۲۴ ساعت

15 می
۲دیدگاه

نه اشرف غنی ازما است نه عبدالله

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۶ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۵  می  ۲۰۱۶ هالند

نه اشرف غنی ازما است نه عبدالله

هردوی شان دوخاین خود فروخته اند

محترم عبدالغفور امینی

هموطنان عزیز ، خواننده گان سایت وزین ۲۴ ساعت سلام به همه تان درهرکجای این دنیای پهناورکه زنده گی دارید وبه صورت خاص آنعده هموطنان ما که باهردلیلی شده درداخل افغانستان زنده گی به مجبوریت ومحدودیت هارا سپری می کنند.شما میدانید که طی اضافه از ۱۵ سال دوره نکبت کرزی خاین ودرین اواخر طی مدت اضافه ازیکنیم سال که به دستور ووساطت مستقیم امریکا بدون شمارش آراء به شکل غیر قانونی با صد فریبکاری که خاصه امریکا ومزدورها یشان است خلاف قانون اشرف غنی خاین را که ازسالهای قبل ازامروزامریکا برای این کرسی آماده ساخته بود بالاخره رییس جمهورساخت .

ای کاش این رییس جمهورکه خودش وبا با واجدادش هم ازهمین سرزمین هستند حداقل پنجاه فیصد احساس نسبت به وطن ووطنداران وحالات ناگوار کشور میداشت و با هزار تاسف تا جای که همه دیدیم درکارکردهای اضافه ازیکنیم سال این دولت مزدور ۵ درصد هم کاری برای وطن ما وملت ما نشده ویک فیصد هم به صدای ملت ما گوش داده نشده وبیشتر توجه این دولت نابکاربه طرف پاکستان ، آی اس آی ، طالبان وآمریکا معطوف شده که این صِرف ادعا نه بلکه هرهموطن ما با توجه به عملکردهای ضد ملی وضد وطنی وقبیلوی این دولت خاین خوب دانسته اند که نه اشرف غنی ازما است نه عبدالله ازما است هردوی شان دوخاین خود فروخته اند که با همه کارکنان رده های بالای دولت وزرا عدهء ازوکلای شورا بالاترازصد فیصد مصروفِ برآورده ساختن آرمانهای طالبان آمریکا وپاکستان هستند . طی دوسال این خاینین نتوانستند حد اقل کابینه خودرا مکمل کنند وهرباری که شخصی را برگزیدند اشخاص واجد شرایط نبود ورد شدند ودرآخرین باردرهمین روزها معاون وزارت خارجه طالبان را برای کُرسی وزارت وفاع برگزیده اند که بسیار شرم آوراست.

حال وقتی همه به چشم سر خیانتها وکثافتکاری های این دولت را می بینند ونتیجه می گیرند که حقیقتا این دولت ازما نیست بازهم منتظر چه باید بود ؟ چه روزنه امیدی برای بهتر شدن وضع موجود است؟ درحالیکه به هزار ویک دلیل دشمنی این دولت وخلافکاری های این دولت وخود سری ها وقبیله گرایی های این دولت به همه ثابت شده پس چه باید کرد ؟وهم چنین اینها ازظلم زیادوتوهین زیاد ملیتها وهزاران خودسری ها که درمقابل شان هیچ کس چیزی نگفته روزبه روز سرعت اعمال خاینانه شان را درمقابل ملت ما وخدمتگذاری بیش ازحد شان را برای طالبان وپاکستان وامریکا زیاد کرده اند ومثل مورچه که پرکشید گم شدن شان فرامی رسد .به نظر من اکنون دیگر هیچ راهی نمانده جزاینکه برای نابودی این دولت دست نشانده امریکا همه ملیتهای ما بسیچ شوند حتی اکثریت  ملیت پشتون ما هم ازآزار واذیت این دولت خون آشام درامان نمانده چنانیکه جناب محترم نماینده بغلان برای منگل خاین گفت :

( طالبان نمی توانند برای یک بخش ازملت ما دوست وبرای بخش دیگری دشمن باشند) وانفجارات وقتل وکُشتار این طالبان خون آشام همه ملیتهای مارا دربر گرفته ومی گیرد .

ازین دولت هرگز امیدواری آن نمیرود که به فکرملت ما شوندو یک تغیر کلی درروش وبرخورد شان بوجود بیاورند ومطابق وعده های فریبکارانه شان ودرنظر داشت مسوولیت وظیفوی شان حاضر به خدمت برای ملت ماشوند .نه هرگز چنین امیدواری وجود ندارد.اینکه اخیرا اشرف غنی یکروزبه همین بهانه درشورا رفت ودرهمان روز هرقدر پوهنتونهای که درمسیر رفتن جناب شان به شورا قرار داشت تعطیل شدند که این خود نشاندهنده خاین بودن شان است مثل که میگویند: خاین خایف است.

ای کاش که بعد ازان روز تغییری واقعی درکار این دولت ملت ستیز رونما می گردید که هیچ تغییری بوجود نیامد فقط برای پَرزدن درکلاه ملت ما به دوام دروغهای شاخدار مثل : (مرکزتجارت بین المللی ساختن بدخشان) وصدهاوعده قبلی صرف وعده های دیگری که بازهم فریبکارانه بود درلست وعده های قبلی افزوده شد.

شخصی ده هزار افغانی بالای کسی قرض داشت واین قرضدار هرگزحاضر به دوباره پرداخت قرض نمی شد بالاخره شخص قرض دهند ه برای قرضدارخود گفت:

من نصف قرضم را برایت می بخشم باقی قرضم را برایم زودتر پرداخت کن .آن شخص احساس خوشی کرد وبه راه خود ادامه داد .قرض دهند ه بالایش صدا کرد وپرسید:

نگفتی این بخش دوم قرضم را چطوربرایم پرداخت می کنی ؟ قرضدارجواب داد : مثل بخش اول. هدفم ازین قصه کوتاه این است که: همان طوری که درظرف اضافه ازیکنیم سال هیچ کاری برای ما صورت نگرفت درزمان باقیمانده آن هم هیچ امیدواری وجود ندارد که این دولت با این خصوصیات حاضر شود برای ما ووطن ما کاری را به پیش ببرند.

چنانچه میگویند : ماهی را هروقت ازآب بگیری تازه است.

پس اقدام برا ی نابودی این دولت هرچه زودتر بهتر است.

دولتِ مزدوررا ازاین وطن باید کشید

این تک وتگمارهارا بی سخن باید کشید

عین وغین است آتشِ سوزان به جانِ هموطن

ازوجودِ پاکِ مُلک این پیرهن باید کشید

جای طاووس زاغ بگرفت وزبلبل را زغن

اینهمه زاغ وزغن را ازچمن بایدکشید

درلجنزار است ملت سالها ازظلمِ شان

ملتِ بیچاره را ازاین لَجَن بایدکشید

این همه ملت ستیزانِ زبون ودزد را

ازدیاروقریه ودشت ودمن بایدکشید

آرزوی ملتم نابودیی این گرگهاست

این کثافتکارهارا ازوطن باید کشید

امینی

 

۲ پاسخ به “نه اشرف غنی ازما است نه عبدالله”

  1. admin گفت:

    دوست عزیز و گرامی جناب استاد امینی عزیز ، نوشته و شعر تان زیبا و جالب است و شما واقعیت را بیان نموده اید. درست است که دولت های که در این سه دهه اخیر روی کار آمده اند یا با تقلب ، یا با زور تفنگ و یا هم توسط باداران منطقه و غرب شان بار دوش مردم مظلوم افغانستان شده اند که کش کرده آنها مردم را کمر شکن ساخته است. این خاینین و متقلبین علاوه از اینکه خدمتی به مردم و کشور ما نمایند هست ونیست مارا تاراج و به باداران خود فروخته اند. قیل از اینکه این بی کفایت ها وارد کشور شوند ، خیلی هم معذرت میخواهم که حتی خری هم نداشتند و حالا هرکدام مالک ملیون ها دالر ، دهها اپارتمان و ویلا و دهها موتر های آخرین سیستم و ضد گلوله شده اند. متاسفانه پارلمان ماراهم چندین چهار کلاه گرفته است و کسی هم جرات نمیکند به این فاسد ها بگوید که بالای چشم تان ابرو است. پس وظیفه شما عزیزان قلم بدست ، نویسنده ، شاعران و فرهنگیان عزیز است که نوک های قلم تان را تیز کنید و حقایق را بیان نمایید تا مردم ما بار دیگر فریب و نیرنگ این متعصبین ، تفرقه انداز ها و دروغگو ها را نحورند. من باور دارم که اکنون مردم عزیز ما هم از شما ل تا جنوب ، هم از شرق تا غرب و از هر ملیتی که اند یا باهم متحد و یکپارچه شده اند و یا در حال متحد شدن میباشند و دیگر فریب چنین انسان های خایین را نخواهند خورد . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. عبدالغفور امینی گفت:

    هموطنان عزیز درد ازحد گذشته با این دولت ظالم خونخوار وخودمختار چه باید کرد؟ هرلحظه گل بد بویی به آب داده می شود .این دولت چقدر سنگدل ووحشی می شوند .درطول دوره نکبت دولت کرزی هم لحظه یی مردم آرام نبودند ودمی خوش نزدند ودردوره دوساله این وحشت ملی حتی با گذشت هرروز دشمنی ووحشی گری سران دولت بیشتر وبیشتر شده می رود.لت وکوب دوهموطن ما آنهم درخارج ازکشور ما نشاندهنده وحشی گری این دولت است.این دزدان نمی دانم تا چه وقت به این وحشیگری شان ادامه میدهند ؟آیا با این شیوه نامردانه وخصمانه می توان این دولت ادامه پیداکند ؟ هرگزنه این دولت ازما نیست .سران خاین این دولت افغان نیستند .حیف نام افغان که به اینها گفته شود.طی چندین سال دولتهای خاین ووطنفروش بیگانه ها احساسی ازخود نشان دادند ولی این مهره های بدنام روزبروز وحشی تر وقصی القلب تر شده اند.درین مقطع بحرانی که مردم همه هرروز وهرلحظه بدون موجب کشته می شوند این دولتی های بی غیرت ازتوافق شان با یک خون آشام حرفه ای (گلب الدین) خبر می دهند گویی دروطن همه آرام وآسوده هستند وهیچ گرسنه یی نمانده ومشکلاتی درهیچ عرصه وجود ندارد ومردم بی صبرانه انتظار توافق با یک آدمکش را می کشند که دولت ازخود راضی با احساس خوشی زیاد ازحد ازین توافق خبر می دهند که اوبیاید با طالبان یکجا درکُشتن افغانها کمک کند وباز جوی خون رادرکابل جاری سازند .شرم است به این بی همتان وطنفروش.ازخداوند نابودی این دشمنان انسان وانسانیت را می خواهم.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما