۲۴ ساعت

02 نوامبر
بدون دیدگاه

عـمـرنــافـــرمـــان

 

 

 

 

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

 

 

 

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

عـمـرنــافـــرمـــان

هــرکـسـی چـشـم بـگـشــودبـــــه جـهــان

بـیـــــدرنـگ درفـغـــان ودرگـــــریــــان

جـــزغــم ورنــج روزگــــارنـــــدیــــــد

تـــابــــه پـــایـــان عــمـــرســـرگـــردان

زنــدگـــی کــی بـُـــوَد بــــه فــرمـــانــت

تــوچـی ســـازی زعــمــرنـــافـــرمـــان

آمــد و رفــت ومــا چــنــان بـــــاشــیـــم

خـوش بــرآنـکـس کــه رفـت بــاایـمـــان

صاحـب خـانـه هـرچـه خـواسـت کـنــــد

کــــو؟چـنـــان اخــتـیــاردرمــهــمــــــان

صـورت زنـــدگـی چــنــان بـــــاشــــــد

قـطــره ی اشـــک بـــرســــرمــژگــــان

بـلــبـل نـغـمــه خـــــوان یـــاران بـــاش

پـیـش ازآن تــا رَوی بـــه گـــورسـتــان

خــویـشـتـن بـشـکـــن ودیـگـــرمـشـکـن

تــانـگــردد بـــه مـــرگ تــــوخـنــــدان

رحـمـت حـــق بــه روحِ جـــامــی بــــاد

ایـن سـخـن گــفـت چــون دُرومــرجـــان

(تــوچـنــان زی کــه گـــاهِ مــردن تـــو)

(هــمــه گــریـان شــونـــدوتــوخـنــدان)

” فـضـلی” هـرلحـظـه بـیـم رفـتـن تـسـت

تـخــم نـیـکـی زبــهـــرخـــود بـنــشــان

ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما