۲۴ ساعت

29 مارس
بدون دیدگاه

خونبهای وطن

الحاج محمد ابراهیم زرغون

الحاج محمد ابراهیم زرغون

شاعر بادرد وبا احساس وطن جناب قیوم بشیر هروی عزیز ! ممنون لطف و محبت بی نهایت شما.امروز دوشنبه ۲۷ فبروری ۲۰۱۲ چشمم بنامۀ زیبای شما روشن شد. تشکرنامۀ خودرا بوسیلۀ این معروضه حضور شما پیشکش مینمایم.

الحاج محمد ابراهیم زرغون

فیورد – ناروی

( خونبهای وطن )

تاریخ نشر پنجشنبه  دهم  حمل ۱۳۹۱ –  ۲۹ مارچ ۲۰۱۲

خمار  دیدن    یارانم   و  هوای  وطن

حدیث  عشق  بخوانم  دمی برای وطن

باشک  دیده  نویسم  فراق و هجرانش

بشاعران  شهیر  و  بیان شیوای وطن

چه مهد علم و فضیلت بوّد هرو وهرات

همیشه  سر زده  زآنجا گلِ رسای وطن

هزاز هزار  شهیدان سربکف زآنجاست

زبس گرفت درِ عرش و هم خدای وطن

شبی که ماه چو عقرب کشید و حادثه شد

از آن  هرات  عزیزان  خون  قبای وطن

سلام   ما    برسانید    بمادرانِ   غمین

چو برگ گل همه درخون تپیده های وطن

رسد    قیام    ترا   پخته   انتقام   سحر

چو قطره قطرۀ هر خون و خونبهای وطن

مرا که فخر ( بشیر) است و دربشارت او

خدای حی  و  قیومش  کند  شفای  وطن

به آستان درت بوسه میزند « زرغون »

منم  فقیر  درِ  خواجه  و  صفای  وطن

الحاج محمد ابراهیم زرغون

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما