۲۴ ساعت

22 جولای
۱ دیدگاه

از یک انسان

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۲ جولای  ۲۰۱۴ هالند

از یک انسان

شاعرایرانی: محمود درویش

بر دهانش زنجیر بستند

دست هایش را به سنگ مردگان آویختند

ادامه نوشته…