۲۴ ساعت

29 اکتبر
بدون دیدگاه

فرخوان هیات مدیره همایش اروپایی زنان افغان

 تاریخ نشر دوشنبه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

فرخوان هیات مدیره همایش اروپایی زنان افغان

بمناسبت روزجهانی رفع خشونت در برابر زنان

*******

هموطنان گرامی!

۲۵ نوامبر مصادف با روز اعلان کنوانسیون جهانی رفع خشونت در برابر زنان است که قرار است بمناسبت این روز همایش اروپایی زنان افغان بخاطر تقبیح و محکوم نمودن خشونت در اشکال مختلفه آن در برابر زنان افغان گردهمآیی سرباز و راهپیمایی اعتراضی را بتاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۲

از ساعت ۳۰ : ۱۳  الی۰۰: ۱۵  در شهر دنهاخ کشور هالند راه اندازی نماید.

خواهران، برادران، پدران، مادران، دختران و پسران افغان !

بدین مناسبت هـــمایــــش اروپایی زنـــان افغــــــان به شما مراجعه مینماید، به شما مردان و زنان عدالت پسند و آزادی دوست که ظلم ،خشونت و سلب حقوق زنان در هرکجایی که باشید، خشمگین تان ساخته است، شما که شاهدان پایمال شدن حقوق زنان در خشن ترین،ظالمانه ترین و وحشیانه ترین شکل آن در افغانستان هستید، شمایکه میخواهید به محاکم صحرایی و تیرباران و سنگسار زنان، خرید و فروش دختران ما، ازدواجهای اجباری، به شوهردادن دختران خوردسال، تن سوزی زنان، تبادله آنان با حیوانات و غیره و غیره اشکال خشونت و بیعدالتی خاتمه داده شود؛ به شما روی میآوریم ؛ به همه آنانیکه دیگر نمیخواهمد وطن ما کشتارگاه انسانهای بیگناه و بخصوص زنان و اطفال باشد؛ به همه شما مراجعه میکنیم.

در این روز ما به انسانهای متمدن و دادخواه، به همه سازمانها، احزاب سیاسی عدالت پسند و ترقیخواه، نهادها، ساختارها، تشکیلات و اتحادیه های افغانهای مقیم در اروپا، به همه هموطنان مان و به همه دوستان مردم افغانستان که این پیام بگوش شان میرسد مراجعه نموده و صمیمانه دعوت مینمایم تا با شرکـــت فعالانه و کثیرالعده خود در گـــردهمآیــی و راهپیمــــایــــی زنان  همبستگی خودرا با قربانیان خشونت در افغانستان به نمایش بگذارند.

هموطنان گرامی و دوستان محترم !

بیایید تا همه بایک صدا از دولت افغانستان و جامعه جهانی مطالبه بداریم تا کنوانسیون رفع خشونت در برابر زنان را که دولت افغانستان نیز در پای آن امضا نموده است؛ رعایت و مورد تطبیق قرار دهند.

برای تامین حکومت قانون، امنیت و مصونیت، صلح، انکشاف واعاده حقوق بشر منجمله زنان ، تضمین های عملی ارایه نمایند.

بیایید صدای زنان افغان، فریاد مظلومین را که در گلوی زنان خفه ساخته شده است با شهامت و دلیری بلند نمایم.

نـــابــــود بـــــاد خشـــونـــــت علیـــه زنــــــان در ســـراســــر جهـــــــــــان !

(با عرض حرمت)

آدرس:

Lange Poten ,2511CL Den Haag, Nederland

میدان تظاهرات مقابل تعمیر پارلمان هالند- شهر دنهاخ – هالند

تاریخ و زمان:

روز جمعه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۲ از ساعت ۳۰ : ۱۳  الی۰۰: ۱۵   الــی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما