۲۴ ساعت

20 آگوست
۲دیدگاه

فرهنگ ستیزان تمدن گریز

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۰ آگست ۲۰۱۳ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

فرهنگ ستیزان تمدن گریز

رسول پویان

۱۶ / ۱ / ۱۳۹۲

***

بـه آیین بـهاران می‏ستیزند

بـه لطف گوهر جان می‏ستیزند

به شور و نغمه‏های عندلیبان

به باغ و طرف بستان می‏ستیزند

بـه آهنـگ لطیـف آبـشاران

به عطر خاک و باران می‏ستیزند

به لبخند نـشاط‏ انگیز نـوروز

به مهر و ماه و کیهان می‏ستیزند

به آهـوبـرگان مست و زیبـا

خیابـان در خیابـان می‏ستیـزند

به چنگ و بربط و آوازمطرب

به بـزم شـاد مستان می‏ستیزند

بـه آثـار گــران بـاســتانـی

به خشت وخاک ایوان می‏ستیزند

به خلق بامیان و مهد شیران

به تندیسان بی جان می ستیزند

به خط و واژه و گفتار مـردم

بـه تصویـر عـزیـزان می‏ستیزند

بـه احساس لطیـف شاعـرانه

به نظم و شعرودیوان می‏ستیزند

به شعر حافظ و خیام و جامی

به جوش باده نوشان می‏ستیزند

به رسم پاک مستان خـرابات

بـه دسـتاویـز رندان می‏ستیزند

بـه افکار سـنایی، پنـد عـطار

به گنج علم و عرفان می‏ستیزند

به سوز مثنوی و حالت شمس

بـه خورشید فـروزان می‏ستیزند

به شـعر رودکی، قند سمرقند

به خط و خال ترکان می‏ستیزند

بـه فـارابی و سینا، فـخر رازی

بـه افـکار حکیمان می‏ستـیزنـد

به فـردوسی خـداوند اسـاطیر

به پارسی ارث دهگان می‏ستیزند

بـه رسـم جـاودان پهـلوانـان

به رستم، خصم دیوان می‏ستیزند

به پندار و به گفتار و به کردار

بـه آداب بـزرگان می‏سـتـیزنـد

به ارث باستان و گنج شـایـان

بـه فرهنگ خـراسان می‏ستیزند

به سیس و قارن و سنبادو مسلم

بـه طـاهر مـرد میـدان می‏ستیزند

بـه عیـاران و شیـران خـراسـان

بـه تـاریـخ درخشـان می‏ستـیزنـد

بـه خوجند و سمرقند و بخارا

به آمـوی خروشـان می‏ستـیزند

به غزنی وهـری بلخ و فرهرود

به پروان و بدخشـان می‏ستیزند

به عشق پاک دلهای پر از سوز

بـه آه سینه چاکان می‏ستـیزند

به عـزم راستان و مهر یـاران

به قلـب صاف پاکان می‏ستیزند

به آیین وفـا و رسـم خوبـان

به لفظ وعهد وپیمان می‏ستیزند

بـه عدل و داد و قانون مدوّن

به حکم شرع و قرآن می‏ستیزند

به نـور دانش و صبح معـارف

به شـاگـرد دبستان می‏ستیزند

بـه پیونـد دل عشاق مسکین

به حسن نو عروسان می‏ستیزند

به زلف مهوشان برگرد رخسار

بـه آزادی نسـوان می‏ستـیزنـد

به نفس بیوگان دل پـریشان

به طفل دیده گریان می‏ستیزند

به پیران سخن سنج خراسان

بـه افـکار جـوانـان می‏ستـیزند

بـه انـدرز طبیبان خـردمنـد

به دارو و بـه درمـان می‏ستیزند

بـه نیروی بـزرگ زنـدگـانی

به عقل وعشق وایمان می‏ستیزند

بـه روح آدم و بـنیاد هستی

بـه دسـت‏آورد دوران می‏ستیزند

به عرش کبریا و اصل فطرت

بـه ذات پـاک یـزدان می‏ستیزند

سخن کـوتاه ایـن گـرگان وحشی

به هست و بـود انسان می‏ستیزند

رسول پویان

 

۲ پاسخ به “فرهنگ ستیزان تمدن گریز”

  1. admin گفت:

    درود به جناب پویان گرامی ،سروده زیبا و مملو از احساس و خواندنیست . موفق باشید. مهدی بشیر

  2. غایب گفت:

    جناب محترم و گرامی رسول پویان
    چه آتشفشان لذت و خوشنودی در دلم خلق نمودید، عجب درس تاریخ میهن و ادبیات فارسی می‌ توان از شعر زیبای شما بر داشت کرد ، خداوند برای شما عمر دراز و صحت کامل نصیب کند

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما