۲۴ ساعت

12 آگوست
۲دیدگاه

رها از خویش…

تاریخ نشر  جمعه  ۲۲  اسد ۱۳۹۵ –۱۲  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

رها از خویش…

علی فایز

ای وای بر این عاطفه هایی که نداریم

فریاد ازین مهر و وفایی که نداریم

ادامه نوشته…