۲۴ ساعت

06 دسامبر
بدون دیدگاه

تدویرکنفرانس

 تاریخ نشر جمعه  ۶  دسامبر ۲۰۱۳ هالند

تدویرکنفرانس شورای ولایت کابل  حزب ملی ترقی وطن

نورمحمد غفوری

———————

شورای ولایت کابل حزب ملی ترقی وطن بتاریخ ۱۴ ماه قوس سال ۱۳۹۲هـ.ش، مطابق

با ۵ دسمبر سال ۲۰۱۳ م.  کنفرانس خویش را دایر و شش تن را به حیث  نماینده

به کنگره حزب در فضای آزاد و دموکراتیک انتخاب نمودند.

—————–

  در آستانهٔ تدویر نخستین کنگرهٔ حزب ملی ترقی وطن سلسلهء تدویر کنفرانس های شوراهای محلی، ناحیوی، ولسوالی، شهری و ولایتی که در ماه عقرب آغاز یافته است، تا هنوز ادامه دارد. در این کنفرانس ها مطابق طرزالعمل مصوب شورای اجرائیهٔ حزب ملی ترقی وطن با درنظرداشت نارم معینهٔ نمایندگی، در تمام سازمانها در سراسر کشور و شوراهای حزب در کشورهای خارجی برای انتخاب نمایندگان به کنگرهء حزب انتخابات از پائین به بالا به طور آزاد و دموکراتیک صورت میگیرد.

امروز پنجشنبه بتاریخ ۱۴ برج قوس، کنفرانس شورای ولایتی کابل تدویر یافت. در این کنفرانس که داکتر محمد آصف بکتاش، معاون اول ریاست حزب و پوهنیار نورمحمد غفوری عضو شورای اجرائیهٔ حزب نیز حضور داشت، نخست رفیق عبدالغفور زحمتیار- رئیس شورای ولایت کابل گزارش را به حاضرین جلسه ارائه نمود. بعد از بحث بالای گزارش، کار انتخاب نمایندگان به کنگره آغاز و در فضای کاملا دموکراتیک انجام یافت.در جلسه  دوکتور محمد آصف بکتاش معاون اول حزب بیانیهء اختتامیه و رهنمودی را ایراد نمود.

محترم زحمتیار- رئیس شورای ولایتی در گزارش خویش خاطر نشان نمود که ولایت کابل مشتمل بر ۱۴ ولسوالی بوده که در اکثریت آنها شوراهای حزب ملی ترقی وطن با توجه به تصامیم کنفرانس وحدت برج میزان سال ۱۳۹۱ و احکام مندرج اساسنامه ایجاد گردیده و به فعالیت خویش ادامه میدهند. کنفرانس های شوراهای محلی و ولسوالیها دایر گردیده و نمایندگان خویش را به کنفرانس ولایتی معرفی داشتند که اکثریت آنها در این مجلس حضور دارد و بعضی دیگر آنها نسبت مشکلات شخصی، بی امنیتی و دوری راه و راه بندی ها در جلسه کنونی حاضر شده نتوانسته اند. وی خاطر نشان ساخت که باوجود نا امنی های که در بعضی ساحات وجود دارد، سازمانهای حزبی به فعالیت خویش ادامه داده و به طرف انتظام بیشتر از پیش گام میگذارند. رئیس و معاون شورای ولایتی سفر های منظمی را به ولسوالی ها داشته، در جلسات آنها شرکت ورزیده و با آنها در تنظیم امور حزبی مساعدت نموده است. شورای ولایتی تصمیم دارد که سازمانهای حزبی خویش را وسعت داده و در همه ولسوالی های به فعالیت خویش جدیت ببخشد.

حزب ملی ترقی وطن نام جدید است که بر تعداد احزاب راجستر شدهٔ دولت جمهوری اسلامی افغانستان اضافه شد و در جدول احزاب در شماره ۵۵ قرار گرفته است. این حزب توسط کنفرانس وحدت دو حزب نیرومند و دموکرات در ماه میزان سال ۱۳۹۱ عرض اندام نمود.

(حزب ملی افغانستان) و (حزب ترقی وطن) که هر دو احزاب قبلا راجستر شده در وزارت عدلیهٔ جمهوری اسلامی افغانستان بوده و مطابق قانون اساسی و قانون احزاب به فعالیت های سیاسی خویش از سالهای قبل آغاز نموده بودند، برای انسجام بهتر نیروهای ملی و دموکراتیک کشور و تاثیر گذاری بیشتر فعالیت های خویش در برج میزان ۱۳۹۱ باهم وحدت سازمانی نمودند که درنتیجهٔ آن (حزب ملی ترقی وطن) در صحنهٔ سیاسی افغانستا بمثابه حزب نیرومند در سراسر کشور عرض اندام نمود.  

حزب ملی ترقی وطن که از موجودیت آن یکسال میگذرد، مطابق با تصامیم کنفرانس وحدت سال گذشتهٔ خویش برای تدویر اولین کنگرهٔ مشترک حزب واحد ترتیبات میگیرد. برای تحکیم وحدت سازمانی انتخابات آزاد و دموکراتیک برای شوراهای رهبری و نمایندگان کنگره از پائین به بالا را از اوایل برج عقرب راه اندازی نموده و این سلسله به جدیت و سرعت تا هنوز جریان دارد. طبق پلان که در نظر گرفته شده است، همه سازمانهای ولایتی و شهر کابل مکلف اند تا پروسهٔ انتخابات شوراهای ولایتی و تعین نمایندگان برای اشتراک در کنگره را الی تاریخ ۲۵ قوس ۱۳۹۲ به پایهء اکمال برسانند، زیراکه تدویر کنگرهٔ حزب در اواخر برج قوس در شهر کابل صورت  می گیرد.   

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما