۲۴ ساعت

23 آوریل
بدون دیدگاه

شیخ شهرما

نذیر احمد « مشفق »

نذیر احمد « مشفق »

شیخ شهرما

نذیر احمد « مشفق »

شهر زندام – هالند

تاریخ نشر دوشنبه ۴ ثور ۱۳۹۱ – ۲۳ اپریل  ۲۰۱۲

چوفتواح  شد  ز شیخ شهر برما

هرانکه تیغ زند ریش بت پرست است

خودش فرعون زکعبه آید بیرون

که گوید باایذد او دست بدست است

بود   ایستاده  پیشگاه   جماعت

بفکرش   گله را دارد حمایت

اگر پیغمبری باشد همین است

بنذدش این کراملکا تبین است

روایت  واحدیث را پی درپی

چی راست وچی دروغ چیقدر وتاکی

وکیل   عام  تام  آن   خداوند

به این دنیاء وبر این گله گوسفند

صلاحیت  دار  دنیائ عجیباً

بیرون ازهفت بهشت  لیکن قریباً

کلامشان به ملت دًر وگوهر

نه تحلیلی نه منطقی به باور

دهند اسناد  عغبأ را در این شهر

که انگار آمرند اینها به مهشر

هرانکه حرف ایشان شوخی داند

در آن  قسمت  جهنم   بسته ماند

کلید  کعبه  وهفت  تاق فردوس

رسیده ارس به ایشان ازحضرت غوث

بجز ازاین جناب در روز مهشر

نباشد قاضی ومفتی درآن شهر

هرآنکه  مخلص   ایشان بفرما

بگیر این توق گل با چندتا خًرماَ

اگر شیعه  و سنی   یا  صلفی

جناب شان  بفرمودند   تو عفی

بحکم شان نکیران نیست بازرس

بدحق را چه از پیش یا از پس

دیگر این شیخ محله کرده غوغا

به سرویس بهشتم کرده بالا

کجاه عاقل قبول دارد چنین را

مگر  خر  باشد  و یا اینکه ملا

نذیر احمد « مشفق »

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما