۲۴ ساعت

20 فوریه
۲دیدگاه

یما « سعیدی » برای بار سوم قهرمانی بوکس

تاریخ نشر چهار شنبه   اول حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۰  فبروری ۲۰۱۹هالندیما « سعیدی » برای بار سوم 

قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا شد ! 

مورخ  « ۱۶  فبروری  ۲۰۱۹  »  یما « سعیدی»   به اساس پلان سازمان  بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ،  اف » ، بخاطر دفاع  از کمربند  قهرمانی  بوکس حرفوی اروپائی  خویش ؛  با  بوکسر تجربه کار وسرسخت ارمنی  بنام ارمان « توروسیان »  درشهر کوبلینس ، کشورالمان مسابقه انجام داد و پیروز شد.

ادامه نوشته…

01 نوامبر
۳دیدگاه

یما « سعیدی » دریک مسابقه دو کمربند

تاریخ نشر پنجشنبه دهم عقرب  ۱۳۹۷ – اول نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

یما « سعیدی » دریک مسابقه 

دو کمربند قهرمانی را بدست آورد !

گزارش : محترمه فرشته « سعیدی »

یما « سعیدی » قهرمان حرفوی بوکس اروپا ؛ مورخ « ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۸ » به اساس پلان سازمان بین المللی بوکس « ای، بی ، اف » ، با آقای زه شا « ینگویان » بخاطر دفاع از کمر بند قهرمانی اروپا و کسب کمربند قهرمانی « انترکانتیننتل » ، به مسابقه پرداخت و بالایش پیروزشد.

ادامه نوشته…

25 ژوئن
۲دیدگاه

یما«سعیدی» ازکمربندقهرمانی خود،دفاع کرد!

تاریخ  نشر دوشنبه  چهارم  سرطان ۱۳۹۷ –  ۲۵ جون  ۲۰۱۸–  هالند

یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی خود ؛ دفاع  کرد !

گزارش :محترمه  فرشته « سعیدی »

یما « سعیدی »  بتاریخ « ۲۲ جون ۲۰۱۸ م » از کمربند قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا  که  بتاریخ « دهم مارچ ۲۰۱۸  م » موفقانه بدست آورده  بود ، دفاع  کرد و پیروز شد.

ادامه نوشته…

13 مارس
۳دیدگاه

یما «سعیدی» قهرمان بوکس حرفوی اروپا شد

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۲ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۳ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

یما « سعیدی» قهرمان بوکس حرفوی اروپا شد

گزارش از : محترمه فرشته « سعیدی»

یما « سعیدی »  بتاریخ  «  ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ م »  مسابقه  قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا  را  با  بوکسر تجربه کار و سرسخت کشور ارمنی اقای  ارمان « توروسیان » درشهرگیوتسلو مربوطات شهر بیلیفلد کشور المان ، انجام  داد.

ادامه نوشته…

10 آوریل
۱ دیدگاه

یما « سعیدی» قهرمان بکس اروپا ، را

تاریخ نشر  یکشنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۵ – دهم  اپریل  ۲۰۱۶ هالند 

یما « سعیدی»  قهرمان بکس اروپا ، را شکست دارد !

گزارش : فرشته « سعیدی » 

بتاریخ  « هشت  اپریل  ۲۰۱۶ »  مسابقات  بکس پروفی  از جانب سازمان  بکس المان « بی ، دی ، بی » در « ایس باغ ستیدیو »  شهر مونشن المان  با حضور داشت تقریبآ « دوهزار تن »  تماشاچی تدویر گردید .

ادامه نوشته…

22 فوریه
۲دیدگاه

یما « سعیدی » قهرمان بکس المان شد !

تاریخ نشر یکشنبه سوم حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۵ هالند

یما1

یما « سعیدی » قهرمان بکس کشور المان  شد !

 گزارش از :   فرشته «  سعیدی »
تاریخ نشر :  ۲۱ فبروری ۲۰۱۵  م

یما «  سعیدی » پادشاه  و  قهرمان  سه مرتبه ئی  ورزشی  رزمی  «  تای بکس »  کشور المان  و مسوول  مکتب  رزمی  بنام  «  چمپین جیم »  مورخ  «  ۲۱  فبروری ۲۰۱۵ م  »  مسابقات ورزش رزمی سراسری «  تای  بکس و  بکس »  کشور المان را در شهر دیورن المان  بنام  « سازماندهی کمک ورزشی در بین  جوانان  افغان »  موفقانه  تدویر کرد و شخصآ با  انجام  دادن  مسابقه اساسی این محفل  ؛  کمر بند طلائی  قهرمانی بین المللی  بکسپروفی  کشور جمهوری  فدرالی المان و کشور های همسایه المان رادر وزن  متوسط  ، باافتخار و سربلندی بدست  آورد .

ادامه نوشته…

15 دسامبر
۱ دیدگاه

یما « سعیدی » بکسر سرسخت ترکی را

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۳ – ۱۵ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا 

یما

یما « سعیدی » بکسر سرسخت ترکی  را شکست داد !

گزارش از :   فرشته «  سعیدی »
تاریخ نشر :  ۱۳. دسمبر ۲۰۱۴  میلادی

 یما «  سعیدی » جوان  دلیر افغان ؛   شب  مورخ «   ۱۳.۱۲.۲۰۱۴ »  در  مربوطات شهر اوپرتال کشور المان ،  آقای دورسان « برکتا»  مشهور به « دست آهنین»  بکسر حرفوی  و ورزیده  کشور ترکیه را در مقابل  چشمان حدودی « سه هزار»  تماشاچی  شکست  داد.

ادامه نوشته…

09 دسامبر
۲دیدگاه

« کمک به جوانان افغان»

تاریخ نشر دوشنبه ۹ دسامبر ۲۰۱۳ هالند

یما « سعیدی » مسابقات ورزشی را بنام

« کمک به جوانان افغان» موفقانه  تدویر کرد

ګزارش از :  فرشته « سعیدی » 

یما «  سعیدی »  قهرمان  دومرتبه ئی  تای بوکس و بکسر حرفوی المان  و مسوول  مکتب ورزش رزمی  « چمپین جیم » بتاریخ «   ۷  دسمبر  ۲۰۱۳  میلاد ی »  مسابقات  ورزش  رزمی  «  تای بوکس ، کیک بوکس و بوکس » را  تحت  نظر  سازمان بوکس «   گی ـ بی ـ آ  »  در  تالار بزرگ شهر  دیورن  کشور جمهوری فدرالی  المان  با  حضور داشت  تقریبآ  ششصد تن   اشتراک  کننده  بنام « کمک به جوانان  افغان » موفقانه تدویر کرد و خود نیز حریف سرسختش را شکست  داد .

ادامه نوشته…

05 می
۲دیدگاه

یما « سعیدی » بازهم قهرمان شد

تاریخ  نشر یکشنبه  ۵ می ۲۰۱۳ هالند

jama saidi1

یما « سعیدی » کمربند قهرمانی کشورالمان را بدست آورد !

گزارش از : فرشته « سعیدی »

چهارم  برج  می  ۲۰۱۳ م  ــ  المان

***

یما  « سعیدی » قهرمان  و پادشاه ورزش  رزمی  «  تای بکس » و بکسر حرفوی  کشور جمهوری فدرالی  المان  بتاریخ «   ۴  می ۲۰۱۳  » میلادی  در مسابقات  تای بوکس که از جانب سازمان بین المللی  بنام  «   آی ، کا ، بی ، او »  در شهر دیوزبورگ ــ  المان  تدویر شده  بود ، اشتراک  کرد  و حریفش آقای الیاس « ایرمیس »  را  در روند دوم  مسابقه  نیکوت کرد  و کمر بند قهرمانی  پروفی ورزش رزمی « تای بوکس » کشور جمهوری فدرالی المان  را  موفقانه بدست آورد.

ادامه نوشته…

05 می
۴دیدگاه

میقات

تاریخ  نشر یکشنبه  ۵ می ۲۰۱۳ هالند

ولی پوپل

ولی پوپل

میقات

ولی پوپل

ویرجنیای شمالئ

امریکا

***

ما   چشم انتظار ،    بره      یار مانده ایم

ما  دیده    را  ، به   وعدۀ  دیدار مانده ایم

ادامه نوشته…

07 آوریل
۱ دیدگاه

یما « سعیدی » ؛ بکسر حرفوی آذربایجان را

تاریخ نشر یکشنبه  ۷ اپریل ۲۰۱۳ هالند

kampf-jama

یما « سعیدی » ؛ بکسر حرفوی آذربایجان را شکست داد !

گزارش از :   فرشته «  سعیدی »

۷  اپریل  ۲۰۱۳  میلادی آلمان

****

 یما «  سعیدی » جوان  دلیر افغان ؛   شب  مورخ «  شش  آپریل ۲۰۱۳ میلادی »  در  مربوطات شهر  دوردمند  کشور المان ،  آقای علی « محمدوف »  بکسر حرفوی  و ورزیده  کشور جمهوری  آذربایجان را در مقابل  چشمان حدودی « هشتصد تن »  تماشاچی  شکست  داد.

ادامه نوشته…

03 فوریه
۱ دیدگاه

یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد

تاریخ نشر یکشنبه  سوم فبروری ۲۰۱۳ هالند

foto jama-02.02 (1)

یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد

گزارش از :

فرشته « سعیدی » 

سوم فبروری ۲۰۱۳ ــ  المان

***

یما  « سعیدی » قهرمان و پادشاه ورزش رزمی تای بکس  المان  بتاریخ  ۲ فبروری ۲۰۱۳ میلادی در مسابقات  تای بوکس  بنام  «  کی ـ وان ، بوندس لیگ »  جمهوری فدرالی  المان اشتراک  کرد و حریفش را در دور سوم میدان مسابقه با وارد کردن  ضربات سخت تخنیکی ،  شکست داد ، برعلاوه اینکه مدال پیروزی  را موفقانه  بدست آورد  به  دور  بعدی  مسابقات  قهرمانی  بنام  «  کی ـ وان ، بوندس لیگ »، راه  یافت .

ادامه نوشته…

18 نوامبر
۲دیدگاه

یما « سعیدی» در مسابقه « بکس حرفوی »

  تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲هالند

 گزارش از : فرشته «  سعیدی »

یما « سعیدی» در مسابقه « بکس حرفوی »  پیروز شد !

یما « سعیدی »  بکسر حرفوی ، قهرمان  و پادشاه  « تای بوکس »  کشور المان ،  بتاریخ «  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲م »  در مسابقه  بوکس  حرفوی  که  تحت  نظر سازمان بوکس «  گی ، بی ، سی  » در سالون  « المپیا حال ـ سیکی  » شهر  بریمن ـ  کشور جمهوری فدرالی المان  تدویر شده  بود،  اشتراک  کرد . 

ادامه نوشته…

01 نوامبر
بدون دیدگاه

گزارش ورزشی

یما « سعیدی »

یما « سعیدی »

گزارش : فرشته «  سعیدی »

یما « سعیدی » شامل  لست  بهترین  بکسران حرفوی « پروفی » کشور المان شد

یما « سعیدی » بکسر حرفوی و قهرمان تای بوکس کشور المان   بتاریخ ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۱ میلادی با اقای میک یکتن  از بکسران  نامدار حرفوی ،   در شهر ایسن ـ  کشور المان  به مسابقه  پرداخت و  توانست  موصوف  را  در میدان  اول  مسابقه  با وارد کردن   ضربات  محکم  و تخنیکی  مغلوب «  نیکوت »  نماید .

قابل  تذکر است  که  یما « سعیدی »  این  جوان  مودب  و با استعداد  هجده  ساله  افغان ، که بعد  از فراغت از  دوره لیسه ،  اکنون  مصروف  تحصیل  در یکی  از انستیتوت های  شخصی  در   بخشی «  طبی » است، و در پهلوی آن  با برادرش استاد بکتاش « سعیدی »  قهرمان تای  بوکس  اروپا  و مسؤول  مکاتب  ورزش رزمی  تای بوکس،   وظیفه  مربی آن مکاتب  را به عهده  دارد  و خود  نیز بطور منظم  تحت  نظر  استاد بکتاش  در بخش ورزش رزمی  « تای  بوکس » و ورزش «  بوکس » به آموزش  و تمرینات خویش آدامه میدهد .

ادامه نوشته…

16 اکتبر
بدون دیدگاه

گزارش ورزشی

استاد بکتاش « سعیدی » مسابقات  پروفی « بوکس و تای بوکس» را موفقانه تدویر کرد .

گزارش از : فرشته « سعیدی »

استاد بکتاش « سعیدی » قهرمان اروپا و مسوؤل مکاتب ورزش رزمی  « چمپین جیم »  مورخ ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۱میلادی  مسابقات پروفی « بوکس و تای بوکس » را به نفع مکاتب افغانستان در شهر دیورن  جمهوری فدرالی المان  موفقانه  تدویر کرد . ادامه نوشته…