۲۴ ساعت

12 سپتامبر
بدون دیدگاه

غمشریکِ دلِ بشکستۀ

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۲سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۲ سپتامبر۲۰۱۲ هالند

محمد نعیم ” جوهر “

۲۲ / ۸ / ۲۰۱۲

آلمان

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

غمشریکِ دلِ بشکستۀ < دهزاد> شوم

***
کاش میشد که دمی ازقفس آزادشـــــوم

بُلبُلِ سروی تو،ای شاخۀشمشادشــــوم

کاش با دیدۀ گریانِ پُرازغرقۀ خـــــــون

سیلِ درهمشکنِ،خانۀ صیادشـــــــــوم

کاش میشدکه من واین دلِ صدپاره دمـی

فارغ ازجورِ تو،ای شوخِ پریزاد شـوم

کاش میشدکه به کُنجِ قفسِ سینۀ تـــو

خاکِ پای جرس وناله وفریاد شــــوم

کاش میشد بدرِ خانۀ یارانِ شهیــــــد

مرهمِ زخمِ دلِ،هردلِ ناشادشـــــــوم

کاش مانندِ تو،ای< فضلِ > الَهـی روزی

گُلِ خوشبوبجهان،همچوتو اُستادشـوم

کاش میشد که ازین کشورِ بیگانه دمــی

غمشریکِ دلِ بشکستۀ < دهزاد> شـــــوم

کاش میشد که درآغوشِ دلِ پُــــــردردم

وقتِ جانکندنِ خود،لحظۀدل شادشــوم

کاش میشد که نمیشدخبرازمرگـــم یــار

که مبادا سببِ شادی کمزاد شــــــوم

رحم کن بهرِخدا(جوهرِ) دُردانه بمــن

تابکی ازغمِ هجرانِ تو برباد شــــوم

محمد نعیم ” جوهر ”
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما