۲۴ ساعت

07 دسامبر
۱ دیدگاه

تا چی وقت خشونت و جنایت علیه زنان کشور

تاریخ  نشر  چهار شنبه ۱۷ قوس  ۱۳۹۵ – هفتم  د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

تا چی وقت خشونت و جنایت علیه زنان کشور ما در داخل و خارج ؟

ادامه نوشته…

02 دسامبر
۲دیدگاه

تا چی وقت خشونت و جنایت علیه زنان کشور

 تاریخ  نشر  جمعه  ۱۲  قوس   ۱۳۹۵ – دوم   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

تا چی وقت خشونت و جنایت علیه زنان کشور ما در داخل و خارج ؟

لعنت و نفرین به قاتل و قاتلین
شهید شراره ، شهید فرخنده و دیگر خواهران شهید ما

تشکر ازفرهنگیان و همفکران شهید بانو  شراره بلخی در آلمان !

دوستان عزیز همانطور که اطلاع دارید چندی قبل در کشور آلمان خانم شراره بلخی با ضربات  کارد توسط شوهر سابقه اش وحشیانه  بطور فجیع به شهادت رسید و چند سال قبل در شهر کابل هم  خانم فرخنده شهید توسط یک تعداد تفنگسالار ها و جنایت کاران با مشت ، لگد ، ضرب کارد ، سنگ و چوب به شهادت رسید ه بود و بعدا جسدش سوختنانده شد ولی متاسفانه دولت و حشت ملی تا کنون در قسمت قاتل و قاتلین وی طوریکه لازم بود عمل نکرد و مردم و فامیلش را فریب داد و نمیدانم که دولت آلمان در مورد قتل خانم شراره چی کرده است ؟

ادامه نوشته…

03 آوریل
بدون دیدگاه

شبی در سوگ « فرخننده »

تاریخ نشر جمعه  ۱۴ حمل ۱۳۹۴ –  سوم  اپریل  ۲۰۱۵ هالند

شبی

ادامه نوشته…