۲۴ ساعت

27 ژوئن
۲دیدگاه

شب قدر ….!

تاریخ نشر دو شنبه  هفتم   سرطان  ۱۳۹۵ – ۲۷ جون  ۲۰۱۶ – هالند

شب قدر ….!

شهاب سادات

امشب هوای زمزمه اللهُ اکبر است

اندیشه ارمغان بَرد عشق دلبر است

ادامه نوشته…

21 ژوئن
۲دیدگاه

فغان …..!

تاریخ نشر سه شنبه  اول سرطان  ۱۳۹۵ – ۲۱ جون  ۲۰۱۶ – هالند

فغان …..!

شهاب -سادات

به بوی بهاران نشاطی نمانده

به گلزار گل بین حیاطی نمانده

ادامه نوشته…

25 آگوست
۶دیدگاه

توفان به خشم آمد و غوغا افتاد

تاریخ نشرسه شبه سوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۵ آگست  ۲۰۱۵ هالند

شهاب سادات

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*********

زیبا صنمی به دام دریا افتاد

توفان به خشم آمد و غوغا افتاد

ادامه نوشته…