۲۴ ساعت

04 می
۲دیدگاه

غزلی نابی از میرزا صائب تبریزی

تاریخ نشرچهار شنبه ۱۵ ثور  ۱۳۹۵ – چهارم می  ۲۰۱۶ هالند

غزلی نابی از میرزا صائب تبریزی:

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

متصل گردد فلک را بر یک آیین آسیا

از شکست دل نگردد سیر هیچ این آسیا

ادامه نوشته…

08 آوریل
۳دیدگاه

شعر صائب تبریزی در توصیف کابل

تاریخ نشر  جمعه ۲۰ حمل ۱۳۹۵ – هشتم  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

شعر صائب تبریزی در توصیف کابل:

انتخاب از :  محترم همایون عالمی

خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش

که ناخن بر دل گل می زند مژگان هر خارش

ادامه نوشته…