۲۴ ساعت

02 مارس
۱ دیدگاه

فراموش نکن

تاریخ نشر: شنبه ۱۲ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فراموش نکن

اول مارچ را فراموش نکن

یک ماچ بگیر

پسرم ،دخترم

از دستان مادر و پدر پیرت

تا هشت مارچ

که من

بوسم دست مادرت

صامدی

ملبورن – آسترالیا

اول مارچ ۲۰۲۴

01 مارس
۱ دیدگاه

نگو زن کم عقل است !

تاریخ نشر : جمعه ۱۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – اول مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

نگو زن کم عقل است!

بیاد ها می مانی

مریم میرزا خانی

ستاره درخشانی

در آسمان ریاضی

نفرین به سرطان بدخیم

کین سان گرفت جانی

ثبت است در کتاب دانش

نامت چو ماری کوری

بودی تو افتخار و هستی

از جنس زن،در همزبانی

صامدی

ملبورن – آسترالیا

 

 

19 فوریه
۱ دیدگاه

من کوزه ام

تاریخ نشر: دوشنبه ۳۰ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۹ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

من کوزه ام

من کوزه ام

برساخته خاک رس

که خود سلی می خورد از موج آب

اما من آب را و شراب را

در دل خود جا دهم

خیام نیشابوری

مرا خوب می شناخت

صامدی

ملبورن – آسترالیا

16 فوریه
۱ دیدگاه

فربه شدن جهل

تاریخ نشر: جمعه ۲۷ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فربه شدن جهل

بعد از چندی

از منی که

سکوت را در بغل دارم

از شکاف اندیشه

فربه شدن جهل را

در زادگاه ام میبینم

و در زیست گاه ام

عرق شرم جاریست

از جبین احساسم

صامدی

۶ فبروری ۲۰۲۴ 

ملبورن – آسترالیا

14 فوریه
۱ دیدگاه

تاریخ را ورق بزن

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۵ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تاریخ را ورق بزن

پای رخش فرهنگ ما

 دیریست لنگ است

 و چشم جهان بینی ما کور

 تاریخ را ورق بزن

 از ملای لنگ تا عمر کور

 تامل کن

 ونقد کن

 من فرزند همین تاریخم !

 و حاضر به جواب.

 صامدی

ملبورن – استرالیا

۱۴ فبروری ۲۰۲۴

13 فوریه
۱ دیدگاه

پرچمِ عدالت

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۴ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۳ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

پرچمِ عدالت

اپارتاید جنسی

 نهایت کور فکریست

 شناخت زن و مرد

 به عنوان انسان

در کنار هم

 با حقوق برابر

 نهایت روشن بینیست

بیا پرچم عدالت را

 در بلندای فهم

 و درک زبان زمان

 بکوبیم

 صامدی

ملبورن – آسترالیا

12 فوریه
۱ دیدگاه

سپیدار بلند اندیشه

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۳ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۲ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

سپیدار بلند اندیشه

جغدان شب اندیش

 بوف کوران شب آواز

 برخیزید از شاخه های

سپیدار اندیشه ام

این جا ، جای عقابان است

 که با صدای شان

 نوید می دهند، پرواز را به

 اوج

 گم شوید چرک جامگان

 تاریخ نفاق و خون و خشونت

: من از جنس صبح و بیداری

 و پویایی ام

 سپیدار بلند اندیشه ام

 نمی لرزد به باد چند

 من استقامت را

من مقاومت را با زبان سبز

 سبز سبز

 در فصل بهار تفکر ، چشم

در راه ام

چشم در راه ام ، در شب

 اندیشه ی تان

 سپیدار بلند اندیشه ام

 هراس و ترس و لرزیدن را

 بباد بسپار

 و خود ایمان داشته باش :

 به بهار، که می آید از

 راه شاید اندکی دور

 اما می آید !

 می آید !

 می آید !

 صامدی

ملبورن – استرالیا

10 فوریه
۱ دیدگاه

لبخند بزن

تاریخ نشر: شنبه ۲۱ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۰ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

لبخند بزن

تسلیم درد نشو

 لبخند بزن : ژکوندم

 در چهره،مونا لیزا

 بگذار داونچی خود

 حیران این لبخند بماند

 دردت بجانم

صامدی

ملبورن – استرالیا

05 ژانویه
۱ دیدگاه

جوی آب روان

تاریخ نشر: جمعه ۱۵ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۵ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

جوی آب روان

افکار

مادر را آرام نمی ماند

وقتی خورشید، لباس شب عوض کرد

و پیراهن زر دوز به تن

بر کلبهٔ متروک مادر

از راه پنجره به او سلام کرد

تبسم مادر، پذیرایی ملیحی بود

بر این مهمان سحر خیز

خود مانی، مهربان و دیانت شعار شهر

مادر در سر زمین غنی خلقت

کلبهٔ محقر را

با پارچهٔ چهار لا شدهٔ صبر جاروب کرد

و خاکروبه های غم و اندوه را

به دور از حویلی ریخت

پردهٔ ژولیدهٔ خیال را کنار زد

آتش افروخت 

از انبار کاغذ ، چوبک و پلاستیک

محصول دست کودکان

آماده کرد چای دود آلود

در قطعی کهنه

و در چاینک پتره یی ایام

سر سفره باچند تا نان محدود

و پیاله ها زینت یافته بود

مادر بسم الله گفت:

در هر پیاله به مقیاس شکران چای

به مقدار عدل ، شکر

وقتی مادر از هوای معطر بوستان عطوفت و عاطفه 

که از وسعت و گستردگی قلب اش عزیمت عبور

 از پل محبت را داشت

با تبسم و تکریم 

نانهای خشک را

به عمر و علی قسمت کرد

در لابه لای امواج تف چای

که طیف خوشبختی مادر 

میخواست در آسمان ترسیم شود

شعری سکوت ذهنش را می شکست:

«جام جهان نماست ضمیر منیر دوســت

اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟»

صامدی

 

02 ژانویه
۱ دیدگاه

بوزون هیگز – Higgs boson

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۲ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

بوزون هیگز – Higgs boson

شناخت ذره بوزون هیگز
یعنی ذره خدا
پایان شناخت فهم فزیک کوانتوم نیست
جستجو عقل
برای پیدایی ذره بنیادین
رقص کنان ،سیالند

صامدی