۲۴ ساعت

08 ژوئن
بدون دیدگاه

اعلامیه جبههُ نجات از بحران

تاریخ  نشر  شنبه هشتم  جون ۲۰۱۳ هالند

 بسم الله الرحم الرحیم

اعلامیه جبههُ نجات از بحران

در مورد رویدادهای جاری در پوهنتون کابل

مورخ  ۹ / ۳ / ۱۳۹۲  شهر کابل

***

پوهنتون کابل از چندی بدینسو شاهد اعتراضات تعدادی از محصلین و استادان در پوهنځی علوم اجتماعی است و در شرایطی به یک معضله تبدیل شده و به آن رنگ قومی داده میشود که کشور ما آماج مداخلات وسیع و گستردهُ کشور های همسایه قرار گرفته است ومردم ما در جریان هر روز شاهد حملات مرگبار و جنایتکارانه دشمنان وطن و مردم ما در نقاط مختلف کشور ما هستند،رنگ دادن قومی و مذهبی به مشکلات علمی و اکادمیک در پوهنځی علوم اجتماعی و سایر نهادهای علمی و اکادمیک موردیست که به تشدید اختلافات میان اقوام باهم برادر کشور ما می افزاید و دشمنان این سرزمین از آن سود می برند.

جبهه نجات از بحران در حالیکه دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی بخصوص در مراکز علمی و اکادمیک کشور را کار دشمنان مردم و وطن میداند و از عموم استادان و محصلان نه تنها پوهنتون کابل بلکه همهُ موسسات تحصیلات عالی کشور صمیمانه می خواهد تابه هیچ جانب خارجی و داخلی و عوامل آنها اجازه ندهند تا از طریق دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی در این مراکز به اهداف رزیلانه و شوم شان نایل آیند.

جبههُ نجات از بحران حل مشکلات موجود در پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل از طریق مراجعه به قوانین، مقررات و لوایح موجود در در پوهنتون ها  و بر مبنای نورم ها و معیار های قبول شده علمی در این مرکز میسر می داند.

هرگونه برخورد غیر اکادمیک و خلاف نورم ها و معیار های قبول شده در قوانین،مقررات و لوایح این مرکز علمی و مداخله از  بیرون را نه تنها حلال مشکلات نمیداند ،معتقد است که بر معضلات موجود در این پوهنځی خواهد افزود و سرایت آن به مراکز علمی و اکادمیک دیگر، کشور ما را به مشکلات جدی و زیانبار مواجه خواهد ساخت و با توجه به آن می خواهد تا به این موضوع  بر مبنای نورم ها و معیارهای علمی تسجیل شده در قوانین،مقررات و لوایح مربوط رسیدگی شود و نگذارند تا دشمنان وطن و مردم ما از آن برای نیل به اهداف رزیلانه شان سوُاستفاده نمایند.

و من الله التوفیق

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما