۲۴ ساعت

11 ژوئن
۲دیدگاه

روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱ جون  ۲۰۱۴ هالند

تجلیل از روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

( ۸ جون ) در مرکز فرانکفورت

گزارش از: م ، فارانی

******

مرکز ملاقات زنان بنام Eva در مرکزی ترین نقطۀ “فرانکفورت کنار دریای ماین” قرار دارد، این مرکز بتاریخ۰۷/ ۰۶ /۲۰۱۴شاهد  رویداد تاریخی تدویر « روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان (۸ جون) بود. این رویداد به ابتکار رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانی  شخص پـُرکار ، پـُر تلاش ودینامیک  خانم “شیما غفوری” با همکاری و پشت کار زنان گرامی وخبیردیگر افغان و اعضای انجمن مدد رسانی افغانی مؤفقانه دایر شده بود. برای اشتراک درین رویداد تاریخی خانم های گرامی از شهرهای دور ونزدیک دیدار بهم رسانیده بودند.

میزبان این محفل “انجمن غیر انتفاعی مدد رسانی افغانی” بود.

 نگارنده نیز منحیث مهمان از جانب دایر کنندگان دعوت شده بودم که اینک چشم دید خودرا ازین رویداد تاریخی خدمت شما گزارش گونه پیشکش میکنم:

در حاشیۀ پروگرام:

۱: تا جایکه نگارنده شاهد است این اولین باری بود که مبتکربرنامۀ فرهنگی واجتماعی چنین با محتوا یک خانم پیش گام بود و مردی را در بکروند  این برنامه  با خود  نداشت. یعنی به ابتکارمشخص خانم ها براه افتاده بود.

این پروگرام بساعت ۴ و۳۰ دقیقه  عصرطبق برنامه آغاز شد.

۲: گردانندگان محفل اشخاصی بودند که سلیقه ها و خواسته های شخصی  شانرا کنار گذاشته بودند  وبر اساس نیازات جامعه وزمان پیشنهادات شانرا بسیار روشن وشفاف ابراز کردند.

۳:نظم وترتیب که در بیشترین برنامه های ما افغانها کمرنگ است، (البته جایی ملامت نیست زیرا آنهم دلایل بسیار تاریخی دارد که چرا چنین بوده واست.) مگر درین پروگرام نظم وترتیب بسیار منسجم و افتخار آمیز بود.

۴:  با ابتکار گرداننده این کانفرانس در بین کوریدورها  یا  دهلیز ها مثل صالون نمایشگاه های عکاسی یا نقاشی 

ستند  های بسیار مرغوب قرارداده شده بود که با مقوله ها ونقل  قولهای از صائب قلمان وخبرگان کشور در ارتباط با موضوع این رویداد، با سلیقه خاص مزین  ود یکورشده بودند که توجۀ مدعوین را بخود جلب میکرد. این نقل قول ها ومقوله ها هم به زبان شیوای دری وهم بزبان شیرین پشتو وهم بزبان فلسفی جهان زبان آلمانی ترجمه شده بچشم میخورد. نمایش چنین پدیده سبب سربلندی مدعوین میگردید. که به مبتکرآن  ازته دل احسنت میگفتند.

۵: بیشتر از همه ایجاد صمیمیت در فضای این نشست متبارز تروبرجسته تر بود. از خصوصیت تحمیل شده دوران جنگ که بیشتردر موضوعات بسیار سطحی اتفاقات پرخاشگری یا کنایات معمول شده است، خوشبختانه  درین محفل این معموله  کاملاً به فراموشی سپرده شده بود، برعکس فضای مدرنیتۀ  با صفا،  بیشتر از همه جو سالم این محفل  را تشکیل میداد.   

 ۶:اشخاص که از ایشان دعوت بعمل آمده بود ذواتی بودند  خبیرمحترم متجرب ونکته فهم که با دقت تمام گوش به سخنان سخنوران  ومجریان مجلس داشتند، آنها نکات با ارزش صحبت ها را باکف زدنها استقبال میکردند.

۷ : گرچه بخاطرگنجایش این صالون که بیشتر از هشتاد نفرگنجایش نداشت و کوشش شده بود تا در دعوت خبرگان افغان وآلمانی احتیاط لازم را مراعات کرده باشند. زیرا آلمانی ها انتظار نداشتند که افغانها بتوانند جمعیت هشتاد نفری را بخاطر این روزدر فرانکفورت جوابگوباشند  مگر برخلاف انتظار خوشبختانه بیشتر از گنجایش صالون حدود ۹۰ نفر باعلاقه تشریف آورده بودند. بنظر نگارنده  شاید این جمعیت شرکت کننده با کمیت نودنفری کیفیت ارزشمند را دارابود.  این جمع سازنده و روشنگر بقول معروف به ( بهتر ) ازصد هزار تجلی داشت. درین محفل به جز چندی از آقایان  اکثریت بیشتر را خانم های ذیعلاقه به  موضوع ،   حضور داشتند که بسی جای افتخار بود. زیراخانمها بهتردرد تاریخی زنان کشور را درک و احساس کرده میتوانند. ازینرو خانم ها  برای سرنوشت آینده زنان کشور موفق تر وراه گشا  تراند. آنها بااین محفل در عمل ثابت کردند که از دل وجان حاضر به خدمتگزاری  در راه  درست برای زنان کشور میباشند.

۹: دراین محفل قرار براین بود که برای سه پروژه اعانه جمع آوری گردد. از جمله برای پروژۀ آقای مطیع الله ویسا که در مناطق تحت جنگ در افغانستان در قسمت آموزش اطفال و سلامتی زنان واطفال به ابتکار شخصی خویش مصروف خدمت میباشد، که از جانب خانم ژواک پیشنهاد گردیده بود، مبلغ ۱۲۵ آیرو اعانه و برا ی پروژۀ مرغداری زنان در اطراف شهر کابل که از جانب صالحه وهاب واصل پیشنهاد شده بود، مبلغ ۱۵ آیرو و برای پروژۀ سوم متأسفانه هیچ اعانۀ به دست نیامد. چون پروژۀ سوم از نظر انجمن مدد رسانی افغانی نیز قابل اهمیت است که آن عبارت از مساعدت مالی به زنان زندانی در کشورمیباشد، و بخصوص اینکه این پروژه از جانب خواهران ما از داخل افغانستان پیشنهاد گردیده بود، لهذا انجمن تصمیم گرفت تا عجالتاً مبلغ یک صد آیرو را به آنها ارسال نماید. پول پروژۀ اول به محترمه خانم ژواک تسلیم داده شد و از دومی به محترمه خانم وهاب واصل فرستاده خواهد شد

صَرف ناشتای افغانی  که توسط انجمن مدد رسانی افغانی تهیه گردیده بود، برای اشتراک کنندگان موقع را برای صحبت و تبادل افکار مساعد گردانید که صمیمیت وعلاقمندی دعوت شدگان را به چنین رویداد ها بیشتر متضمن بود.

حسنیات معتبراین رویداد:

 تعدادی از اتباع آلمانی که به خصوص در بخش کار با زنان  موقف و تجارب خوبی دارند، در محقل حضور به هم رسانیده بودند. آنها نه تنها با حضور خویش پشتیبانی شانرا از هشتم جون اعلام نمودند،  بلکه پیام مهم محفل، مبنی بر توانایی، درایت و ارادۀ زنان افغان را به جامعۀ آلمانی منتقل خواهند نمود. 

همچنان زیبایی محفل هم  در این بود که علاوه بر خانمها، آقایان نیز تشریف آورده وپشتیبانی شانرا از این روز اعلام داشتند. از جمله محترم مسعود فارانی با خانم محترم شان، محترم انجنیر عبدالطیف سرور به نمایندگی از کمیتۀ افغانستان برای صلح،احیای مجدد و کلتور- برلین ، محترم امیر محمد گران و محترم حمید شهید نور به نمایندگی از حزب ملی ترقی وطن، محترم زبیر ابوی با خانم محترم ایشان   ،محترم حسین آقا ریاض با فامیل محترم شان ، محترم گردیزی با مادر محترم شان، محترم سراج احمد دوست با فامیل محترم شان وعدۀ زیادی از جوانان با ابراز همبستگی شان محفل را ارج بیشتر بخشیدند.

قابل یاد آوری است که به نمایندگی از برگۀ فیسبوکی “کانون هماهنگی زنان” و سایت “افغان آسمایی”  خانم محترمه ملالی یوسفزی با اهدای دسته گل زیبا پشتیبانی خویش را از این روزتاریخی اعلام داشت.

همچنان محترمه  خانم حلیمه مهرپور  مؤلف کتاب ” آموزش آسان زبان دری” به نمایندگی از مجلۀ “بانو” تشریف آورده بود. گرداننده پروگرام با پخش اوراق اشتراک مجلۀ “بانو” در بین حضار، ازخانم ها و دختر خانمها خواهش اشتراک به این مجله را نمود ه که مورد علاقمندی عدۀ زیادی قرار گرفت.

همچنان موسیقی اصیل افغانی با دو دسته رباب به همراهی طبله نواز مؤفق توسط گروپ هنری هموطنان عزیز و گرامی ما هر یک حسین آقا ریاض، فرید احمد اکرمی و میرویس ندا به حیث تحفۀ دلپذیرو فراموش ناشدنی به خاطر بزرگداشت از روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان تقدیم محفل شد که از طرف  حضارمجلس با گرمی بدرقه  واستقبال گردید.

متن پروگرام:

مقالۀ اساسی محفل به زبان آلمانی توسط رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانی  خانم فرهیخته “شیما غفوری” در مورد وضع زنان افغانستان با تأکید بالای ظرفیت ها و توانایی های آنها با استفاده از پاور پاینت بیان وتوضیح گردید  و پیام ۸ جون به نمایندگی از کمپاین”تفکر، تحریر و عمل” به سمع حاضرین رسانیده شد.

در آغاز بعد از افتتاح محفل نمایندگان انجمن های مختلف مهمانان را خوش آمدید گفته، از روز ۸ جون ابراز پشتیبانی نموده و در مورد انجمن های شان به صورت خلص به زبانهای مختلف دری، پشتو و آلمانی  به حاضرین معلومات دادند. 

محترمه زرغونه عطا ژواک به نمایندگی از شورای هماهنگی زنان در اروپا، محترمه نادیه قانع به نمایندگی از انجمن زن، محترمه صالحه اسحق زی خالقی از کمیتۀ افغانستان برای صلح،احیای مجدد و کلتور- برلین، محترمه هوسی ویسا بابک از انجمن کلتوری شهر ماربورگ،محترمه فرشته سیغانی به نمایندگی از شورای زنان ایالت هیسن، اتحادیه حقوق دانان  و”حزب مردم افغانستان”، ومحترمه خانم شیما غفوری به نمایندگی از انجمن مدد رسانی افغانی این روز را به حاضرین شاد باش گفتند. که با کف زدنها ممتد بدرقه گردید.

همچنان همکار فعال  و نمایندۀ پورتال افغان جرمن آنلاین محترمه خانم  آشا ابوی با پیام تبریکیه و دوشعری که در بالای گهوارۀ کودک افغان در دوران کنونی خوانده میشود، به دو لهجۀ دوستداشتنی پشتو و هزارگی، قلب هرفرد هموطن ما را مملو از محبت و وحدت ملی گردانید.

در بخش دوم پروگرام معلومات در بارۀ کمپاین “تفکر، تحریر و عمل” از طرف خانم  جوان ومستعد که بیان بسیار صمیمی وشیوا داشت بنام  خانم “بلقیس غفوری دوست”  به زبان آلمانی ارائه گردیده و بعداً به تعداد یازده مقوله توسط حاضرین به زبانهای اصلی مقوله – ” دری و یا پشتو” بوسیله خود شان خوانده می شد که بروی پردۀ سلایت ظاهر میگردید. به این ترتیب ترجمۀ آلمانی آن بوسیلۀ خانم بلقیس غفوری دوست قرائت میگردید، این حـُسنیه ارزش  وموثریت محفل را بیشتر رونق میبخشید.

در اخیر محفل پوهندوی خانم “شیما غفوری” ضمن اظهار امتنان از تشریف آوری وسهمگیری فعال حاضرین در پیشبرد پروگرام محفل، مراتب سپاس و احترام اش را به تمام سایت های افغانی که در پیشبرد کمپاین “تفکر، تحریر و عمل” در مدت سه ماه سهم گرفته اند، ابراز نمود. وی به صورت اخص از سایت های انترنتی “پورتال افغان جرمن آنلاین”، “افغان آسمایی”، “سایت ۲۴ ساعت” و نعیمی که  دراین مدت اطلاعیۀ کمپاین را به صورت مستمر در صفحۀ اول خویش قرار داده و حتی نظریات هموطنانرا در مورد جمع آوری و آرشیف نموده اند، اظهار امتنان به خصوص نمود. همچنان وی از تمام هموطنانی که در این مدت به نوشتن مقالات و مقوله های شان این جریان را حرکت و حیات بخشیدند،از صمیم قلب اظهار سپاس نمود. “خانم غفوری” از حاضرین خواست، تا این نهضتی را که برای رهایی زن افغان از وضعیت کنونی مشترکاً آغاز گردیده و با قلب گرم و مغز سرد به پیش برده میشود، باید متحدانه به سر منزل مقصود رسانید، تا نسل ما بتواند در مقابل اولاد آیندۀ وطن چشم حرمت را بالا نموده و با وجدان راحت، طومار زندگی را به دست آنها بسپارد.

 

۲ پاسخ به “روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان”

  1. admin گفت:

    منهم هشتم جون روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان را به اشتراک کننده گان این محفل و تمام رنان افغانستان تبریک عرض نموده امیدوارم همیشه موفق وسلامت باشند. گزارش زیباست. مهدی بشیر

  2. زرغونه عبیدی تیبکین گفت:

    من در همرائی و همقدمی مراحل کمپاین “تفکر، تحریر و عمل” از اول ماه مارچ تا حال، بوضاعت پی بردم که انرژی و آرزوی بهبود احوال حقوقی زن افغان، دیگر تنها میل و ضرورت باطنی زنان افغان نبوده بل، اکثریت برادران روشن ضمیر و با شهامت ما هم چه در داخل افغانستان و چه در خارج، این مسُله را جز حتمی و اجتناب ناپذیر در بهبود مناسبات شخصی، اجتماعی و پیشرفت احوال مملکت ما میدانند.
    بنظر من جامعۀ بین المللی در قبال زن افغان، مکلفیت و دین بزرگی را بگردن دارد. آغاز بهترین آن میتواند با برسمیت شناختن این روز آغاز گردد. با ختم ۸ جون امسال، تمام قوۀ ما باید در مسیر برسمیت شناختاندن این روز متحد گردد.
    این تجلیل در با همی دستها و دلها با شکوه و عزت زیاد برگزار گردیده است. با در نظرداشت اینکه همچو فعالیت ها از جانب همه دست اندر کاران آن، بشکل داوطلبانه و بدون هیچگونه حمایۀ پولی تهیه و ترتیب گردیده بود، میتوان از یک موفقیت بزرگ سخن گفت. گزارش محترم فارانی صاحب توانائی آنرا دارد که خواننده از ورای دیدگاه و طرز بیان ایشان میتواند زیبائی و اهمیت این با همی را درک نموده و در خوشی و افتخار آن شریک گردد.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما