۲۴ ساعت

17 فوریه
۵دیدگاه

سلطانِ مرا لُطف وکرم خیلى زیاد است

تاریخ نشر سه شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۷  فبروری ۲۰۱۵ هالند

مشاعره چند شاعر

جناب محترم محمد مهدی بشیر مسؤول سایت وزین ۲۴ ساعت ، بزرگان، خبره گان، اندیشمندان و دوستان نهایت عزیز و قدردانم. سلام علیکم ورحمته الله برکاته.!

شب گذشته مورخ ۲۷ دلو ۱۳۹۳ هجری خورشیدی که برابر می شود به ۱۶ فبروی ۲۰۱۵ میلادی هنگام که تصویر صفحه ای اجتماعی خود را عوض کردم بعد از چند دقیقه شاعر بزرگوار استاد عزیزالقدر جناب محترم حسن شاه فروغ صاحب  بیت زیبا را پای تصویرم پُست کردند که از ایشان ممنونم.

بعد این بیت آغاز گر یک مشاعره فی البدیه در میان خردمندانه شعر و ادب فارسی دری شد که سر انجام ابیات زیبا و پر محتوای که مملو از نوازش بود به ماهیت تصویرم افزود.

خواستم که این مشاعره دلپسند و دلپذیر  را از طریق سایت وزین ۲۴ ساعت بدسترس کلیه دوستان و هوادارنم قرار دهم.

التماس دعا خیر

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان
از جانبِ محمــود به ایـــــــاز بگوید
در دیده اى سلطان حُسن جاى ندارد
فروغ
درود به شاعر بلند قریحه کاکأ گرانقدرم محترم حسن شاه فروغ صاحب.!

خورشیدِ فروغِ ادب از حُسن تو خیزد
محمود در این بـــــزم خریـــدار ندارد
امپراطور

سلطانِ مرا لُطف وکرم خیلى زیاد است
داند که فـــروغ گرمـــــى بــــازار ندارد
فروغ

کاکأ بزرگوارم بی نهایت سپاس..!

————-

ای پیر خرد،حُسن جوان بهر تو مایل
محمود به جـــــز غصه و ادبار ندارد
امپراطور

امپراتور عزیزم بسلامت باشد.

از متنِ غزلهاى تو ناگفته هویداست
اى عاشــق پاک، حاجت إظهار ندارد
فروغ

کاکأ جان شما با نوازش های ادبی تان همیشه مشوق من بوده اید از شما مشکورم

—————–

در تــازه جوانی بخدا پیر شدم من
این عشق مگر دیده ای بیدار ندارد
امپراطور

 اى تازه جوان ازچه تو خود پیر بخوانى
در شهــــــرِ شما دُخت ز پیر عار ندارد
فروغ

استاد معظم شما بسلامت باشید.

—————-

خون جگرم خواهدی آن حسن فرنگی
داند که چو من تازه گرفتـــــار ندارد
امپراطور

گر پیر تو باشى نتوان یافت جوانى
داند که بجُـــــز از تو خریدار ندارد
فروغ

با عرض سلام به هر دو دوست شیرین سخنم راستی که زیبا وقشنگ می سرایند

تا پای فروغ است بمیدان نبردش
با لشکر محمود دیگر کار ندارد
جوهر

دل می پرد و سینه به آتش شده یکسان
در گلشن خود رخنـــــه ای دیوار ندارد
امپراطور

ازخانه راعی به شما عرض سلام باد
خیــــر است اگر راعی ام اشعار ندارد
جوهر

درود اکه بزرگوارم محترم نعیم جوهر صاحب و استاد گرانقدر محترم راعی صاحب.!

—————–

جوهر بخدا نقل و می و آب حیاتِ
محمـود تمــــایل به دل آزار ندارد
امپراطور

جوهر که شده وارد میدان تو محمود
بیچـــاره فروغ طاقت بسیــــار ندارد
فروغ

چشم بد دور امپراطور عزیز همیشه شاداب وجوان باشید

دل طاقت حیران دیدار ندارد
آینه ما جوهراین کار ندارد
راعی

فروغ صاحب شما بزرگوارید.!

—————–

استاد خردمند و کمالات فروغ است
جوهر به سر خویش بدهکار ندارد
امپراطور

بر راعى بگوید که حداد قسم خورد
زین بعد به سیمین تو هیچ کار ندارد
فروغ

استاد راعی از مهر شما مشکورم

…………………………….

هم جوهر و هم آیینه در دست تو راعی
بیچـــــاره شد محمود، که دلدار ندارد
امپراطور

درخانه راعی دل بیچاره جوهر
مرهم بجز از کاسه آچار ندارد
جوهر

جوهر که بوَد نزدِ تو آینه چه کار است
آیینه دلان آیینـــــــه هـــــــر بار ندارد
فروغ

در شهر ادب تاج هنر داری تو جوهر
محمود به سر تاقیــــن و دستار ندارد
امپراطور

دیوانه شد از حسن و فروغ تو دراین ملک
هــــر کس که به آیینه اش، زنگــــار ندارد
امپراطور

محمود بگو نورِ فــــروغِ  دلِ ما را
یک دل چو دلم راعی سر شار ندارد
جوهر

ستایل ترا جامه و دستار نزیبد
آینه بجُز عکس تو این بار ندارد
فروغ

خیر ببینی اکه جان..

این طالع خوابیده ای محمود عزیزان
جز خامه ای تقدیر دیگر تار ندارد
امپراطور

سپاس فروغ صاحب.!

————–

نه حسن فرنگ دیدم و نه گلشن تاتار
محمود دگــــــر میـــل به فرخار ندارد
امپراطور

صد شکوه دلم دارد وصد حیف که افسوس
در پیش رخت جــــــرئ‍ت گفتـــــــار ندارد
جوهر

ما را نکته ء نیست بجز تمجید محمود
کین یــــار گران بیشتر از این بار ندارد
سید هاشمی

چندیست که در گوشه غربت دل زارم
بر دیده تـــــر مونس وغمخوار ندارد
جوهر

فروغ عزیز..!

ازطعنه حــداد من اندیشه ندارم
چربی سخنش گرمی بازار ندارد
راعی

هوش از سر من میبرد از شوخ چه سازم
جوهر چو من، دیوانه ای هوشیــــار ندارد
امپراطور

سوزد مرا هر دم جمال دوست شاید
لذت گرمی جانانـــــه را این نار ندارد
سید هاشمی

هاشمی حضور تو ز گل تازه تر افتاد
ابیات قشنگ تو گل است خــــار ندارد
امپراطور

از آتش عشقت دل صد پاره ای جوهر
بر زخم جگر داروی جــــــز نار ندارد
جوهر

سپاس از آقای هاشمی و اکه بزرگوارم جلالتمأب محمد نعیم جوهر صاحب.!

جوهر به کمال تو رسیدن هنری است
چون بیت تو هر قافیه تکرار ندارد
امپراطور

محمود جان قربان محبت گرم شما.!!!

از چاک گریبان دلم سر زده بیرون
فریــــــاد مرا یک دل بیمار ندارد
جوهر

خواهش می کنم اکه جان شما بزرگوارید.
————-

گل گفتن و، گل دادن و، گل تازه گرفتن
کوه و، دمن و، ساحه ای هموار ندارد
امپراطور

یاریکه به دردم نخورد تا به دم مرگ
این مرغ دل بی وطنـــــــــم کار ندارد
جوهر

غنیمت است دمی با محمود و جوهر
ورنه رخنما طوطیست که منقار ندارد
سید هاشمی

امشب مگر ای هاشمی وزن تو بسنگ خورد
خیـــر است اگر تیــــــــر تو پیکار ندارد
امپراطور

بر سینه پر کینه دنیـــــای رقیبــــان
زهــــرِ سخنت را دهن مـــــار ندارد
جوهر

اکه جان من..!

—————

در بزم خردمند کسان حرف ادب است
چوکات سخن سنجـــــی کلنجار ندارد
امپراطور

سلطانم بسلامت باشد

بر وصف تو فریاد زبانم شده عاجز
طوطی چو لبت حرف شکربار ندارد
جوهر

نهایت سپاس اکه جان.!

————–

از بحر کمالات تو جوهر همه دورند
ابیـــات فـــروانی تو آمـــار ندارد
امپراطور

از بس که مرا داغ جگر لاله نشان است
گلــــــــزار مرا لالــــه ای کوهسار ندارد
جوهر

آخ هی……

گر دلدل و شبدیز من از پای فتادست
صد حیــــف بخود دوار و بیطار ندارد
امپراطور

جوهر بچمن ناله کنان گفت به محمود
درد دل مـــــــا را دل افگـــــار ندارد
جوهر

سرفراز دارین باشی اکه جانم.!

————

نازم طبع موزون تو ای جوهر دانا
این فی البدیه شیوه ای اجبار ندارد
امپراطور

جز جوهر تو ای شه خوبان دوعالم
هر دل بدرت دیده خونبــــــــار ندارد
جوهر

در جوهر اشعار که خود پخته کلامی
لعل و گهـــــــرت معدن احجار ندارد
امپراطور

واه واه بیت دندان شکن.! مرحبا

از باغ عزیزان ریا کار در عالم
این سینه مرا یک گل بی خار ندارد
جوهر

هم مولوی و بیدل عصری تو به اثبات
افکـــــــــار ترا لعبـــت عیــــار ندارد
امپراطور

سلطان ره اهل سخن پرورِ عشقی
اشعــــــــار ترا محمود دربار ندارد
جوهر

سلامت باشید اکه جان..!

—————-

شعر و سخنت بیرق افراشته باشد
این را همگی کاکه علمدار ندارد
امپراطور

سوزد بدل از خود وبیگانه زند چنگ
فریــــــــــــاد تـــرا مرغ گرفتار ندارد
جوهر

شب نیمه شد و کابلیان رفته بخواب اند
جز من همـــــــگی دیده ای بیدار ندارد
امپراطور

بی نور فروغ تو سخن ختم نگردد
جوهر به جهان بی تو طبگار ندارد

محمود جان شب بخیر خدا حافظ
جوهر

سپاس اکه جانم کی میگذارمت

————–

هر چند فروغ نیمه راه ماند و مرا رفت
انگشت به دندانـــــــــم و زنهار ندارد
امپراطور

محمود که افتاده سر کوه قناعت
از راه حرام لقمه به افطار ندارد
امپراطور

محمود جان شب ما روز خواهد شد.!!

با نوک قلم پاره کنند سینه دشمن
گر جوهرتو تیغ جوهر دار ندارد
جوهر

در نیمه ای رَه یارِ خود هرگز نگذارم
ناوقت شده دیده اى بیدار ندارم
فروغ

درود به بزرگوار فروغ صاحب آرزومندم جسارت منا گستاخی مپندارند.
————–

چشمان ترا باشدی نور خرد و مهر
آن مستی که دیده ای بیمار ندارد
امپراطور

هریک گُلى سُرخ بدهند تحفه برایت
بیچاره فروغ تحفه بن آن یار ندارد
فروغ


بی برقی کابل بخدا کرد پریشـــــم
حرفیست که این قابل اظهار ندارد
امپراطور

از جوهرِ جوهر نشوَد قرض گرفتن
جوهر به سُخن آدم نــــــادار ندارد
فروغ

یک هوتلی آمد به همه دیگ بلا پُخت
این رهزن و این کوچی سماوار ندارد
امپراطور

از شیر و شکر های شما کام شرین شد
کیفی که از آن نمودم، مقــــــــدار ندارد

تنویر

درود به جناب محترم اصغر تنویر..!

————–

تنویر کمال تو بوُدَ لایق هر چیز
هر بیت تو در قافیه سمسار ندارد
امپراطور

آن بود که بیان سخن دل نمودم
تنویر که سواد فن اشعار ندارد
تنویر

تنویر به افکار تو بس حرف زیاد است
محمود به این گفتـــــه اش انکار ندارد
امپراطور

پیام جیم به میم میرسد هردم
چرا فروغ دیده ما جِرارندارد
راعی

جناب محترم کاکأ عزیزالقدرم محترم استاد محمد راعی صاحب از شما مدیونم.

————-

راعی که بزرگی ادب شعر و سخن است
لیکن به من سوختـــــه اسفار ندارد
امپراطور

فروغ گلشن خاکم همیشه خندان باد..

درعشق وطن نور فروغ دل محمود
از مردن وسنگسار شدن عار ندارد
جوهر

شمشیر تو باشد به نیام سخن هرجا
تا می کشی در جنگ کس اعتوار ندارد
امپراطور

جوهر و فروغ نابغه ای بزم ادب است
در گفته ایشان ذره ای اضرار ندارد
امپراطور

عزیز همه دلها امپراطور گرامی رابدیده میبوسم

ازدیدن رویت دل آینه فروریخت
هرشیشه دلی طاقت اسفار ندارد
راعی

سپاسمندم حضور انور بزرگان هستم.

————

در آتش تب سوختم و ناله نکردم
محمود به سر لطفِ پرستار ندارد
امپراطور

راعى بنمود ختم همه گفت و شنود را
هر آنچه بوَد واقعیت أذکــــار ندارد
فروغ

در کوی خراب فتـــــــادیم و نگفتیم
راعی و فروغ بهر من انظار ندارد
امپراطور

در حویلی گاو خانه ای ملت شده اند جمع
دزدان بد اندیشــــی که افســــار ندارد
امپراطور

به رنده و به تیشه کنم ختم سخن را
این قافیــــــه ها حاجت نجار ندارد
امپراطور

ختـــــــــــــم مشاعره

——-


سه شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۳ هجری خورشیدی

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان

 

۵ پاسخ به “سلطانِ مرا لُطف وکرم خیلى زیاد است”

 1. admin گفت:

  درود به همۀ شاعران عزیز اشتراک کننده در این مشاعره فی البدیه ، مشاعره خیلی زیبا و عالیست و از خواندن آن لذت بردم به همۀ دوستان سلام تقدیم کنید .
  موفق وسلامت باشید . مهدی بشیر.

  • درود..!
   استاد بزرگوار کاکأ عزیزالقدرم جناب محترم محمد مهدی بشیر هروی صاحب.
   باکمال احترام و ادب فراوان از نوازش معنوی و پایدار شما و گروه فرهنگی و نخبگان سایت وزین ۲۴ ساعت در قسمت و ثبت و نشر سروده ها و نگاشته ایم سپاسگزاری و امتنان بعمل می آورم.
   از خداوند رحمان و رحمت برای شما صحتمندی کامل و برای دوستان و هم میهنانم که در هر گوشه جهان هستند آرزوی سلامتی و بهروزی می نمایم.
   امپراطور
   از سرزمین عشق و تلاش

 2. Nooria گفت:

  بزُرگ مرد سرزمین مولوی و ناصر خُسرو زمان من و ما،
  مشاعره خارق لعاده خودت با شعرای عزیز سرزمینم افغانستان شاعران و شیران قابل تحسین و تقدیر است.
  محمود عزیز،
  من بیچاره که مدت ها از سرزمین ابایى ام متاسفانه دور مانده ام و زبان دری را به طور ناب دیگر به دسترس نه داشتم … اما از زمانی که اشعار جانانه تو عزیز را افتخار خواندن دارم زبانم بهتر شده و دلم آفتابی شده، دگر سایه سرد غربت در دل مسافرم راه نه دارد.
  همصدای خوبم بخوان تا بخوانم !!!
  یک ارادت مندت نوریه

 3. وحيده گفت:

  بداعه سرای خیلی عالی ودلچسب قلم همه شاعران که شما را همرای کردن رسا ونویسا باد .
  برای شما کامیابی وسر فرازی ارزو دارم

 4. صفیه گفت:

  طللوع خورشید شعرهایتانرا درخشان میخواهم
  احمد محمود امپراطور گرامی …..درود به همۀ شاعران گرامی …..
  سلامت باشید .
  صفیه از لندن

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما