۲۴ ساعت

26 ژوئن
بدون دیدگاه

چال شیطانی

قیوم بشیر

قیوم بشیر

بمناسبت توطئهء اخیر جناب کرزی در ارتباط به نفی زبان فارسی از دانشکده های مهندسی و طب

قیوم بشیر

ملبورن – استرالیا

بیست و ششم جون ۲۰۱۲

چال شیطانی

باز کرزی  قصد  ویرانی نمود

حمله ای  با چال  شیطانی نمود

او بنام  علم  و تحصیل  و سبق

نفی   فرهنگ   خراسانی  نمود

کس چه میداندکه او دیوانه ایست

او به زعمش نقش درمانی نمود

ده سال  بگذشت  زعمر  دولتش

خواب بود، رؤیای طوفانی نمود

گفت  من سالها به این اندیشه ام

تا  که  آخر قصد  قربانی  نمود

باز این مکر و ریای دیگریست

او ستم کرد یا  ستم  رانی  نمود

با خبر ای مردم ، ای  آزاده گان

او جفا  بر  روح  انسانی  نمود

سینه ام پردرد گردید ای « بشیر»

چون نفاق در ملک افغانی نمود

قیوم بشیر 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما