۲۴ ساعت

08 آوریل
بدون دیدگاه

درد مند

نذیر ظفر

نذیر ظفر

درد مند

نو شته نذ یر ظفر

۴ – ۴ – ۲۰۱۲

ورجینیا-امریکا

تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۱ –  هشتم اپریل  ۲۰۱۲

اشکها در مان درد ما نشد

نا له ها پایان درد ما نشد

سو ختیم و سو ختیم تا انتها

سو ختن سا مان درد ما نشد

مستمندان آنقدر بسیار بود

هیچکس حیران درد ما نشد

هر که جو یای تبار خویش شد

از کسی پرسان درد ما نشد

اشک شورم هم به درد ما نخورد

چاره جز طغیان درد ما نشد

نذ یر ظفر 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما