۲۴ ساعت

20 جولای
بدون دیدگاه

هردو آشتی کرده دانشگاه و پوهنتون

تاریخ نشر شنبه ۲۰ جولای ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

هردو آشتی کرده دانشگاه و پوهنتون ” دانشتون” شده

صادق پیکار

***

زن نه تنها دیده اش درسوگواریهای ی خود پرخون شده

واژهای سچه  هم افسرده در پنحال ” پوهنتون” شده

درد روشنفکر فقر واژه و معنی برای فهم نیست

درداواین است که پوهنتون برای درس بی مضمون شده

هرجه الفاظ است نیمش مال ما و نیم دیگر اجنبی

هردوآشتی کرده پوهنتون ودانشگاه ” دانشتون” شده

بچه های تاجک و پشتون برابر با هم اند

گرچه آن یک زادِ زایشگاه ودیگرزادِ زیژنتون شده

درس وتعلیم و معارف  برهمه یک سان بود

زان سبب اهل معارف گاه گاه استاد پیژنتون شده

هرکه نا پوه است خدایا زود د رما نش بده

ورنه خواهی دید که این ناپوه زود مجنون شده

یا که ازبهرخرید جای نماز وسبحه دربازارشهر

ازجنون بهرخریداری روانه سوی درملتون شده

دانش ودانشورودانش پژوه و دانش آموزان ما

بی سبب درقید وبند واژهای تون تون وتون شده

یا که شاید آن زمامداران دانشگاه و پوهنتون ما

هرکدام درفهم لفظ “پوه” و”دانش” همچوافلاطون شده

صادق پیکار

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما