۲۴ ساعت

26 آگوست
بدون دیدگاه

شکایت ازروزگار

   تاریخ نشر  یکشنبه پنجم سنبله ۱۳۹۱ –  ۲۶ آگست ۲۰۱۲ هالند

 عبدالاحمد”آهنگرپور”

تابستان سال ‏ ۱۳۹۱

اشکاشم ‏

عبدالاحمد"آهنگرپور"

عبدالاحمد”آهنگرپور”

شکایت ازروزگار

بشنوکه دل شکسته دارم

از جورفلک مه ناله دارم

گه میبردم به موج دریا

با چرخ فلک گذاره دارم

ادامه نوشته…

29 ژوئن
بدون دیدگاه

بدخشان

عبدالاحمد"آهنگرپور"

عبدالاحمد”آهنگرپور”

بدخشان

عبدالاحمد”آهنگرپور”

بهار سال۱۳۹۰

تاریخ نشر جمعه ۹ سرطان ۱۳۹۱  – ۲۹ جون ۲۰۱۲ 

بدخشانم،بدخشانم بدخشان

توهستی زادگاه رادمردان

فدای معدن لاجوردو لعلت

کمایی کردهء نام درخشان

ادامه نوشته…

29 فوریه
بدون دیدگاه

آید همی

عبدالاحمد "آهنگرپور"

عبدالاحمد "آهنگرپور"

با پیروی از  سرودۀ  ابوعبدالله جعفرابن محمد رودکی

پدر شعر فارسی  که گفته است :

بوی جوی مولیان آید همی 

 یاد یار مهربان آید همی

عبدالاحمد “آهنگرپور”

ولسوالی اشکاشم

تاریخ نشر  چهارشنبه دهم  حوت ۱۳۹۰ –  ۲۹ فبروری ۲۰۱۲

آید همی

دردلم شعروسرودآیدهمی

در خیالم ذکروجودآیدهمی

ازبرای درک شعررودکی

درسرم وجد وسجودآیدهمی

ادامه نوشته…