۲۴ ساعت

۱۱ حوت
۳دیدگاه

دل گفته های من

تاریخ نشر شنبه ۱۱  حوت  ۱۳۹۷  –  دوم مارچ ۲۰۱۹هالند

دل گفته های من

محترمه خانم لطیفه احمدی

نمی دانم ” دل گفته های من ” کجا شد

اسیر یک نگاه مست و کلام نا بجا شد

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۳دیدگاه

من شب تا سحر از هجرانت نوشته ام

تاریخ نشر شنبه ۲۲ جدی  ۱۳۹۷ –  ۱۲ جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

من شب تا سحر از هجرانت نوشته ام

محترمه خانم  لطیفه احمدی

با بغض بی کسی برایت نوشته ام

ازتو،از درون تو، در خیالت نوشته

ادامه نوشته…