۲۴ ساعت

20 نوامبر
بدون دیدگاه

کودکان امروز آینده سازان فردا

سجیه الهه احرار

سجیه الهه احرار

سجیه الهه (احرار)

۱۹ – ۱۱ – ۲۰۱۱

پوهنتون مری واشنگتن فریدریگسبورک، ورجینیا ایالات متحده امریکا

 

 

 

 


کودکان امروز آینده سازان فردا

تاریخ نشر یکشنبه – ۲۹ عقرب ۱۳۹۰ –  ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱

کـــودکـــــان نــازنـیـــن ای زادۀ افــغـانـیــــان

نــو نهــالان وطــن ای زیـب بـاغ و بـوسـتـان

ســر نــوشت ملـت و میهـن بـدسـتان شمـاست

میهــن خــود را شمـا ســازیــد فــردا گـلستـان

طـفـل امــروز است فـردا وارثـان ایـن وطـن

لازم است سالـم بـبار آیـنـد امـــروز کـودکـان

گــرشـونـد اطـفــال میهــن مـکـتـبی و با سواد

آنزمان خواهـند شناختند دوست را از دوشمنان

کـودکــان هـستنـد چـو گــل های قـشنگ میهـنم

گــل شـــود تـاراج ز بوستان گـر نباشـد باغبان

بــاغــبان بــا خــرد هــر خــاره را گـلــذار کـنـد

ورنــه گـلـزار هـا شــود گلخـن ز دست جاهلان

با تـأسـف در وطــن بـسیـار اطـفـال اسـت یـتـیم

بیسواد مـانـدنـد و محـروم شاقه کار شد بهرنان

این سیـاه روزی همه میراث جنگ است تا هنوز

زیـن مصیـبـت عــدۀ سـود مـیبـرنــد از خـایـنـان

دولـت و حـکــومـت بــود مســؤل امن و زنـدگی

پـاسـبـان عـدل و داد هسـتـنـد بهــر جـا حاکـمان

ای زمــامــداران میهــن صـاحـبـان ملـک و جـاه!

رحــم کـنـیـد بـر حـال ایـن قـشـر یـتـم و نـا تـوان

هــر کـه دستـگـیـری کـنــد از طـفـل مأیـوس یـتـم

مـیــدهـــد پــاداش او را خــالـقــش در دو جـهــان

بـی تـفـاوت زیـستـن وز زجـــر مـــردم بـیـخـبــر

کـی به او انسان بگویند بلکه وحشیست هرزمان

اسـت (الهـه) با شمـا هــمـگام و هـمفکر و نظـر

از یـتیـمان وارســی کــردن بـــود فـــرض زمـــان

با احترام،

سجیه الهه (احرار)

Saturday, November 19, 2011

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما