۲۴ ساعت

06 مارس
بدون دیدگاه

دشمن ما در کنار ماست

استاد شیراحمد یاور کنگورچی
استاد شیراحمد یاور کنگورچی
  دشمن ما در کنار ماست

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

۱۱- ۴ – ۱۳۸۸

افغانستان

 تاریخ نشر سه شنبه  ۱۶ حوت ۱۳۹۰ – ششم  مارچ ۲۰۱۲  

امسال ما  به  گونهء  پار و  پیرار ماست

چون گلشن خزان شده  فصل بهار ماست

کردیم  بدور از بری  خود اهل خویش را

با  دشمن  زبون  شده  قول و قرار ماست 

آسیمه سر  شدیم  بس  از  رنج   روزگار

آنچه   فتاده از   نگهء   ما  دیار ماست

بیگانگی  ز بس شده  در مَلک  ما  رواج

با اهل خویش شام و سحرکار زار ماست

چون  شپره  ز روشنی  هستیم  در گریز

چیزیکه روشن هست  بما شام تار ماست

اهل  خرد  به  ارزش  ارزن  نه  میخریم

هرجا که جاهل هست درین مَلک یار ماست

گردیده عام  خود کشی و  خصم  پروری

چونکه  به دشمنان وطن  بسته تار ماست

بستیم کمربه محوی وطندارو قوم و خیش

یاری  و همدمی  به خصم  افتخار ماست

از  زور  فیل لاف زنیم   صبح و شام گاه

با  پول  غیر  دبدبه  و   پنج و چار ماست

سوی  یتیم و کم  بغلان   کی   نگاه   کنیم

با بندگان  پول و حشـــم بار و کار ماست

راندیم  ز خانه مردم خود را  ازین  دیار

نابخردانه  دشمن   ما   در کنار ماست

کنگورچی  کرده درد  دل خویش را بیان

این درد  بی حساب  یکی از هزار ماست

————

فرستنده: احمد محمود امپراطور از افغانستان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما