۲۴ ساعت

۱۴ میزان
۴دیدگاه

گنج مهربانی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۴ میزان  ۱۳۹۸ –  ششم  اکتوبر  ۲۰۱۹ هالند

گنج مهربانی

صفات حق لطیف وهم رحیم است

به آدم مـیـم آن از مـهــربـانـیست

ادامه نوشته…

۰۲ سنبله
۸دیدگاه

مهربـانـی

تاریخ نشر شنبه  دوم  سنبله  ۱۳۹۸ –  ۲۴  آگست ۲۰۱۹ هالند

مهربـانـی

صفات انسانی که نزد خداوند ج عالمیان پاداش فراوان دارند، نیکو کاری، مهربانی، پاکی، توبه و صبر اند. پس همواره در صفای قلب تان بکوشید چون باعث خوشنودی خالق و خلق میگردد!پاداش و نوازش راستکاری هایتان را خداوند ج صد فیصد اول در دنیا و سپس در عقبی میدهد!

به تعـریف کی بگنجد مهربـانـی

جهانی رمز و معنیست گر بدانی

ادامه نوشته…

۰۵ سنبله
۹دیدگاه

آرامش چیست و خوشی را درکجا میتوان یافت؟

تاریخ نشر دوشنبه  پنجم  سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۷ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

آرامش چیست و خوشی را در کجا میتوان یافت ؟

بقلم ، محترمه خانم الهه احرار

ما افغان ها هر یک مان خواهی نخواهی آنقدر در مشکلاتِ جنگ های چندین دهه داخل افغانستان و یا در سرگردانی های مهاجرت های ناخواسته غرق بوده و بار های بار از منفی صفر ها شروع نموده ایم که کاملاً معنی اصلی زندگی را که عبارتند از، آرامش و احساس خوشیست  از دست داده ایم.

ادامه نوشته…

۰۱ حمل
۵دیدگاه

نوروز شادان

تاریخ  نشرچهارشنبه اول حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۱ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

نوروز شادان

بقلم محترمه الهه احرار

خداوندا بهارم شاد گردان

ملتم را زغم آزاد گردان

ادامه نوشته…

۲۳ دلو
۳دیدگاه

مزاح و شوخی سیاسی

تاریخ  نشر شنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

مزاح و شوخی سیاسی

بقلم محترمه خانم الهه احرار

ملت افغان تباه شد روز بروز

تا بکی شوخی سیاسی تا بکی

ادامه نوشته…

۳۰ سنبله
۴دیدگاه

نور تابان

 تاریخ نشرسه شنبه  ۳۰  سنبله  ۱۳۹۵ – ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

نور تابان

محترمه خانم سجیه  الهه احرار

یا علی مشکل گـشا، ای شیر یزدان یاعـلی

پـیشــوای اولــیـا، ای شــاۀ مــردان یا عـلی

ادامه نوشته…

۲۱ حوت
۲دیدگاه

غرور یعنی زوالی انسان

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۲مارچ ۲۰۱۵ هالند

غرور 1

محترمه سجیه الهه (احرار)

محترمه سجیه الهه (احرار)

اسلام ما قبلاً گفته است که متکبرین را دوست ندارد. پس هیچ وقت غرور نداشته باشید، زیرا که غرور انسان را زوال میکند.

خداوند (ج) انسان را بسیار زیاد ضعیف آفریده است و هرگز به یک حال باقی نمی ماند.

ادامه نوشته…

۱۷ حوت
۱ دیدگاه

ریشۀ اصلی درد

 تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۳ – هشتم   مارچ ۲۰۱۵ هالند

8 -3

ریشۀ اصلی درد

سجیه الهه احرار

محترمه خانم سجیه الهه احرار.

محترمه خانم سجیه الهه احرار.

از مـقـام و حـق زن بـسیـار گـفـتـنـد هـر زمـان

لـیک خشونت کم نشد، باقیست بر محـروم زنـان

ادامه نوشته…

۱۴ حمل
۱۰دیدگاه

ایام ترس و بیم

تاریخ نشر  پنجشنبه  سوم اپریل ۲۰۱۴ هالند

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

ایام ترس و بیم

چرا ملت افغان سال های سال اشک ریخت، به انواع و اقسام آلام آشنا شد و عادت نمود؟

الهه (احرار)

ای مردم غیور و با شهامت افغان!

سرنوشت میلیون ها افغان بدست شماست. لطفاً اجازه ندهید یکبار دیگر آنهایکه توانایی  مادی داشته راهی دیار غربت، محتاج و منتگذار بیگانه ها گردیده و مردمان بی بضاعت مان در داخل کشورهر روز و هر ساعت بسوزند، بگیریند، و به نا حق و معصومانه بمیرند.

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۹دیدگاه

به تنهایی خدمت به خلق مشکل است

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

به تنهایی خدمت به خلق مشکل است، اما نا ممکن نیست

سجیه الهه (احرار)

اوضاع سیاسی و اجتماعی مملکت عزیزم افغانستان آنقدر دلگیر و بحرانی شده که بالای احساس شعری ام تاثیرات منفی خود را گذاشته است. هر آنچیزیکه مینویسم با درد و رنج و غم آمیخته شده است. ازاینرو نوشته هایم را دوباره پاک مینمایم. زیراکه نمیخواهم آنهایکه بعد از من مییآیند، از خوانش احساس شعری ام رنج بکشند. فکر میکنم، من وهمسن و سال هایم همه  از بد طالع ترین نسل های افغانستان هستیم. همین که دست راست و چب خود را شناختیم، آموختیم که جنس مؤنث هستیم. باید به کوچه نرویم، با گودی های خویش در خفا بازی کنیم و بلاخره باید مکتب نرویم زیرا که جنگ و بربریت است و قوانین مملکت اجازه نمیدهد.  

ادامه نوشته…

۲۱ دلو
۹دیدگاه

انستیوت ملی موسیقی افغانستان

تاریخ نشر شنبه نهم فبروری  ۲۰۱۳ هالند

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

The Afghanistan National Institute of Music

انستیوت ملی موسیقی افغانستان

سجیه الهه (احرار)

ANIM

یک تعداد از اطفال میهن عزیز مان افغانستان که در حالت بینوایی، فقر، بیچاره گی  و عدم سر پرست بسر میبردند و بخاطر بدست آوردن لقمۀ نانی برای خود و فامیل های بی بضاعت خویش متحمل  مشکلترین کار های شاقه و طاقت فرسا در هوای سرد زمستان و در آفتاب سوزان تابستان بودند.

ادامه نوشته…

۰۴ جدی
۱۵دیدگاه

نزاع های اجتماعی و فرهنگی

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲هالند

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

نزاع های اجتماعی و فرهنگی در مورد حقوق زن در افغانستان!

سجیه الهه (احرار)

یکشنبه ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۱۲

*****

قسمی که بعضی از دوستان میدانند، جوانِ هستم که تازه با اخذ سه دپلوم در رشته های حقوق بشر، علوم سیاسی،  و روابط بین المللی و همچنان یک شهادتنامه در مطالعات شرقمیانه، از پوهنتون مری واشنگتن ایالت ورجینیا، امریکا فارغ گردیدم. بعد از مطالعات بسیار در موارد مختلف و  متعاقباً تحقیقات مفصل در موارد حقوق زن از دیدگاه افغانها به رسم، کلچر و عنعنات پسندیدۀ خویش بالیدم. 

ادامه نوشته…

۲۴ میزان
۵دیدگاه

بزم معنوی شام عرفان

   تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند

 سجیه الهه (احرار)

 سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

بزم معنوی شام عرفان

بزم معنوی شام عرفان ساعت ۸:۳۰ شب  ۲۶ ماه اکتوبر برگزار میگردد.  درین محفل در قدم نخست سازمان نویسنده گان زنان افغان را بمعرفی گرفته، و از کار کرد ها و نوشته های زنان و دختران جوان افغان که در داخل افغانستان زندگی میکنند، قدر دانی نموده و نوشته های ایشان را برای مردم با احساس خود بخوانش میگیریم. سپس برای حضار خویش یک مژده خوش داریم و بعداً تبریکات و تمنیات عید را توأم با موسیقی اصیل افغانی خدمت دوستان تقدیم میداریم.

ادامه نوشته…

۲۰ سنبله
بدون دیدگاه

شکر یزدان

تاریخ نشر دوشنبه ۲۰سنبله  ۱۳۹۱  –  دهم  سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

سجیه الهه (احرار)

اول سپتامبر ۲۰۱۲

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

شکر یزدان

*****

به بورس خارج از کشور به تحصیل

شـدم کانـدیـد، به شاگـردان شد اعـلان

یکـی این بـود شـروط شـامـل بورس

شـونـد شـامـل به تـوفـل بهـر لـسـان

ادامه نوشته…

۲۹ جوزا
بدون دیدگاه

۱۴ سال تحصیل در ۴ سال

 ۱۴ سال تحصیل در ۴ سال 

تاریخ نشر دوشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۱ –  ۱۸ جون ۲۰۱۲  

اخیرآ از طریق تلویزیون آشنای صدای امریکا  اطلاع یافتم که همکار خوب سایت انترنتی ۲۴ ساعت و شاعره جوان وبا استعداد ما محترمه  سجیه الهه احرار با کسب افتخارات بسیار عظیم توانسته ۱۴ سال  تحصیلی را در ظرف ۴ سال موفقانه به انجام رساند و از سه رشتۀ  مختلف  پوهنتون مری واشنگتن فارغ گردد .

ادامه نوشته…

۲۹ عقرب
بدون دیدگاه

کودکان امروز آینده سازان فردا

سجیه الهه احرار

سجیه الهه احرار

سجیه الهه (احرار)

۱۹ – ۱۱ – ۲۰۱۱

پوهنتون مری واشنگتن فریدریگسبورک، ورجینیا ایالات متحده امریکا

 

 

 

 


کودکان امروز آینده سازان فردا

تاریخ نشر یکشنبه – ۲۹ عقرب ۱۳۹۰ –  ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱

کـــودکـــــان نــازنـیـــن ای زادۀ افــغـانـیــــان

نــو نهــالان وطــن ای زیـب بـاغ و بـوسـتـان

ســر نــوشت ملـت و میهـن بـدسـتان شمـاست

میهــن خــود را شمـا ســازیــد فــردا گـلستـان

ادامه نوشته…