۲۴ ساعت

26 فوریه
۱ دیدگاه

” کمندِ انتخابات”

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۶  فبروری  ۲۰۱۴ هالند

شفیق احمد ستاک

شفیق احمد ستاک

” کمندِ انتخابات”

شفیق احمد ستاک – تورانتو

از آنجائیکه که دولت با تمامِ حامیانِ خویش

مشغول روندِ راه اندازی و انجامِ روندِ انتخابات است

درون مجمرِ هر شهرو دهِ ما،

در حال سوختن، صدها سپندِ انتخابات است

و در عین زمان هر دم،

دهانِ عده ای، شیرین ز قندِ انتخابات است

و مشتی دیگری از مردمانِ تیزهوشِ ما،

چنان آمادهء بگرفتنِ هرگونه “فند”ِ انتخاباتِ است

که گوئی هر زمان ایمن، ز چالشهای بسیار و گزند انتخابات است

و هم چندین تنِ دیگر،

به فکرِ یافتنِ راه هایِ  گوناگونِ “وندِ” انتخابات است

و این را نیک میدانم که در دستِ کی ها،

شمشیر و خنجر، گرز یا هم هر کمندِ * انتخابات است

که تا با آن، بِبُرند سر؛ و یا هم پاره سازند سینه ها را،

یاکه  درهم بشکنند پای یلان را

یا که بندند دستهای دیگران را،

وهم بنگر که صدها مستشارِ داخلی و خارجی،

هر یک به گوش کاندایداهای دلخواه گروه ویژهء خود،

سخت، سرگرمِ نصیحت کردن و اعطایِ پندِ انتخابات است

کسی کو در تمام عمر خود،

بهر سواری صاحب یک خر نبود هرگز

کنون با چشم سر بینم که زیر پای او چندین”کروزینگ”،

درون کاخِ وی پُر از کُمَیتِ أسود و خیلِ سمندِ انتخابات است

یکی مستِ سواری بر سرِ بلدوزر و دیگر،

پسِ فرمانِ بنزِ هشت سلندِ انتخابات است

فریب وچال و نیرنگ و دروغ وحیله وتزویر،

و جعلِ افتراآت و هزاران وعده های چرب با مکارگی،

هردم و هرجا، ناشی از بویِ بدِ اِشکمبه های پر ز گندِ انتخابات است

وضمناً در درون مطبح ناتو،

شمارِ دیگری در راهِ طباخی،

مُلبّس با هزاران پیش بندِ انتخابات است

علی رغمِ تمامِ نکته هایِ منفیِّی این کارزارِ انتخاباتی،

من از این دلخوشم ای دوستان مهربان من،

که آنجا، تر بروغن نانِ صدها کارمند انتخابات است

به جای سینهء زیبای مهرویان

بسی نارنجک و بمب و مواد انفجاری نیز،

زیر چادری و سینه بندِ انتخابات است

و هم در دستِ چندین لوطیّ وهمجنس بازِ دیگری از این دِگرباشان

برایِ کندن و ویرانیِّ و کشتار و دفنِ ملتِ افغان،

فقط بیل و کلندِ انتخابات است

بلی، اینها تماماً گوشه ای، از چون و چندِ انتخابات است

و آنهائیکه از پوشیدنِ پطلون وپیراهن

و یا هم بستنِ نکتائی در گردن،

عقب افتاده اند در سرزمین ما،

برایِ بزکشی و چاپه اندازی

فقط مشغولِ محکم بستنِ اِیزار بندِ انتخابات است

و در عین زمان، ازچهرهء ایشان

نمایانِ ” اَکتِ” چندین نوشخندِ انتخابات است

و مشتِ دیگری از کاندیداها،

که از سویِ کمسیونِ بظاهر مستقل در کارزارِ انتخاباتی

همه سلبِ صلاحیّت شدند در روز  های قبل،

برغمِ مستمندی، باز هم خیلی حریص و آزمندِ انتخابات است

تو گویی بعضِ این عالی جنابان،

جسم و جان و بندبندِ انتخابات است

که اینسان دردمندِ انتخابات است

نمیدانم که کارِ این عزیزان،

در کدامین منصب  این هیچلندِ انتخابات است

ولی دانم که درفرجام شاید جایِ بلدوزر

دوچشم شان، بسویِ دالرِ هر هشت سلندِ انتخابات است

و برخی دیگری زین کاندیداها

که با ماشینِ قدرت “الفتی” دارند

و اما خوب میدانند که هنگامِ رقابتها

بغیرِ از رأی افرادی، ز قومِ خود نمی آرند

بلی، از چهره هاشان، “بارز” است آنجا

که هریک، سختِ “پژمان” و نژندِ انتخابات است

رئیسِ ما که باید بیطرف باشد،

به لب هرجا که بینی صاحبِ صد نیشخند انتخابات است

از این بدتر،

در حال برگذاری جرگه های قومی بینِ کاندیداهایِ دلخواهش

میانِ کاخِ خود، یا هم به پشتِ درب هایِ بستهء تالارهای لوکس هوتلها

پیِّ برداشتنِ خیزِ بلند انتخابات است

ازاینرو حامیِّ  یک ائتلافِ تازه

بینِ قومِ پوپلزی و احمدزی،

و هم محمد زئیُّ و مُهمندِ انتخابات است

برغم آنکه این کارش،

نمادِ روشنی از ریشخندِ انتخابات است

برغمِ آنکه ناامنی به برخی از نقاطِ مرزی و هم غوربندِ انتخابات است

ستاک” آخر بیا بس کن تو هم شعرِ سیاسی را

وگرنه خلق خواهند گفت:

این شعر تو سر تا پا، چرندِ انتخابات است

  • واژهء ” کمند” در بیت فوق الذکر به هردو معنای فارسی و انگلیسی مفهوم خود را به خوبی ارائه میکند. در فارسی همان کمندی که در جنگهای قدیم از آن استفاده میشد و فردوسی نیز کاربرد آنرا، به بهترین شکل در شاهنامه تمثیل وبه رُخِ چشم آدم کشیده است:

« برید و درید و شکست و ببست

یلان را سر وسینه و پا و دست»

همچنان واژه کمند command  انگلیسی نیز که به معنای فرمان وامر می آید، مفهوم درستی را در ذهن خواننده ایجاد میکند، چنانکه اکثریت افغانها این حقیقت تلخ را درک میکنند که فرمان و کمندِ انتخابات در دستِ چه کسان وچه کشورهایی است که با استفاده از آن، مهره های دلخواه خود را بر اریکهء قدرت نصب کرده و میکنند.

 

یک پاسخ به “” کمندِ انتخابات””

  1. admin گفت:

    جناب ستاک عزیز ، سروده زیبا و عالیست ، به حرفهای این کاندید ها که همه خواب ریاست جمهوری را میخورتد باور نگنید. تعدادی از آنها همان تفنگسالاران و جنایتکارانی هستند که دست شان به خون هزاران هموطن بی گناه ما آلوده است و هنوز سیر نشدند و بفکر بدست آوردن دالر های بیشتری هستند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما