۲۴ ساعت

05 آوریل
۱ دیدگاه

شام غریبان

تاریخ نشرسه شنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۵ – پنجم  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

شام غریبان

رسول پویان

وطـن بـا دشــنۀ ظالـم چـرا شـام غـریبان است

تـو گـویی کـربـلای دیگـرِ هـردم شهیدان است

نـدارد کـودک و پـیـر وطــن آغــوش مصئونی

جـوان آواره و مأیوس و دلگیر و پریشان است

شــده بـر مـردم بیچـاره میهــن دوزخ وحـشـت

ولی بـا قـاتـلان و جـانیان ماننـد رضـوان است

زبس گرگان آدمخوار جنگ و کینه می ورزند

چوآهوگان وحشی صلح و امنیت گریزان است

درون جنگ و آتش طفـل ما مـرد کهن گـردیـد

تـو گـویی تا قـیامـت آتـش قـاتـل فـروزان است

ازان روزی کـه تخــم تفـرقـه افـتـاد در میهــن

بنای وحـدت ملی ز عمق و ریشه ویران است

نشـد خـالی یک دم از فـساد و چـور خـاک مـا

تمام هسـت و بود مینهم در دسـت دزدان است

مگـو از قهـقـۀ خیل کلاغـان، فوج کـرگس ها

فـضــای میهــن آزادگان جــای عـقـابـان است

نبـاشـد حاصلی از خیل روبـاهـان و کفـتـاران

توان ما به بـازوی سـتبر شـرجه شـیران است

حدیث زشت دجّال و شیاطین را مکن تکـرار

کتاب دل پـر از گلـواژگان لطـف یزدان است

اگـر مشت و یخن باشـد امید و یأس تا محشر

به منظور بقـاء دســت امید ما بـه دامان است

ز پـاکسـتان اگـر صد سـال آیـد ذهـن افراطی

فـروغ اعتدال آیین و فـرهنگ خراسـان است

ز بـیـداد سـعودی کعـبـۀ دل هـا شـود ویـران

تعصـب چـون وبا ویـرانگر بنیاد انسان است

ز اسـتـبداد اردوغـان نخـیـزد جـز بلا و شـرّ

چراخاموش درعالـم چراغ لطف ترکان است

ز استبداد شـیخ و طالـب و ملا گـریـزان شو

نه آزادی فقط تخدیرذهن و قتل وزندان است

وطنداران بـه دوران نـویـن انسانیت جـویـنـد

که میراث تمدن همنوای فکر و وجدان است

ز اسـتعمار امروز و کهـن میهن بـود ویران

وطن قـربانی جنگ و رقابتهای دوران است

نگـردد تـا وطـن از بـنـد افـراط و سـتم آزاد

تمام صحـن گیتی بهـر ما مانند زنـدان است

۱/۳/۲۰۱۶

 

یک پاسخ به “شام غریبان”

  1. admin گفت:

    درود به پویان عزیز ، تشکر از سروده زیبا و متاثر کننده تان. واقغآ با تشکیل دولت وحشت ملی ع و غ نوکران چتلستان وحشی و سعودی و هابی جانی وهمچنان دزدان غنی و عبدالله در کشور ما حمام های خون توسط غلامان شان یعنی برادران کرزی وغنی جاری شد و واقعآ تبدیل به شام غریبان گردید. و هست ونیست ما را به تاراج بردند و جوانان مارا آواره کشور ها وغرق آبهای یونان نمودند. لعنت ونفرین به جنایتکاران و باداران شان . موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما