۲۴ ساعت

26 مارس
بدون دیدگاه

پیام شورای افغانان مقیم دنمارک

تاریخ نشر  سه شنبه ۲۶ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

پیام شورای افغانان مقیم دنمارک

به نخستین همایش ائتلاف احزاب وسازمانهای دیموکرات وترقیخواه افغانستان

در خارج از کشور 

په دی ویریږم چی ناښاد به شی

که د زمانی د طوفانو

سره یو نشی

نو

برباد به شی!

با ابراز امتنان از دعوت شما؛ از آنجای که تدویر جلسه معطوف به سازمانهای سیاسی است که در داخل افغانستان حضور دارند و در اینگونه ائتلاف ها احتمالاً برای شورای افغانان مقیم دانمارک به مثابه یک نهاد اجتماعی شاید وظیفۀ خاصی مطرح نباشد، اما بنابر موجودیت وجوه مشترک فراوان با همی بین منوران افغان و احترام به مدعوئین گرامی و قرارداشتن افغانستان در منجلاب کنونی که هست و بود آن مطرح است، نسبت به هر اقدامی که در رابطه با وطن ومردم مطرح باشد، نباید بی تفاوت بود؛ بدینرو شورای افغانان مقیم دانمارک در حالی که یک نهاد اجتماعی است اما به هیچوجه به اصطلاح ارگان بیطرف نیست و درمبارزۀ تاریخی جاری علم و جهل، از بدو تأسیس تا اکنون، از نور و روشنائی در برابر ارباب جهالت دفاع کرده و مواضع مستقلانۀ خویش را بازتاب داده و پیوسته مدافع افغان وافغانستان بوده وخواهد بود . 

دوستان گرامی! درحالی که بالاثر مداخلات گستاخانۀ پاکستان، دسایس ایران و سیاستهای کجدار و مریز انگلیس وامریکا، آتش جنگ خانمانسوز در سرزمین ما دوام داشته؛  هست و بود  افغانستان در منجلاب بازیهای جدید وجاری منطقوی و جهانی در معرض خطر قرار دارد و بنیاد گرائی اسلامی بر خاسته از دیوبند، قم و وهابیون عرب، به مثابه چلنج و تهدید دربرابر گذار افغانستان به شاهراه بازسازی، ترقی و مدرنیسم قرار دارد و در نبود یک دولت مشروع و ملی، رسالت بزرگی در برابر روشنفکران وروشنگران افغان مطرح است تا در جواب چه باید کرد تاریخی پاسخ دقیق، منطقی و متناسب با احوال خونبار افغانستان و مردم مستضعف آن ارائه گردد. ارائۀ جواب دقیق به این پاسخ توسط نیروهائی متصور است که با دگراندیشی و روشنگری، بدون چشم داشت به قدرت و بازی های ملوث آن (قدرتی که عطیۀ بیگانگان است) به حیث مدافعان واقعی حقوق مردم، پاسداران موجودیت و تداوم افغانستان آزاد، آباد، سربلند و تجزیه ناپذیر و واحد باشند. اتکاء به منافع ملی و چنگ زدن به وحدت ملی، دیموکراسی و عدالت اجتماعی، ترقی و مدرنیسم نصب العین کارشان بوده و طرح نو و فردای نو را بدون چسپیدن به گذشته با تجسر و تعقل مطرح نمایند و طیفهای وسیع و گستردۀ مردم را بسیج سازند. به آرزوی پیروزی های شما در این عرصه.

با احترام.

شورای افغانان مقیم دنمارک

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما