۲۴ ساعت

23 ژوئن
بدون دیدگاه

انتحار درشهرِما

تاریخ نشر یکشنبه ۲۳ جون ۲۰۱۳ هالند

حسن شاه " فروغ "

حسن شاه ” فروغ “

انتحار درشهرِما

حسن شاه ” فروغ “

۲۳ / ۶ / ۲۰۱۳

لندن

***

تا بکی با دُشمن میهن تبانی میکنی

خونِ مردم را نثارِ یارِ جانی میکنی

درلباسِ میش تُخمِ گوسفندان کنده اند

دایما از خیلِ گرگان قدردانی میکنی

آن رسولانِ دیارِانتحاروکُشت وخون

بارها خوانده برادر،مهربانی میکنی

ازبرای خود زَرومالِ جهان اندوخته

بی نوا دلسرد از این دارفانی میکنی

طشتِ بدنامی ما هرروزمی اُفتدزِبام

مفسدین درهرکجایی  پشتبانی میکنی

دردفاعِ هرجنایت کار،آستین بَرزنند

گه حمایت ازمن وگاه ازفلانی میکنی

لاف ازقانون ونظم واقتدارِکشوراست

پاگذاشته رویِ قانون حکمرانی میکنی

انتحار درشهرِ کابل فتنه برپا می کند

درمیانِ آتش و خون کامرانی میکنی

وعده ها پوقانه واروهریکی بی اعتبار

بارها  بر وعده هایت ناجوانی میکنی

تابِ چال ودورِ فیلت را نداردهریکی

کِشت میگویی مگرماتِ نهانی میکنی

ازفروغ طاعت وتقوا بهرجا لاف ها

صحبتِ پُرطمطراق وناگهانی میکنی

باتقدیم احترام فروغ از لندن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما