۲۴ ساعت

08 مارس
۱ دیدگاه

زن کیست….؟

تاریخ نشر شنبه هشتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم زلیخا پوپل

به مناسبت روز جهانی زن

زن کیست….؟

 ذلیخا  پوپل

۸   مارچ  ۲۰۱۴ 

کیست او ؟

او زن است او مادرست !

موی هایش را نوازش بده، پیش ازاینکه سفید شود،

ادامه نوشته…