۲۴ ساعت

16 دسامبر
۱ دیدگاه

حمام خون در وطن

تاریخ نشر سه شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۳ – ۱۶ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

حمام خون در وطن

رسول پویان

آزار قـوم و کشـتن انسـان دگـر بـس اسـت

ویرانگری به ملک خراسان دگر بس است

گلـغنچه‏هــای عـاطـفـه فـریـاد مـی‏کـشـنـد

تاراج بـاغ و دامن بسـتان دگـر بس است

ذبـح کبـوتـران حـــرم نیـسـت در کتـاب

جور و جفا به بلبل دستان دگر بس است

آتـش زدی بـه مکـتـب و دانشـسـرای مـا

بازی به جان  طفل دبستان دگر بس است

عـرش خــدا بـه لـرزه در افـتاده هـشـدار

آتش زدن به مسجد و قرآن دگر بس است

در شـهـر انتحـاری و در روسـتـا تفـنگ

ترس مدام و حال پریشان دگر بس است

کهسار و دشـت و جنگل انبوه از تـو بـاد

وحشیگری به شهروخیابان دگربس است

تنهـا نـه جــور و ظلـم بـه آدم بـود خـطا

رم دادن غـزال بیـابـان دگـر بـس اسـت

بیگانه ای ز عـاطـفه و رحـم از نخـست

لیکن جفا به خواهرگریان دگر بس است

از آه سـیـنـه ســـوز یتیـمـان بـکـن حـیا

سیلاب اشک پرشـرر دیدگان بس است

دزدیــده ای ز کاســۀ مــردم نــوالـه را

لیکن فروش همت دهقان دگر بس است

در گـوش کـر خلـق جهان داد سـر کنید

سنگین‏دلی به مردم نالان دگر بس است

بهـر نجـات خـیـل پـریـان ز چـنگ دیـو

همبستگی به مادر شیطان دگر بس است

وجـدان مـن به مفتی اعـظم خطاب کـن

با نام دین فریب مسلمان دگر بس است

جنگ صلیب ومسلم و خاخام فسانه شد

نازش بتاج وتخت سلیمان دگربس است

سـرمایـه سـوخـت ریشـه و بنیاد اعتقـاد

مکروریا به ساحت ایمان دگر بس است

جنگ و فساد و فتنه‏گری سوخت کشورم

دامن زدن به آتش بحـران دگر بس است

بـا قـاتـلان خلـق وطـن دوسـتی خطاسـت

تسـلیم شـدن بـه فـتـنـۀ پنجابیان بس است

دشـمن بـود هرکه وطن رابه خون کشد

بهـر خـدا معـامله بـا قـاتـلان بس است

میهن به زیر چکمۀ بیگانه شـد خراب

حمام خون به نقشۀ بیگانگان بس است

۹/۱/۲۰۱۴

 

یک پاسخ به “حمام خون در وطن”

  1. admin گفت:

    جناب پویان عزیز ، سروده زیبا و مملو از احساس است. کاش این جنایتکاران و وحشی ها به حرف تان کنند و از ریختن خون بیگناه ها بس کنند. طی هفتاد و هشت روز دولت غنی – عبدالله آنقدر انسان بیگناه کشته شد که در یکسال حکومت کرزی خایین نشد. به امید صلح و آرامی در کشور . مهدی بشیر – کانبیرا – آسترالیا.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما