۲۴ ساعت

14 فوریه
بدون دیدگاه

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۴ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

دافغانستان لپاره دسولی اوآزادی کمسیون

Die Kommission  für  Frieden und Freiheit in Afghanistan

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

اعلامیه

۱۴ / ۲ / ۲۰۱۳ 

***

مدعیان حقوق بشر با عنوان نمودن ونشانه گیری مخالفین  مسلح ، جنایت دیگر ی را روز قبل در منطقۀ شیگل، ولایت کنر مرتکب گردیدند : در بمباردمانی که بالای مردم بیگناه  ملکی منطقه انجام شد ، بتعداد ده نفر بشمول  اطفال وزنان به خاک وخون کشیده شدند .

 کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان این عمل جنایتکارانه را دنباله برنامه  قبلآ طرح شدۀ قتل دسته جمعی میداند که  همیشه با معذرت خواهی بی ماهئیت و بدون تعقیب مراجع حقوقی به فراموشی سپرده شده است .

این جنایت موازی به عملیات نظامی وبمبارد مشابه در تگاب در شرایطی سازماندهی میشود که قوت های سراسیمه مهاجم پروسه مذاکره با مقاومت مسلح را رویدست دارند : دوام و لنگر بیشتر بر جنگ به این معنی است که قوت های اشغالگر با به نمایش گذاشتن کشتار مردمان ملکی ، در تلاش انحراف  ذهنیت عامه و کتمان  شکست خود در برخورد نظامی با مخالفین برامده است .

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان از ملل متحد وسازمانهای مدافع  حقوق بشر مصرانه میخواهد  تا آواز خود را در تقبیح این جنایت نو ائتلاف نظامی بین المللی که پروسه صلح را زیر سوال میبرد  بلند نمایند . 

 کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان اغماض این جنایات رااز طرف اورگانهای دولتی  شراکت جرم در همچوکشتار میداند. 

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما