۲۴ ساعت

03 ژوئن
بدون دیدگاه

بچه‌ یی دانشم‌ و زاده‌یی دانشگاهم

تاریخ  نشر  دوشنبه   سوم جون ۲۰۱۳ هالند

احمد رشاد زریر

احمد رشاد زریر

« بچه‌ یی دانشم‌ و زاده‌یی دانشگاهم »

  احمد رشاد رزیر

***

بشنو ای ناخلفِ پست! فغان و آهم

بانگِ صبحانه و فریاد دَمِ بییگاهم

من خراسانیم و کیشِ مشخص دارم

من ز آیین پدرهای خودم آگاهم

«پارسی» لهجۀ گفتار و زبانم باشد

راه فردوسیی طوسیست، همانا راهم

تا همین تکه (زبان) در دهنم جان دارد

«پارسی» گویم و دانم، پارس می‌خواهم

طفل دانیشکدۀ غیرتم و رویین‌ تن

بچه‌ یی دانشم‌ و زاده‌ یی دانشگاهم

  « زریرپارسی‌ منش »

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما