۲۴ ساعت

02 فوریه
بدون دیدگاه

بمناسبت تبدیل نام لیسۀ بی بی مهروی کابل

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

بمناسبت تبدیل نام لیسۀ بی بی مهروی کابل

بنام عبدالقیوم وردک

توسط فاروق وردک وزیر تعلیم و تربیه افغانستان

محمد عزیز ( عزیزی)

۱ – ۲ – ۲۰۱۲

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۳دلو۱۳۹۰ –   دوم فبروری۲۰۱۲

با استقبال  از غزل امیر خسرو بلخی
———–

تاسف چنین فکر و نــو آوری را

وبر جهل ونیرنگ وافسونگری را

ز افکار جاهــل کجـا عــلم روید؟

گهر گر بخواهی؛طلب گوهری را

«درخت تو گر بار دانش بگیرد

بزیر آورد چـــرخ نیـلو فــری را»

وگر دور گردی زدانش عزیزم

نیابی تو هر گز دمی سروری را

وگر بر معارف شود جهل حاکم

نه بینی از آن فکر روشنگری را

کسی در تعصب اگر غرق باشد

نمی دارد او فکـر دین باوری را

ز جاهل کجا فکر روشن بخیزد

ویا علـم ودانش ادب پــروری را

ببـــاید نمود انتقــــاد وملامت

بهرجا هلِ  کور وخیره سری را

سکوتت روا نیست هر گز« عزیزم»

اگر چه کـــه تلخ است یــاد آوری را

پایـان

چهارشنبه ساعت  ۲۵ : ۱۸ – ۱- ۲ – ۲۰۱۲

————-

وزیر معارف وحرکت خلاف معرفت وادب

————

از معارف گرچه نور آید پدید

از وزیرش فکــر کور آید پدید

بر خلاف نام مهــــروی وطن

از ادب کارِ بــــدور آید پدید

چهارشنبه  ساعت ۲۵ : ۱۵ – ۱- ۲ – ۲۰۱۲

————-

فاروق وردک نماد تعصب وبی فرهنگی

————-

هرکه فکـرش بر تعـصبها  بناست

او نه اهـل دین وعلم و روشناست

این چنین اشخاص بی فرهنگ را

از معارف دور ساختن آن رواست

چهارشنبه  ساعت ۱۵ : ۱۵ – ۱- ۲ – ۲۰۱۲ 

—————

فاروق وردک مظهر اندیشۀ جاهلی وتعصب

———————————-

بر تعصب هر که مکتب باز کرد

نغمـــه های جاهلیت ساز کرد

این چنین اشخاص بی فرهنگ را

دور از فرهنگ انسان ســــاز کرد

چهارشنبه  ساعت ۵۰ : ۱۴ – ۱- ۲ – ۲۰۱۲

پا یان

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما