۲۴ ساعت

10 جولای
۱ دیدگاه

برنامه ء غذائی در ماه روزه

تاریخ نشر پنجشنبه دهم جولای  ۲۰۱۴ هالند

برنامه ء غذائی در ماه روزه

نوشته ء داکتر عبدالظاهر سلجوقی

با تبریکی حلول ماه مبارک رمضان برای همه ء ملت مسلمه باید متذکر شد که  چه خوبست تا روزه داران برای سلامتی بیشترخود  در اثنای افطار و سحری رزیم غذائی خاصی را دنبال نموده ودر مرحله اول    بعد از افطار در نوشیدن چای زیاده روی ننمایند چه با نوشیدن دو و یا  سه پیاله چای مرکز تشنگی در مغز ارضا  شده دیگر میل  انسان به نوشیدن آب نمی شود ، و از طرف روز تشنگی  شخص روزه دار زیاد تر شده و بیشتر در معرض ضعف و بی حالی قرار می گیرد. با اینکه ماه  مبارک رمضان ماه تزکیهء نفس است ماه پاک سازی بدن از ذخایر چربی  و مواد زاید نیز می باشد ، بشرط آنکه شخص روزه دار قواعد روزه را  مد نظر گرفته از پر خوری و غذاهای زیاد چرب و نمکی بپرهیزد، و غذا های که در ساختمان آن آب زیاد موجود است استفاده کرده تا فردای آن به تشنگی مواجه نشود و آن مقدار آبیکه شخص روزه دار قبل از ماه روزه در روز استفاده میکند در ماه رمضان در برنامه شب آن علاوه شود.

ادامه نوشته…