۲۴ ساعت

17 جولای
بدون دیدگاه

زُلفِ چلیپا

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۷ جولای ۲۰۱۳ هالند

محترم حسن شاه " فروغ "

محترم حسن شاه ” فروغ “

استقبال از سرودهٔ حضرت حافظ

*****

اگرآن تُرکِ شیرازی بدست آرد دلِ ما را

بخالِ هندویش بخشم ثمرقندو بخارا را

***********

زُلفِ چلیپا

حسن شاه ” فروغ “

۱۶ / ۷ / ۲۰۱۳

لندن

***

اگرآن تُرکِ دروازی بدست آرد دل ما را

به خالِ هندویش بخشم گلی باغِ تمنا را

هرآنچه را که میبخشم زباغ آرزویم هَست

ندارم اختیار بَخشم سرودست وتن وپا را

نباشم مالکِ رُوح وسروجسم وتن وجانم

بیارِ خویش می بخشم اُمیدِ عشقِ فردا را

ثمرقندو بخارا مال و مُلکِ دیگران باشد

بمژگان میشگافم گربگوید سنگِ خارارا

برویِ دیده ها جایِ قدومش را گذاریده

بِسازم توتیایِ چشم خاکِ پایِ آن پا را

بمیرم ازفراقش گربدست نارَد دلِ زارم

بروزِحَشرکجا گوید جوابِ ذاتِ دارا را

اگریک شب فروغ شامِ تارِ بینوا گردد

ببویم تا سحرعطرِ سرِ زلفِ چلیپا را

بفردایش روانِ قاشغروفرغانه میگردیم

که باچشمانِ سَر بیند ثمرقندو بخارا را

باتقدیم احترام فروغ ازلندن

درواز = یکی ازولسوالی های ولایت بدخشان است که دختران آن

درحُسن وزیبای لطافت جای خاص خود را دارد

قاشغروفرغانه هم ـــ مربوط جمهوری اوبکستان ونزدیک ثمرقند وبخارا است

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما