۲۴ ساعت

26 ژوئن
بدون دیدگاه

طلعت یار

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۶ جون ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

طلعت یار

سید همایون شاه (عالمی)

۱۵ جون ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان

***

برو که خسته ام از مـردم خــــــــراب برو

ز پیش ِ مست ِ خــرابی تو با شـــتاب بـرو

ز روی مرده دلان بین نَفَس چه تنگی کـند

دلم بگو که درون گــــــشته در حـباب برو

ز سِرّ کــــــار منافـق نشد خـــلاص سـرم

سؤال بیش مکــن نیســــــــــت تا جــــواب بـرو

ببین که گــــوشه گــــرفتیم از دو رو و دوپشـت

چو علـم نیســـت ازآن چهــره در حجـــاب بـرو

چه مجلســــیست که پنهان بوَد عــیان و نهـــان

که هــر کی روی درآورده در نقـــــــــاب بـرو

ز بزم خلــــــق بریدم سمـــــــاع ِ عــــشق کـنم

نوایی چـــنگ خــــــــوش آید چـو با رباب برو

به گوشه یی چمــــــــــن آواز بلــبلان شـــــنوم

بمــــان مرا کـه کــــنم بوی این گـــــــلاب برو

ز مغـــز مـــــــــردم بی معنی بوی فتنه رســید

مــرا اگـــر چه تو مجــنون کنی خطـــــاب برو

ســــــــــزایِ  مـــــردم بی آب را خــدا بدهــــد

مـــــــــــــرا که زندگی ام خــوش بوَد بآب برو

به بزم سـایه یی خـــــلوت حضــــــور یار بوَد

ز شعله هـــــــای ِ منـــافق شــــدم کبــــاب برو

نفس بکـــش که (همـــایون) شوی ز طلعت یار

به بخـــتِ  عـــشق درآ  و زتخـــت خـواب برو

سید همایون شاه (عالمی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما