۲۴ ساعت

30 مارس
۳دیدگاه

گل و ناز و خوشگل بهارم می باشی ؟

تاریخ نشر شنبه دهم  حمل ۱۳۹۸ – ۳۰ مارچ ۲۰۱۹ هالند

گل و ناز و خوشگل بهارم می باشی ؟

محترمه خانم لطیفه احمدی

فدایت میشم کنارم می باشی ؟

عزیز و دلبر و یارم می باشی ؟

ادامه نوشته…

22 مارس
۲دیدگاه

بهارم !!!

تاریخ نشر جمعه دوم حمل  ۱۳۹۸ – ۲۲ مارچ ۲۰۱۹ هالند 

بهارم !!!

محترمه خانم لطیفه احمدی

ای گل واژه امید!

قدومت را می ستایم؛

ادامه نوشته…

02 مارس
۳دیدگاه

دل گفته های من

تاریخ نشر شنبه ۱۱  حوت  ۱۳۹۷  –  دوم مارچ ۲۰۱۹هالند

دل گفته های من

محترمه خانم لطیفه احمدی

نمی دانم ” دل گفته های من ” کجا شد

اسیر یک نگاه مست و کلام نا بجا شد

ادامه نوشته…

12 ژانویه
۳دیدگاه

من شب تا سحر از هجرانت نوشته ام

تاریخ نشر شنبه ۲۲ جدی  ۱۳۹۷ –  ۱۲ جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

من شب تا سحر از هجرانت نوشته ام

محترمه خانم  لطیفه احمدی

با بغض بی کسی برایت نوشته ام

ازتو،از درون تو، در خیالت نوشته

ادامه نوشته…