهر گرامی خانم عزیزه عنایت ، تشکر از شما . خداوند رفته گان شما را هم بیامرزد.

 8. قیوم بشیر «هروی» گفت:

  برادر عزیزالقدرم مهدی جان گرامی ! من هم بنوبه خودم سالروز درگذشت پدر بزرگوار ما را خدمت شما و خانواده تسلیت گفته روح ایشان را شاد وخشنود می طلبم.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر «هروی»
  ملبورن – آسترالیا

  • admin گفت:

   برادر گرامی قیوم جان ، منهم سالروز وفات پدر عزیز ما را بشما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم. روحشان شاد و یاد شان گرامی باد. مهدی بشیر

 9. عبدالهادی رهنما گفت:

  استاد علی اصغر بشیر یکی از غنیمت ها روزگا ما در ساحه شعر ، ادب ، فلسفه ، تاریخ و عالم مسلم و بی بدیل در علم نجوم بودند . که از ایشان آثار فراوانی به یادگار باقی مانده . و همچنین از جمله آثار بسیار زیبا وپر بهاشان تربیه و پرورش فرزندان نیکو می باشد که هریک از اوشان باعث افتخار جامعه امروزی ما و شما می باشند . که مشعل پر بار دانش پدر بزرگوار شان را بلند و فروزان نگه داشته اند . روحشان شاد شاد و فردوس برین جایگاه همیشگی شان باد .

  • admin گفت:

   ممنون حسن نظر برادر محترم جناب استاد عبدالهادی رهنما ، خداوند رفته گان شما را هم بیامرزد و جنتها نصیب شان. زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

 10. نورالله وثوق گفت:

  بی گمان استاد علی اصغر بشیر هروی مردی از تبار فرهنگیان وارسته بود وهرگز سرتسلیم درابرابر زروزور وتزویرفرود نیاورد . منجم؛ تاریخ دان ومبتکربود . من ایشان را ازنزدیک زیارت کردم وبارها درمغازه ی پدری مان همراه باسایربزرگان خرد ورز نشست وبرخاست داشتند ومن شاهد تواضع شان دربرابر کوچکترین افراد جامعه بودم : فروتن بود هوشمندِ گزین/ نهد شاخ پرمیوه سربرزمین . روان شان شاد ونام شان جاودان

  • admin گفت:

   درود و سپاس به جناب محترم آقای وثوق عزیز و تشکر از حسن نظر تان . زنده وسلامت باشید . مهدی بشیر

 11. محمد علی فرحتیار گفت:

  استاد على اصغر بشیر هروى نه تنها در عرصه ى تاریخ ،ادبیات و منطق ید طولاى داشت که در نجوم و ریاضیات و طنز نویسى یگانه ى زمانش بود ، من خوب یادم هست که انهاى که منجم رسمى دولت بودند از محضر این شخصیت بزرگ همواره طلب فیض مینمودند ، اثارى که از ایشان بر جا مانده موءید این حقیقت میباشد ، ایشان درعرصه ى سیاست ، بدون هراس حرف حق را میگفت و مثل امروزى ها نانش را به نرخ روز نمیخورد ، شجاع و ازاد اندیش بود. روانش شاد ، یادش گرامى و راهش پر رهرو باد.
  عزیزان گرانقدر : انجنیر رضا بشیر ، مهدى بشیر و قیوم جان بشیر !
  براى شما توفیقات مزید در ادامه ى راه نجاتبخش ان بزرگمرد عرصه ى پیکار علیه ظلم و بیعدالتى و افشاى چهره هاى منحوس دشمنان وطن ، از درگاه رب العزت استدعا مینمایم. موفق و موءید باشید.

  • admin گفت:

   برادر عزیز و گرامی آقای استاد محمد علی فرحتیار ، تشکر از لطف و حسن نظر تان. شما زنده باشید. مهدی بشیر

 12. محمد نسیم اسیر گفت:

  من که خود شاهد رخشندگی این مشعل تابناک فضل وادب، تاریخ، علم نجوم وریاضیات وطنزنویسی استاد بشیرهروی بوده ام مقام بلند دانش جناب شان را مشعل راه رهروان ودوستداران شان دانسته ، روح شان را شاد و یاد شان را جاودانه گرامی می خواهم

  • admin گفت:

   استاد محترم آقای محمد نسیم اسیر ، جهانی سپاس از جسن نظر تان. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 13. تهمینه دانشجو گفت:

  من پدرمرحوم شما را خوشبخت ترین شخص میدانم که اگر امروز در بین ما نیستند اما همچون شما شخصیت های بزرگ را در جامعه تقدیم کردند که افتخار ما هستید. خداوند مغفرت کند مرحوم استاد بزرگوار را روح شان شاد و یادشان گرامی باد .

  • admin گفت:

   درود به خواهر عزیزم تهمینه دانشجو ، تشکر از حسن نظر تان . خداوند رفته گان شما را هم بیامرزد . زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

 14. نجلا هروی گفت:

  روح بزرگ شان در بهشت برین یاد شان گرامی و نام نیک شان درج تاریخ میباشد تاشعر و ادب و فرهنگ زنده است کاکای بزرگوارم جاوید استند.

 15. بتول بشیر گفت:

  خداوند مغفرت نماید ، روحشان شاد و یادشان گرامی باد

  • admin گفت:

   درود به خانم عزیزم بتول بشیر ، خداوند رفته گان خودت را هم بیامرزد. زنده وسلامت باشید . مهدی بشیر

 16. درمحمد وفاکیش گفت:

  روان بزرگمرد فرهنگ معاصر افعانستان را شاد میخواهم.

  • admin گفت:

   جهانی سپاس از حسن نظر دانشمند محترم آقای درمحمد و فاکیش. زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

 17. برای من بخت یاری نکرده بود که حتی لحظاتی کوتاه استاد مرحومی را از نزدیک زیارت نمایم .لیکن از خدمات نهایت زیاد شان میدانم که شخص عالم ووطندوست ونیکو بوده اند خداوند ایشانرا غریق رحمت بی منتها خویش بگرداند.
  شخص نکو نام نمیرد هرگز
  مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند
  بادرود به ارواح پاک همه رفتگان وطن پرست ما. داکتر حیدری

  • admin گفت:

   برادر محترم و دوست گرامی جناب آقای پوهنوال داکتر اسدالله حیدری ، جهانی سپاس از حسن نظر تان. خداوند رفته گان شما و همه عزیزان را بیامرزد و روحشان شاد . موفق باشید. مهدی بشیر

 18. عبدالله هروی گفت:

  برادر بزرگوار جناب آقای محمد مهدی بشیر ، ضمن عرض تسلیت بشما و تمام فرهنگیان کشور بخصوص شهریان هرات باستان بمناسبت سی و ششمین سال وفات شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی پدر گرامی تان تقدیم میکنم و روحشان را شاد میخواهم و از شما جهانی سپاس که این مشعل پر بار دانش ، ابر مرد فرهنگ و تاریخ کشور را بلند و فروزان نگه داشته اید.

  • admin گفت:

   دوست وبرادر محترم جناب آقای عبدالله هروی ، تشکر از حسن نظر تان. خداوند شما وخانواده محترم را همیشه زنده وسلامت داشته باشد. مهدی بشیر

 19. برهان الدین سعیدی گفت:

  سلام دوست عزیز و دانشمند بشیر صاحب !
  الله تعالی استاد بزرگوار ، نویسنده توانا ، مورخ ، محقق ، ومنجم و طنز نویس مشهور وطن زنده یاد استاد بشیر هروی صاحب را مغفرت کند .
  روح استاد هروی این شخصیت ادبی و فرهنگی وطن شاد و بهشت فردوس نصیبش باد .
  برهان الدین سعیدی

  http://www.said-afghani.org/seite-makalat/ustad-bashir-herawi-25.09.2011/salgard%20wafat%20%2036%20ustad%20Bashir%20Herawy%2022.11.2017%20Mahdi%20Bashir.pdf

  • admin گفت:

   تشکر از دوست نهایت گرامی و دانشمند محترم جناب آقای برهان الدین سعیدی مسؤول سایت وزین ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی ، دوستان محترم میتوانند با کلیک کردن روی لینک بالا از این سایت وزین دیدن کند و بر علاوه از مطالب زیبا خودشان ، مطالب سایت ۲۴ ساعت راهم مطالعه نمایند.
   روح زنده یاد مولانا سعید افغانی شاد و خلد برین جایشان. موفق باشید.
   مهدی بشیر

 20. ناصر امیری گفت:

  انسانی والا و دانشمندی بی همتا بود. روانش شاد.

 21. admin گفت:

  درود به جناب استاد امیری عزیز و تشکر از حسن نظر تان. زنده باشید.
  مهدی بشیر

 22. احمد خالد عزیز گفت:

  روح پر فتوح مرحوم مغفور جناب استاد عالیقدر شخصیت عالی بزرگ مرد تاریخ ادبیات کشور ما بشیر هروی صاحب شاد و یادش گرامی باد.

  • admin گفت:

   دوست عزیز آقای احمد خالد عزیز ، جهانی سپاس از حسن نظر تان. خداوند پدر گرامی شما را هم مغفرت . موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما