۲۴ ساعت

20 مارس
بدون دیدگاه

پیام نوروزی

پیام نوروزی

تاریخ نشر سه شنبه اول حمل ۱۳۹۱ – ۲۰ مارچ ۲۰۱۲ 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا نوروز باستان وحلول سال ۱۳۹۱ هجری شمسی را به تمام کسانیکه تجلیل مینمایند وبخصوص برای مردم افغانستان در داخل و خارج،برای افغانان مقیم اروپا واعضای انجمن تبریک، تهنیت وشادباش میگوید تجلیل ازنوروز باستان این کهن ترین تاریخ میراث گران ارج نیاکان و اجداد ما، درواقع استقبال ازبهار و تغیر فصل طبیعت است. که با رویش و شگوفانی سبزه وگلهای بهاری، فصل کار،سازنده گی،تغیر وتحول آغاز می یابد.

تحویل سال برای افغانان به مفهوم آن است که متاسفانه یک سال دیگربر تراژیدی خونبارمردم ووطن ما ایزاد گردید وحوادث ناگوار وهولناک مصیبتهای اضافی را بر آنان تحمیل نموده است .

آنچه مسلم است که که افغانستان و افغانان ازبسیاری حقوق اساسی شان محروم میباشند وابتدائی ترین حقوق شان به شمول حق زنده گی درمعرض خطرات جدی قرار دارد که درحوادث تراژید وهولناک هم مانند حادثه اخیردرکندهاربه خشن ترین شکل آن پایمال گردیده است که نه تنها مورد تقبیح شدید قرار دارد بلکه بسیار نفرت انگیز ومایه شرمساری حامیان دروغین حقوق انسان میباشد.

 انجمن با درک ازمسئولیت های تاریخی در قبال وطن ومردم اذعان میدارد که هست وبود افغانستان با خطرات جدی مواجع است :

مردم نمیتوانند حق حاکمیت ملی شان را اعمال نمایند، بحران مشروعیت دولت فاسد وضعیف ، نبود حاکمیت قانون وتسلط اولیگارشی فاسدان طراز جهادی ـ طالبی ومافیائی در زمینه سازی عمدی بخاطر طالبانی ساختن جامعه وطاعون بنیادگرائی ( دیوبندی ـ قم ) تهدید جدی را بوجود آورده است. که سیاست های کجدارومریز امریکاـ انگلیس ، تجاوزپاکستان ودسایس ایران ابعاد خارجی تراژیدی افغانستان را شکل میدهد .

بناً انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ازتمام نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ومنوران افغان میخواهد که قبل ازهروقتی دیگر در دفاع از افغانستان و حقوق مردم مستضعف آن صدای شان را رساتر بلند نمایند .

با تمام مصائب ومسایل عدیده یکه در برابر مردم قرار دارد با اذعان به تاریخ و فلسفه وجودی نوروز،آغاز سال نو ونوروز را به فال نیک میگیریم وبا امیدهای بزرگ بخاطر افغانستان وافغانان به استقبال آن میرویم و استدعا میداریم که :

این فرخنده فروردین فرخ پیک نوروزی

 نصیب ملت افغان  سعادت باد و پیروزی

بااحترام

پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما