۲۴ ساعت

وضعیت چشم در نماز

وضعیت  چشم در نماز

تتبع ونگارش :

الحاج امــیـــن الـدیــن« سعـیـدی – سعید افـغــانی »

مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان ومسؤول مرکز کلتوری

دحــق لاره- جـرمـنی

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ ثور ۱۳۹۱ –  نهم می  ۲۰۱۲

الحاج امــیـــن الـدیــن « سعـیـدی - سعید افـغــانی »

الحاج امــیـــن الـدیــن « سعـیـدی - سعید افـغــانی »

اکثریت علماء اتفاق نظر دارند که نماز خواندن با چشم باز ونگاه کردن به محل سجده از جمله سنت عملی پیامبر صلی الله علیه  وسلم است. از جانب دیگر تعدادی از علماء بدین عقیده اند که خواندن  نماز به چشم بسته  مکروه، که البته ترک آن  بهتر است ، زیرا از یک طرف مخالف سنت پیامبر صلى الله علیه و سلم  است . واز جانب دیگر خواندن نماز به چشم بسته ، درزیاتر از اوقات سبب آن میگردد که نماز گزار را در بین نمازخواب هم ببرد وحضور قلبی  اش در نماز قطع گردد.  برنماز گزار است ، که حد اعظمی کوشش بعمل ارد تا در نماز چشمانش نه تنها باز باشد ، بلکه توجه ونگاهش را به موضع  (بکسرضاد)سجده هم قایم  باشد .

 ناگفته نماند  آنعده از نمازگزاران که عادت دارند که با بستن چشمان خود در نماز، تمرکز بیشتری پیدا می نمایند و حضور قلبشان در نماز، افزایش می یابد، میتوانند  نماز خویش را با چشم بسته بخوانند وانشا الله در شرع اسلامی کدام ممانعتی در آن دیده نمیشود .

وضعیت چشم در حال قیام :

همانطوریکه قبلآ بدان اشاره  نمودیم وضعیت چشم نماز گزار در حال قیام باید  به محل سجده باشد ، ولی این وضع برای نمازگزاران که در بیت الله شریف اند میتوانند توجه خویش به سجد گاه ویا به خانه کعبه هم قایم نمایند .

وضعیت چشم در حال رکوع  :–

در هنگام رکوع وضعیت چشم نزد اکثر علما ء همین است که نمازگزار  نگاه خویش بین دو پایش  به اندازد.

وضعیت چشم در حال سجده :

در حال سجده  وضعیت چشم همین است که نگاه نماز گزار به  نوک بینی متمرکز یابد  .

وضعیت چشم در حال تشهد  :

نمازگزار درحالا تشهد نگاهش را به انگشت سبابه ویا اشاره دست راستش میاندازد .وبعضی علما ء میگویند که در جنب آن نمازگزار میتواند به سر بینی خویش هم نظر به اندازد.

یادداشت :

 ولى تعدادی از علماء میگویند که اگر احیانآ فتنه اى هنگام نماز جلو چشم نمازگزارباشد که حضور قلبی نماز گزاروخشوع آنرا  مختل میسازد ،بهتر است که چشمان خوش را ببندد،  وطوریکه قبلا متذکر شدیم که  اگر چشم بستنش سببب خشوع بیشتر در نماز میشود ،نمازگزار میتواند چشمانی خویش را  ببندد.

شیخ علامه ابن قیم جوزیمیفرماید :

«اگر با چشم باز خشوعش بیشتر میشود پس بهتر است، و اگر با چشم بستن خشوعش بیشتر شود بعلت وجود اشیائى که خشوع نمازگزار را از بین میبرد، در اینحالت اصلا مکروه نیست بلکه مستحب بودن چشم بستن به مقاصد و اصول شریعت نزدیکتر است تا مکروه بودن آن ( برای معلومات بیشتر مراجعه شود:زاد المعاد (۱/۲۸۳).

امام نووى میفرماید :

« و قول بهتر آنست که (چشم بستن در نماز) اگر ضررى نباشد مکروه نیست، زیرا سبب خشوع و حضور قلب میشود و مانع چشم اندوختن به این طرف و آن طرف میشود».

لذا اگر چشم بستن براى شما سبب خشوع بیشتر میشود پس ممانعتی در آن نیست  که چشمانتان را در نماز ببندید.

یادداشت  :

به تصور شخصی ام اگر مسلمان برای حضور بیشتر قلب نماز خویش به چشم بسته بخواند احساس نزدیکی بیشتری  با الله تعالی مینماید واز ادای نماز لذت بیشتر می برد .

فلسفه این همه  دستورات درچیست؟

علما ءبدین باوراند که ازجمله اعضای بدن حس بصری ( چشم ) از جمله اعضای است ، که بیشترین فشار را به مغز وارد می کند . بیشترین فعالیت های روزانه مغز مربوط به دستگاه بینایی است که دائما در حال گزارش کردن دیدنی ها وحجم و رنگ و دیگر جزئیات آن به مغز است. از همین روست که می بینیم افراد نابینا مغز و حافظه بهتر و قوی تری نسبت به بینایان دارند.

این که نمازگزار مامور گردیده است که ،در قیام به سجدگاه خویش نظر داشته باشد ، ولی اگر در نماز حس بینایی در یک نقطه تمرکز نیابد از تمرکز فکری ما وحتی توجه وخشوع بهتر وبیشتری ما در نماز گاسته میشود .

بنابر همین است که علما ء میگویند : نماز گزار باید توجه اساسی خویش را به سجده متمرکز ساخته تا بدین طریقه نوعی تواضع و فروتنی در  نمازاش  ایجادگردد.

ولی ناگفته باید گذاشت همان طوریکه قبلآ بدان اشاره نمودیم : در اماکن مزدحم ویا محلاتیکه بازبودن چشم خشوع وخضوع رادر نمازاز بین میبرد ویا مانع آن میگردد، بهتر است نماز به چشم بسته خوانده شود .

همچنین برای نماز گزار حالتی هم پیش آمده که بطرف سجدگاه نظر نداشته بلکه بطرف امام نظر خویش را قایم نموده است .
در حدیثی آمده است « شخصی از خـَباب  ( رضی الـله عـنه ) پرسید : آیا پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )درنماز پیشین وعصر قرائت می خواندند ؟ گفت: بلی! پرسید : قرائت خواندن ایشان راچگونه می دانستید ؟ گفت : ازتکان خوردن لحـیۀ شان. »(رواءالبخاری  ۷۴۶ ) این بدین معنی است که صحابی نه به سجدگاه بلکه توجه خویش به ریش مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم دوخته بود.

منع نگاه کردن در نماز به آسمان :

شرع اسلامی به اساس حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم ، نمازگزار ازنگاه کردن به آسمان دروقت نماز منع فرموده ، طوریکه در حدیثی ازانس بن مالک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که میگفت پیامبر صلی الله علیه  وسلم  فرمودند:

( چرا بعضی از مردم در وقت نماز خواندن بطرف آسمان نگاه میکنند﴾   لهجۀ شان درین موردتا جائی شدید شد که فرمودند :﴿ یا ازین کار، خودداری نمایند ، ویا آنکه بینائی شان ربوده خواهد شد ﴾ (رواءالبخاری ۷۵۰  )

بنا حد اعظمی کوشش بعمل اید که نماز با چشم باز در حالیکه نماز گزار متوجه سجده گاه باشد به ادای نماز وخشوع وخضوع کامل بپردازد .    پایان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما